Brahma

Dieviškosios sąmonės sužadinimo kelias

Brahma.

Viešpats sukūrė dievybes, kurios atsakingos už tam tikros rasės išlikimą. Kiekviena dievybė spinduliuoja savo energiją ir informaciją. Bet viso pagrindas yra Aukščiausioji Jėga.

Šiandieną, kai į žmogaus žemiausią energetinį lygmenį gali nusileisti labai aukšto energetinio lygmens energija ir išspinduliuoti savo energiją, tai ir yra daroma. Aš, Brahma, jungiuosi į … Skaityti toliau