Viešpats Maitrėja

Tamsioji žmogaus pusė

Žmogaus gyvenimas kupinas netikėtumų. Šia fraze dažnai pradedame laišką, kai žmogų ištinka keisti išgyvenimai. Suvokite, kai jūsų energetika susilieja su aukščiausiųjų jėgų energija, jūsų gyvenimas tampa kupinas netikėtumų. O dabar apie esmę. Aš, Viešpats Maitrėja, pravalau tavo energetinius kanalus. Labai nuoširdžiai siūlau, nepasiduoti juodajai jėgai. Ji gali nuvesti iki beprotybės. … Skaityti toliau

Hilarionas

Pakreipkite vystymosi kryptį nuo susinaikinimo į išlikimą

Sveika, čia Hilarionas.

Žmogaus sąmonei atėjo išbandymų metas. Sugebės žmogus atsiverti naujoms vertybėms, naujam suvokimui apie žmogaus ir Visatos gyvenimą, ar nesugebės. Nėra lengva žmogui keisti senus įsitikinimus. Žinoma, nėra lengva. Bet, jeigu žmogus nuolat nekeistų savo įsitikinimų, tai jis vis  dar gyventų pirmykščiame pasaulyje. Virsmas vyksta visados. Tik momentais … Skaityti toliau

Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas: mąstykite globaliai

Žmogaus gyvenimas persipynęs su daugybės energijų tekėjimu. Kiekvieną žmogų sudaro dvi sudedamosios dalys: asmenybė (individualybė) ir energetiniai srautai iš aplinkos. Dieviškosios energijos gija yra pagrindinė energija ir ji susilieja su dieviškosios gyvybės šaltiniu, su sąmoninguoju protu, turinčiu gyvybės apraiškas. Kas yra gyvybė? Tai sąmonė, tai pajautimas aplinkos, tai mąstymas. Viskas, … Skaityti toliau

Helijas

Laukimas

Sveika, čia Helijas.

Langas į pažinimą atviras. Žmogaus suvokimas plečiasi ir kasdien į gyvenimą įsilieja nauja šviesa. Žmogui retai pavyksta nurimti ir atsipalaidavus, priimti dieviškąją energiją. Bet, kaip jau ir supratote, įtampoje neįmanoma priimti energijos ir žinių. Įtampa užblokuoja ne tik ateinančią informaciją, bet ir pasitikėjimą Dievu. Kuo daugiau įtampos … Skaityti toliau

Motina Marija

Sielos kelionė po mirties

Sveika, čia Marija.

Atėjau pakalbėti apie mirtį. Šis klausimas visados yra aktualus žmogui. Jėzus kalbėjo, kaip reikėtų pasiruošti mirčiai ir kaip šis procesas turėtų vykti. Aš kalbėsiu apie sielos kelionę. Žmogaus kūnui pradedant irti, nuo jo atsijungia sąmoningoji dalis, kurią galime pavadinti siela. Siela atsijungia ir ji iškeliauja į tam … Skaityti toliau

Melchisedekas

Gyvenimo tiesa užfiksuota „tarp eilučių“

Sveika, čia Melchisedekas.

Gyvenimas kupinas netikėtumų. Kiekvieną kartą, užmegzdami ryšį su žmogumi, pagalvojame apie tai, kokią įtaką jo vystymuisi mes galime padaryti: teigiamą ar neigiamą. Iš principo, gaunant stiprią energiją, žmogus turėtų pakreipti savo gyvenimą dvasinio tobulėjimo link. Vadinasi, bendravimas su mumis, iš principo, turėtų daryti teigiamą įtaką žmogaus vystymuisi. … Skaityti toliau

Blavatskaja

Visatą suvoksite tik vidiniu matymu

Šiandieną pakalbėsime apie žmogaus gyvenimą visatoje. Kaip jau sakiau, žmonių  mintys yra labai svarbios, nes jos turi jėgą. Kūrybos jėgą. Negalima šios jėgos iššvaistyti veltui. Kiekvienas žmogus turi šią jėgą, bet ne kiekvienas sugeba tinkamai ją įvaldyti. Žmogus, kurio protas sugeba formuoti mintis ne vien apie kasdienes problemas, turi jėgos … Skaityti toliau