Be kategorijos

Dieviškos ir žemiškos energijos pusiausvyra

Mūsų tikslas yra parodyti žmogaus gyvenimo išraišką aukštesnių vibracijų lygmenyje. Kiekviena gyvybės forma pereina tam tikras vystymosi pakopas. Viena gyvybė išryškina vienokias savybes, kita – kitokias. Žmogaus vystymosi esmė – gavus laisvą valią rinktis, sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus galėtų išreikšti visas kūrybines jėgas ir išgyventų visus jam skirtus jausmus. Skaityti toliau