Sanat Kumara

Dėkingumo malda

O, Dieve Visagali, džiaugiuosi Tave įkūnydamas.

Džiaugiuosi siela ir kūnu su Tavimi susiliedamas.

Esu dėkingas už gautą išmintį, už meilės jėgą ir gerumą.

Tikiu Tavimi, priimu Tavo mokymą ir globą.

Kiekviena mano mintis yra nuskaidrinta Tavo išminties.

Kiekvienas jausmas išgrynintas Tavo šventumu.

Kiekvienas mano veiksmas skirtas vienybei su Tavimi.

Dėkoju … Skaityti toliau