Mahometas

Subtiliojo pasaulio pagalba

Mahometas.

Tęsiame pokalbį. Kolektyvinė sąmonė – tai žmogaus minčių sankaupa. Paleista mintis niekur nedingsta. Ji pasilieka tam tikroje erdvėje ir formuoja kolektyvinę sąmonę. Kuo svarbi kolektyvinė sąmonė? Ten laikosi visos žmonijos mintys. O mintys pagal savo energetiką ir struktūrą susijungia ir sudaro „debesis“, egregorus, kurie vėl įtakoja žmogų. Kolektyvinė sąmonė, … Skaityti toliau

Mahometas

Minčių veikimo planas

Sveika, čia Mahometas.

Aš noriu pakalbėti apie dabartinę situaciją žmogaus gyvenime. Žmogaus įsikūnijimas į Žemės erdvę, suteikia jam galimybę kurti. Kurti mintimis (pirmiausia). Kūryba mintimis atveria didelius horizontus. Jos nevaržo nei laikas, nei erdvė. Žmogaus mintis gali nukeliauti į ateitį, praeitį, į visas žemiškas ir nežemiškas erdves. Vadinasi, žmogus, nors … Skaityti toliau

Mahometas

Tikėjimo išraiška

Sveika. Čia Mahometas.

Vėl sugrįžau šiandieną pakalbėti apie atsivėrusią galimybę sustiprinti žmogaus kontaktą su subtiliuoju pasauliu. Šis kontaktas visados egzistuoja. Žmonės daugiau ar mažiau sugeba atsiverti subtiliojo pasaulio energijoms, išminčiai. Bet šis kontaktas tai silpsta, tai stiprėja. Mūsų noras yra vienintelis – kaip galima labiau padėti žmogui suprasti, kaip jis … Skaityti toliau

Elohimė Anastasija (Alchėja)

Pokalbis su Anastasija

Sveika, čia Alchėja – Anastasija.

Labai norėjau su tavimi pabendrauti. Ne daug Žemėje žmonių, kurie gali suvokti Žemės prasidėjimo momentą ir žmonijos vystymosi kryptį. Aš daug metų skleidžiau informaciją apie Žemės susikūrimą, apie meilės erdvę ir daugybę kitų temų. Bet žmonės (dažniausiai) tai perskaito kaip įdomų romaną. Žinoma, pokyčius kolektyvinėje … Skaityti toliau

Hasėjas

Paskutinio Teismo valanda

Sveika, čia Hasėjas.

Praėjusi vakarą, kai tu jautei negatyvumo deginimą, mes pradėjome procesą apie kurį  kalbėjome anksčia: Šviesos įsodinimas į Žmogaus energetiką. Yra įvairių metodų šviesos įsodinimui. Kam to reikia? Tu seanso metu pajutai, koks stiprus yra negatyvumas. Tu nedeginai Visatos tamsiųjų jėgų – nes žmogus nėra pajėgus jų sudeginti. … Skaityti toliau

Hilantropas

Atsiveriančios galimybės

Sveika, čia Hilantropas.

Aš esu atsakingas už žmogaus esminius pokyčius. Kai žmogus priima teisingus sprendimus, atsiveria naujos galimybės. Tos galimybės nėra tiesiog parenkamos ir loterijos būdu paskirstomos žmonėms. Atveriamos galimybės – tai galimybės, kurios suderintos su žmogaus energetika, kurios buvo atsivėrusios praėjusiuose gyvenimuose, kurios buvo aptariamos pomirtiniuose laikotarpiuose. Žmogui niekas … Skaityti toliau

Hasėjas

Skirtingos paskirtys ir skirtingi karmos atidirbimo metodai

Sveika, čia Hasėjas.

Šiandiena dirbome seansą iš karto dideliam būriui žmonių. Suprantama, tai daugiau techninis darbas, nei aukštų energijų prisistatymas. Bet jis buvo labai reikalingas Ritai. Ji pereina į kitą etapą, kuriame ji pajus savo energetinio kūno stiprumą, savo gebėjimą dirbti su energijomis ir padėti žmonėms. Daug laiko ji skirs … Skaityti toliau