Viešpats Maitrėja

Žmogaus vidutinis amžius turi siekti 120 metų

Žmogus yra Kosmosas, yra begalybės energijų derinys. Tik vienos energijos dar snaudžia, o kitos aktyviai veikia ir pasireiškia kaip žmogaus charakterio bruožai, stiprybės, vertybės, vidinis žinojimas. Bet žmogus visados yra kosmosas – tai begalybė telpanti konkrečioje struktūroje. Todėl visados žmogus turi prisiminti – jis yra nuostabus. Jis turi dieviškąją kūrybos … Skaityti toliau