Elohimas Ciklopėjus

Ciklopėjus: įsiklausykite į vidinį žinojimą

Mes norime pakalbėti apie ateitį. Aš esu Ciklopėjus. Elohimas, kuriantis pasaulį. Pasaulis privalo vystytis. Suformavus materialią Žemę ir suformavus žmogų (kaip ir bet kurią kitą gyvybės formą), tikimasi šios gyvybės vystymosi. Yra suteikta gyvybinė energija ir laisva valia rinktis. Žmogui suteikta gyvybė ir sąmoningumas. Kas yra laisva valia rinktis? Tai sugebėjimas mąstyti, pajusti, analizuoti ir… Skaityti toliau Ciklopėjus: įsiklausykite į vidinį žinojimą

Reklama
Teosofija

Laikas apmąstymams

Мистерия – это место, где происходит дискуссия величайших сил. В эту созиданию было приглашено и ваша команда. Мы смотрели, как вы готовы проявлять новое учение.  Мы много говорили о том, что люди должны себя менять, как должна происходить Земная жизнь. Было написано много писем Владик. 10 лет мы пробовали с вами начать разговор. Хотели, что… Skaityti toliau Laikas apmąstymams

Vienatinio Esatis

Eterinis pasaulis

Vienatinio Esatis Vakar mums pavyko iškelti jūsų energetinę struktūrą, jūsų sąmonę (suvokimą), jūsų istoriją, patirtį, visą jūsų asmeninę struktūrą į tą energetinį lauką, kuriame egzistuoja visumos erdvė. Šiandieną jūs gyvenate Žemės erdvėje. Kiekvienas įsikūnijimas pasireiškia Žemės erdvėje. Čia vyksta jūsų gyvenimas, čia įgyvendinate savo pamokas ir užduotis. Tai jūsų materialioji buveinė. Jums duotas kūnas ir… Skaityti toliau Eterinis pasaulis

Hilarionas

Išsiugdykite intuiciją

Kasdienis gyvenimas kupinas pamokų. Pirmiausia, turite išmokti suvokti, kas yra gyvenimas. Šiandieną aš kalbėsiu apie žmogaus sąmonės pokyčius, kuriuos lemia Visatoje vykstantys procesai. Žmogus daugelį tūkstančių metų vystė savo jutiminius organus ir mokėsi išlikti savojoje erdvėje. Buvo išugdyti pagrindiniai jutiminiai organai. Jie padėjo žmogui geriau pažinti aplinką ir joje įsitvirtinti. Taip dabar jūs turite išsiugdyti intuiciją,… Skaityti toliau Išsiugdykite intuiciją

Melchisedekas, Vienatinio Esatis

Žmogaus “gyventojai“

Sveika, čia Melchisedekas. Šviesos angelas. Kaip niekad Žemei reikalinga šviesa. Kiekvienas procesas vyksta tam tikrame lygmenyje. Kuo žemesnis energetinis lygmuo, tuo įtakos ir svarbumo jis turi mažiau. Bet šiandieną yra judinami tie energetiniai laukai, kurie „snaudė“ daugeli tūkstančių metų. Tai energetiniai laukai, kurie formavosi per daugelį tūstančių metų. Žmogus – subtili būtybė. Ji formavosi iš… Skaityti toliau Žmogaus “gyventojai“

Teosofija

Dievo šešėlis

Каждая новость для вас должна быть важна. Потому, что мы даем вам свою энергию и надеемся, что так вам поможем. Если мы ничего не будем делать, то на Земле начнётся хаос. И энергия, получена от Бога, пропадёт даром. Если энергия пропадёт, то во вселенной будет пустота, которая, как тень Бога, будет холодная и все уничтожающая.… Skaityti toliau Dievo šešėlis

Teosofija

Mąstykite apie ką mąstote

Каждая новость доходит до уровня Владик.  К нам пришло новость, что ты и твои друзья уже можете перейти ступень и начинать работать с большой силой. Каждый имеет возможность работать с собой так, чтоб могли открывать свою энергию и получать новых способностей. Самая важная способность – это умение мыслить. Вы знаете, что энергия мышления очень важна.… Skaityti toliau Mąstykite apie ką mąstote

Motina Marija

Nuostabioji Dievo dalelytė

Sveika, čia Marija. Aš atėjau pakalbėti apie Meilę. Meilę savo šventovei, meilę kito šventovei. Meilę Dievui. Kodėl sakau „meilę savo šventovei“?  Nes aš nekalbu apie egoistinę meilę, apie pataikavimą savo troškimams, apie seksualinę meilę. Aš kalbu apie Meilę ir Pagarbą sau, nes tu, žmogau, esi Dievo dalis. Mažytė, susikausčiusi, bet nuostabi Dievo dalelytė. Jei to neįvertini,… Skaityti toliau Nuostabioji Dievo dalelytė

Abraomas

Atgarsis jūsų suvokime

Sveika, čia Abraomas. „Ačiū Dievui už galimybę bendrauti“ – taip sakytumėte jūs. O aš sakau, ačiū, kad jūs norite bendrauti. Jūsų noras – tai minties materiali energija. Ji suaktyvina mūsų energetinį lauką ir mes galime pasireikšti kaip sąmoningos būtybės Žemės erdvėje. Be žmogaus minties energijos negalėtume įžengti į žemiškąją erdvę. Mūsų mintis įgauna jėgą tik tada, kai… Skaityti toliau Atgarsis jūsų suvokime

Abraomas

Bendrystė

Sveika, čia Abraomas. Sveika atėjusi į realybę. Realybę, kurioje susijungia pasauliai ir kur vieno pasaulio įvykiai įtakoja kito pasaulio aplinką. Energetinės srovės pereina iš vieno lygmens į kitą. Nematerialioje energetikoje vyksta pokyčiai ir jie pasireiškia materialioje plotmėje. Viskas vyksta ratu. Tai, kas vyksta materialiame pasaulyje, įtakoja nematerialųjį ir t.t. Gyvenimas įgauna bendrumo atspalvį. Pasauliai liejasi,… Skaityti toliau Bendrystė