Mantra

Viešpats Maitrėja
AŠ ESU įsakas žemiškajam protui

OM
Aš susilieju su Visagaliu Protu
Ir įsakau savo žemiškajam protui susilieti su Visagaliu Protu.

OM
Aš susilieju su Visagale Meile
Ir įsakau savo meilės čakrai atsiverti Visagalei Meilei.

OM
Aš susilieju su Dievo šviesa
Ir įsakau savo kūno energetikai susilieti su Dievo šviesa.

OM
AŠ ESU Laisvė, AŠ ESU Meilė, AŠ ESU Džiaugsmas,
AŠ ESU Tiesa. 

OM…OM…OM