Hasėjas

Žmogaus užduotys

Sveika, čia Hasėjas.

Iš tikrųjų, kai kalbi su Pakylėtaisiais Valdovais man nebereikėtų tavęs trukdyti. Bet, atrodo, vis tik man lengviausia suformuoti atsakymą į tą sudėtingą klausimą, kas yra reinkarnacija, kodėl žmogus neatsimena buvusių gyvenimų ir kas tuos gyvenimus sieja tarpusavyje. Studijuodami Pakylėtųjų Valdovų laiškus, jūs pastebėjote, kad kai kurie išvardija … Skaityti toliau

Gautama Buda

Vidinis subtilusis pasaulis

Gautama Buda. Aš atėjau.

Mylėkime Žemę. Ji teikia jums gyvastį per vandenį, per orą, per Žemės augmeniją. Tai jūsų namai. Jūsų sielos, jūsų esybės, jūsų dieviškosios išraiškos namai. Kaip žmogui privalu palaikyti gerą fizinę kūno formą, taip privalu saugoti ir Žemę. Tai galimybė išsireikšti materialumui. Jei neprižiūrėsite kūno, neprižiūrėsite Žemės, … Skaityti toliau

Be kategorijos

Žmogus – Kūrėjas

Aš – tai Tu iš tavo naujai suformuotos praeities. Gyvenimas yra iliuzija, todėl tu gali keisti praeitį ir ateitį. Žinoma, to negalima atlikti pasitelkus logiką ar magijos žinias. Čia subtiliųjų energijų pagalba atliekami procesai. Žmogus viską formuoja savo mintimis: užslėptomis, atviromis, suprastomis, neapčiuopiamomis. Kokios mintys – toks ir gyvenimas. O … Skaityti toliau

Be kategorijos

Energetinių impulsų perdavimas į smegenis

Aš tavoji praeitis. Aš pažadėjau perduoti informaciją, kurią užrašinėjau tame amžiuje, kai tu pakeitei savo gyvenimo kryptį. Aš esu tu, iš pakeistosios praeities. Materialiai – tai neįmanoma. Energetiškai įmanoma. Todėl sakau „labas Violeta“ – čia Tu. Niekuomet negalėjau susitaikyti su mintimi, kad žmonėms nereikalinga didžioji Išmintis, kol atėjo viena diena … Skaityti toliau

Vairočana

Motyvacijos stoka

Aš atėjau. Ilgai laukiau, kol galėsiu nusileisti į tavo erdvę ir per tave kalbėti su tais, kurie nori išgirsti. Nuolat siekiame perduoti informaciją, kuri buvo sunaikinta, sumaišyta ir nesuprasta savo laiku. Todėl žmonės pamiršo, kas yra Didžioji Išmintis. Kelias, vedantis link Išminties pažinimo yra ilgas ir sudėtingas. Kodėl? Todėl, kad … Skaityti toliau

Vairočana

Išmintis ir meilė

Kas yra žmogus? Šis klausimas turėtų jums iškilti ir turėtumėte siekti tai suvokti. Tai, ką žinote iš biologijos, anatomijos pamokų, nepakanka žmogaus apibūdinimui.

Tai kas yra žmogus? Atomo dalelytė. Daugybės atomų jungtys, kurios sudaro ne tik fizinę, bet ir energetinę struktūrą. Kiekvienas judantis atomas, išskleidžia energiją. Taip žmogus gali judėti, … Skaityti toliau

Atėnė Paladė

Kurdami gėrį, naudokite dieviškąją energiją, ne savo energetiką

Tu kelias dienas jautei lengvai nuvilnijančią meilės energiją. Tai Aš, Atėnė Paladė.

Savo spindulį noriu ir aš padovanoti žmonėms. Kasdien per jūsų širdį išsispinduliuoja daug energijos. Kai kada gaunate atsakymą, kai kada energija tiesiog nuteka ir jūs liekate išsekę, nusiminę. Vadinasi, nemokate valdyti energijų tekėjimo. Aš nekalbu apie blogų energijų … Skaityti toliau

Hilarionas

Kviečiu tikėti ateitimi

Sveika, čia Hilarionas.

Aš atėjau pakalbėti apie žmogaus suvokimo praplėtimą. Kiekvienas žmogus linkęs gyventi taip, kaip jam atrodo paprasčiau, ramiau, lengviau. Tai, kad tu atsisakai mąstyti, tai, kad tu atsisakai siekti, atsisakai save valdyti – tai nereiškia, kad gyveni ramiai, atsipalaidavęs ir vidinėje ramybėje. Ne. Tada tu gyveni vidinėje tinginystėje. … Skaityti toliau

Pergalė

Visatos šviesa

Čia aš, Pergalė.

Reikia suvienyti jėgas ir leisti dieviškai šviesai įsitvirtinti Žemėje. Todėl siekiame suaktyvinti kiekvieną sielą, kiekvieną žmogų, kurio širdyje atsirastų sąskambis su šviesos jėga. Ne visados pavyksta šį sąskambį surasti. Kiekviena pergalė prieš žmogaus ego, prieš jo paties sukurtą ir sutramdytą negatyvumą, atlaisvina Žemę nuo įtampos, nuo sustabarėjimo. … Skaityti toliau