Valdovė Nada

Dieviškoji energija – tai vaistai nuo visų ligų ir nelaimių

Valdovė Nada.

Aš esu įpareigota supažindinti jus su nauja mokymo pakraipa – su žmogaus energetinio lauko pokyčiais, atsiveriant žmogaus subtiliesiems kūnams. Jums aiškūs keturi kūnai: fizinis, emocinis, mentalinis ir eterinis. Fizinis kūnas atstovauja materiją – Žemės stichiją, emocinis ir mentalinis atstovauja energiją – vandens stichiją. Eterinis – tai oro stichija, … Skaityti toliau