Be kategorijos

Žmogaus „ėjimas” į bendrąją Erdvę

Aukščiausias protas yra begalinis. Jo valioje kiekvienas Visatos virptelėjimas, bet visur yra tvarka, yra priežastis ir pasekmė. Kiekviena gyvybė turi išgyventi savo tikslą, kiekviena energija turi save išreikšti. Milijonus metų (pagal žmogų) mes gyvename santarvėje, truputi, tarsi snūduriuodami. Šiuo metu įvyko tam tikri sudrebinimai visos erdvės (tikslo pasakyti negaliu), bet Skaityti toliau

Be kategorijos

Energetinių dalelyčių įsitvirtinimas

Įvyko pokyčiai energetiniame lauke. Yra „paskleistos” kitos kokybės energijos dalelytės, kurios, sąveikaudamos su žemės vibracijomis, išprovokuoja tam tikrus pokyčius. Šios energijos dalelytės (tai labai supaprastintas apibūdinimas) dar niekada nebuvo Žemės erdvėje. Bet jos čia atsiųstos labai tikslingai, žinant ką jos darys ir kaip tai padarys. Tai dėl žmonių integracijos į Skaityti toliau

Be kategorijos

Žmogaus susinaikinimo įrankiai – beprasmybė ir tingėjimas mąstyti

Visatą žmogus supranta labai smulkmeniškai: dangus, žvaigždės, energetiniai ūkai ir t.t. Visata – tai visa esatis. Tai persipynęs judėjimas, tarp to, kas matoma ir to, kas nematoma. Visur vyrauja energijos. Šios energijos turi patį įvairiausią diapazoną. Bet visumoje jos juda pagal vieną ritmą. 

Žmogaus vaizduotė sunkiai peržengia kolektyvinės sąmonės sukurtą Skaityti toliau

Be kategorijos

Subtiliojo pasaulio energijų įsiliejimas į žemiškąją erdvę

Mūsų pasaulyje šiandien šventė. Atėjo metai (2011 m.), kurie atvers didžiules galimybes žmonėms pasirinkti Dievo siūlomą kelią. Daugelis žmonių patirs įvairiausius potyrius. Įvairiausias galimybes, energijas. Žmonės matys spalvas, girdės garsus, jaus pojūčius, kurių anksčiau nepažinojo. Subtilusis pasaulis įgis jėgos. Atsivers nauji pasaulio pažinimo būdai. Visa tai stiprins žmogaus kelią link Skaityti toliau

Be kategorijos

Meditacija apie sąmonės išbaigtumą

Diena buvo tiesiog kvaila. Rytą susinervinau ir visą dieną gadinau nuotaiką sau ir kitiems. Todėl visai nesitikėjau, kad vakare pasinersiu į meditaciją. Atsiguliau į lovą nusiminusi ir supykusi ant savęs, kam nesugebu susivaldyti, ir pajaučiau, kad mane „kviečia”  į Paryžių, į tą koplyčią, kur palaidotas Leonardas da Vinči. Prieinu prie kapo, … Skaityti toliau

Be kategorijos

Žmogaus energetikos ypatumai

Pakalbėkime apie žmogaus energetikos ypatumus. Žmogaus energetika atspindi jo jausmus, jo gyvenimo būdą, jo būsimą likimą. Pagal energetiką galima nustatyti kas to žmogaus lauks, jei jis nesusitvarkys savo energijos impulsų. Žmogus pirmiausia sunyksta energetiniame plane. Energijos sumažėjimai gali būti trumpalaikiai. Jie įtakoja jausmus, tam tikrus įvykius, bet iš esmės nekeičia Skaityti toliau

Be kategorijos

Energetinis masažas per atstumą

Šiame amžiuje labai paprasta padėti žmogui, esančiam už tūkstantis kilometrų. Pagalba suteikiama minties galia. Erdvė yra atvira visiems, norintiems padėti ir besilaikantiems tam tikros etikos: pagarbos ir atjautos kitam principo. Žinoma, ta erdve gali pasinaudoti ir blogiems tikslams. Taip vadinama juodoji magija. Į erdvę paleista mintis visada grįžta siuntėjui su Skaityti toliau