Viešpats Maitrėja

Materialumą pakeiskite dvasingumu

Sveika, čia Maitrėja.

Mes Šambalos įkūrėjai ir Žemės sergėtojai, siekiame padėti žmonėms išgyventi laikotarpį, kai energijos išjudina seno gyvenimo pagrindus. Žmogus supranta netekęs pagrindo po kojomis. Nusistovėjusios senos tradicijos nebetenka prasmės. Ilgai formuoti tikslai – netenka prasmės. Tai vardan ko gyventi? Šie klausimai vis dažniau neduos ramybės žmonėms. Todėl reikalinga … Skaityti toliau