Motina Marija

Jūsų likimo pokytis

Kiekvieno žmogaus likime būna pokyčių, kuriuos nulemia žmogaus atsivėrimas vidiniam gyvenimui. Juo labiau žmogus geba valdyti save ir siekia žengti dvasinio tobulėjimo keliu, tuo labiau jis atsiveria aukštų dažnių vibracijoms, kurios ir suformuoja likimo pokyčius. Likimo pokytis – tai tam tikros karmos dalies išsigryninimas ir tam tikrų įvykių transformacija, jiems … Skaityti toliau

Sanat Kumara

Išmokite priimti kosminių dėsnių impulsus

Kosminiai dėsniai nėra pavaldūs laikui. Jie egzistuoja amžinybėje ir sudaro sąlygas formuotis pasauliams ir gyvybės formoms. Kosminiai dėsniai dažnai yra nesuvokiami žmogaus protui, bet jie įtakoja žmogaus gyvenimą. Žmogus yra pajėgus suvokti tiek, kiek leidžia bendra kolektyvinė žmonių sąmonė. Bet yra žmonių, gebančių įeiti į kontaktą su subtiliojo pasaulio sąmone … Skaityti toliau

Sanat Kumara

Dovanojame jums pamokas

Subtilioji realybė neatitinka jūsų realybės egzistencijos principų, todėl jums dažnai pasirodo keista ir nejauku, ko klausyti: savo širdies ir neaiškių pajautimų ar daugumos žmonių nuomonės. Subtilioji realybė pradeda skverbtis į žmogaus pasaulį, kai jis sufokusuoja dėmesį į save kaip į subjektą, kuris turi nuolat keistis. Žmogaus sąmonės kanalas yra apjungtas … Skaityti toliau