Viešpats Maitrėja

Išnaudokime visas galimybes

Viešpats Maitrėja.

Labas, tu nusipelnei didžiausios mano pagarbos. Mažai žmonių taip ramiai priima pokyčius, kuriuos mes techniškai atliekame. Tu suprask, viskas, kas vyksta su tavimi ir tavo artimaisiais, tai nėra paprasto įsikūnijimo vystymosi eiga. Žmogaus gyvenimas yra nuoseklesnis, o jūsų gyvenimas yra tarsi išbandymų laukas. Mes keičiame struktūrą, tiek fizinio, … Skaityti toliau

Jėzus

Kaip pasiruošti mirčiai

Gyvenimas yra nepakartojamas. Ypač dabartinis. Žmogui suteikta galimybė pajusti Dievą, suvokti Tiesą. Kaip niekados, žmogaus sąmoningumo riba yra praplečiama. Jis gali pažinti tai, ko net neįsivaizdavo esat. Jis gali išjausti tai, ko niekados nebuvo galima išjausti. Pvz., savąją mirtį. Ką tu galėtum pasakyti apie mirtį – manau, patyrei malonų jausmą, … Skaityti toliau

Helijas

Neleiskite širdžiai susispausti

Sveika, čia Helijas

Labai myliu žmones, savo Saulės spinduliais globoju kiekvieną, kuris širdimi ieško Tiesos suvokimo, didžiosios Meilės pajautimo. Kiekvieno žmogaus širdis atvira begalinei meilės energijai, džiaugsmui, vilčiai. Tik jūs savo rūpesčiais suvaržote širdį taip, kad ji nebeturi jėgos net kvėpuoti, o ką jau kalbėti apie meilės priėmimą ir išskleidimą. … Skaityti toliau

Abraomas

Maitrėja

Sveika, čia Abraomas

Sunkumų visados iškyla. Supranti, tu neatlaikei, nes vibracijų neatitikmuo buvo didžiulis. Tu buvai išėjusi į Akašos kronikų lygmenį ir ten buvo suformuotas tavo ir tavo draugų naujas likimas. Keisti likimą techniškai labai sunku. Mes iš savo lygmens to padaryti negalime. Tai galime padaryti per žemiškąjį  įsikūnijimą. Buvo … Skaityti toliau