Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas I pamoka

Hermio Trismegisto įsakymai niekada nebuvo užrašyti ar atspausdinti. Tai buvo tiesiog maksimų, aksiomų ir citatų rinkiniai, nesuprantami pašaliniams, bet gerai suprantami mokiniams po to, kai juos savo neofitams paaiškindavo ir  pavyzdžiais paremdavo hermetikų įšventintieji. Šie mokymai iš tikrųjų sudarė pagrindinius hermetinės alchemijos meistriškumo principus, kurie, priešingai viešajai nuomonei, labiau veikė … Skaityti toliau

Viešpats Maitrėja

Gyvenimo procesas prasidės, kai išjausi save Amžinybėje

Jūs vis dar neatsakote į klausimą, kas yra žmogus? Jūsų sąmonė neleidžia suvokti visos žmogaus gyvenimo prasmės, viso didingumo. Jūs gyvenate savo kasdienių rūpesčių apsuptyje ir jums sunku sufokusuoti dėmesį į gyvenimą amžinybėje. Ką reiškia sufokusuoti dėmesį į gyvenimą amžinybėje? Tai, kad turite suvokti savo gyvenimo esmę – jūs gyvenate … Skaityti toliau