San Chrit

Pokalbis su žmonėmis, su Pakylėtaisiais Valdovais ir su Dievu

Išminties Valdovė San CHrit.

Pažinimas. Pažinimas savęs prasideda nuo susikaupimo ir įėjimo į savo pačią giliausią ir slapčiausią struktūrą. Tu turi įžengti į tą savasties dalį, kurioje virpa pati aukščiausia tavo nata. Tu turi subalansuoti savo energetiką taip, kad įeitum kaip galima giliau į savo vidų. Pradėdami meditaciją, jūs turite … Skaityti toliau

San Chrit

Ateities žmogus

Išminties Valdovė San Chrit.

Ateities žmogus. Ateities žmogus turi galią skleistis visoje Visatoje. Ką tai reiškia? Jau dabar yra žmonių, kurie sugeba išskleisti iš savęs šviesą tiek į Visatą, tiek į Amžinybės erdvę. Bet jie sugeba skleisti tik šviesą (nors tai didžiulis pasiekimas). Ateities žmogus į Visatą skleis ne tik … Skaityti toliau

Viešpats Maitrėja

Užduotis: kokias energijas išspinduliuojate iš savęs?

Viešpats Maitrėja.

Sveikinuosi su visais ir visų Mokytojų vardu džiaugiuosi, kad randame bendrą kalbą, kad įsiklausote į mūsų mintis. Pasaulis yra vienas ir tame pasaulyje egzistuojame tiek mes, Mokytojai, tiek jūs. Kodėl sakau Mokytojai? Nes mūsų žinios, mūsų suvokimo akiratis yra daug didesnis, nei sielos, įsikūnijusios Žemėje. Ir jeigu jūs … Skaityti toliau

Aš esu Dievas

Aukuro Šviesa

Lai bus palaiminti tie, kurie į savo širdis priėmė Aukuro ugnį, lai bus palaiminti tie, kurie galėjo prisiliesti prie tos ugnies. Su šviesa ir meile pradėkite šį naują etapą, kuris vėl jus stebins naujomis dovanomis, naujais įsipareigojimais. Pokyčiai reikalauja dėmesingumo, ryžto, atsakingumo.

Aš Esu Dievas, vėl nuleidžiu savo spindulį į … Skaityti toliau

Motina Marija

Asmeninę pažangą kuriate savo kasdienybe

Būkite palaiminti. Pavasario lygiadienis laukia didžiulio jūsų susikaupimo ir pasiruošimo naujam etapui. Mes tikimės per šį ateinantį laikotarpį sužadinti daug jūsų prisiminimų ir gebėjimų. Šis etapas pareikalaus iš jūsų dar didesnės disciplinos, savikontrolės. Niekas nevyks su jumis be jūsų pastangų, todėl taip ir norisi iš jūsų dar didesnio dėmesio, atsidavimo … Skaityti toliau

Gautama Buda

Apie lygiadienį ir atskaitos taškus

Gautama Buda.

Būkite palaiminti mielieji mano. Kasdien žvelgiu į jūsų pastangas ir džiaugiuosi, kad žengiate keliu, kurį Dievas jums nurodė, kad ieškote būdų atsiskleisti, pamilti savo gyvenimą. Artėja lygiadienis. Kai Saulė ir Mėnulis vienodai pasiskirsto įtaka Žemei ir žmonėms. Kiekvienas lygiadienis ar saulėgrąža turi savo reikšmę žmogaus gyvenime. Jūs gal … Skaityti toliau

Viešpats Maitrėja

Apie Meilę ir Dievo išjautimą

Kad ir kokias pastangas dėtumėte tiesai suprasti, svarbiausia tiesa yra meilės išjautimas kitam žmogui. Jūs galite žinoti daug tiesų, galite išjausti daug potyrių, bet tai tik pagalba jūsų brandai. Branda prasideda tada, kai išmokstate mylėti kitą žmogų. Mylėti – reiškia atsisakyti pykčio, nuoskaudų, nerimo, atsisakyti kovos, susireikšminimo, gailesčio. Ar sugebate … Skaityti toliau