Arkangelas Mykolas

Pokyčio galia

    Mielieji, jūsų dėmesys anapusiniam pasauliui turi išlaikyti tam tikrą pagarbą ir susikaupimą. Negalima nekreipti dėmesio į tam tikrus pamokymus, tam tikras nuorodas. Mokytojai stengiasi iš visos savo širdies paduoti jums energiją, bet jūs ne visados ją priimate, arba priimate tai atsainiai. Kiekvienas laiškas – tai dovana jums, tai sukoncentruota Mokytojo … Skaityti toliau