Melchisedekas

Įėjimas į bendrąją sąmonę

Sveika, čia vėl Melchisedekas.

Kai sąmonė atsivers, tavo pozicija Žemės atžvilgiu keisis. Tu jau žinai, kad vidinį žmogaus pasaulį turi sužadinti dabartinis žmogus, gyvendamas čia , materialioje plotmėje. Yra tam tikra žmogaus struktūra – ji egzistuoja erdvėje. Bet žmogui įžengus į materialią išraišką, tos struktūros tarsi sustingsta, užmiega. Žmogus turi … Skaityti toliau