Melchisedekas

Pati didžiausia paslaptis

Sveika, čia Melchisedekas.

Mes kalbame apie labai sudėtingus energetinius ryšius tarp žmogaus ir Didžiosios Išminties. Tarp Visatos proto ir dieviškosios išraiškos – žmogaus. Juos suprasti yra reikalinga tam, kad suvoktumėte savo padėtį Žemėje. Kad suvoktumėte, jog gyvenate pagal Visatoje suformuotus dėsnius, kad suvoktumėte, jog nesilaikydami šių dėsnių netapsite laimingesni. Aukščiausias … Skaityti toliau

Melchisedekas

Vaikai su negalia

Sveika, čia Melchisedekas.

Kiekvienas žmogus turi ryšį su kosmosu. Jo energetinis kanalas labai smarkiai sukasi. Juo stipresnis energetiškai žmogus, tuo jo kanalas smarkiau sukasi. Taip stipriau energijų srautas kyla į erdvę, kartu išspinduliuoja sukurtą energiją. Ta sukurta energija pasklinda kaip bangos. Labai stiprus žmogus perleidžia per save labai stiprią bangą … Skaityti toliau

Viešpats Maitrėja

Išlikimo sąlyga

Sveika. Čia Maitrėja.

Noriu palinkėti ramybės ir tvirtumo. Tai labai atsakingas laikotarpis. Nusodinant aukštų energijų vibracijas, yra sujudinamos bangos Žemėje užsistovėjusio negatyvumo. Tai nereiškia, kad tau ar tavo draugams bus blogai. Atvirkščiai, jūs skleidžiate šviesą. Žmonės keis savo požiūrį į tam tikras nusistovėjusias gyvenimo taisykles. Ir tas požiūrio keitimas bus … Skaityti toliau

Hasilionas

Žemų vibracijų „išėmimas iš apyvartos”

Sveika, čia Hasilionas.

Aš atėjau, nes norėjau pakalbėti nauja tema: pasaulio kaita ir jo įtaka Visatos virsmui. Žemės sistema keičia gyvavimo poziciją. Išlieka tie, kurie sugeba pakeisti savo mąstymą (arba jį sutvirtinti) ir peržengti savo buitinės kasdienybės ribas. Pasaulis keičiasi. Jis visados keičiasi. Bet keisdavosi tolygiai. Taip, kaip žmonės formavo … Skaityti toliau

Hasėjas

Hasėjo paskirtis

Sveika, čia Hasėjas.

Visatos hierarchija. Šis klausimas domina daugelį žmonių. Bet kodėl taip norisi tai išsiaiškinti? Ar norisi sužinoti kokiame lygyje esate jūs, ar norite sužinoti, kam tarnauti? Abu klausimai neteisingi. Hierarchija yra, bet ji nesvarbi žmogui, gyvenančiam Žemėje. Kad ir kaip mėgintume paaiškinti, vis tiek teisingai nesuprasite, nes nesate … Skaityti toliau

Melchisedekas

Įėjimas į bendrąją sąmonę

Sveika, čia vėl Melchisedekas.

Kai sąmonė atsivers, tavo pozicija Žemės atžvilgiu keisis. Tu jau žinai, kad vidinį žmogaus pasaulį turi sužadinti dabartinis žmogus, gyvendamas čia , materialioje plotmėje. Yra tam tikra žmogaus struktūra – ji egzistuoja erdvėje. Bet žmogui įžengus į materialią išraišką, tos struktūros tarsi sustingsta, užmiega. Žmogus turi … Skaityti toliau

Melchisedekas

„Deginimo” reikšmė

Sveika, čia Melchisedekas.

Tu vakar save pajautei iš kitos pozicijos. Pajautei, kaip „degini“ aplinkinius ir tai sukėlė tau skausmą. Norėjai išnykti iš šio pasaulio, kad nedegintum kitų… bet ar supratai, kodėl vyksta šis deginimas? Taip, žmonių kasdieniam gyvenimui įneši nepatogumų, įneši abejonių, vidinio ir fizinio skausmo. Bet kitaip neišeina. Kitaip … Skaityti toliau