Elohimas Ciklopėjus

Ciklopėjus: įsiklausykite į vidinį žinojimą

Mes norime pakalbėti apie ateitį.

Aš esu Ciklopėjus. Elohimas, kuriantis pasaulį. Pasaulis privalo vystytis. Suformavus materialią Žemę ir suformavus žmogų (kaip ir bet kurią kitą gyvybės formą), tikimasi šios gyvybės vystymosi. Yra suteikta gyvybinė energija ir laisva valia rinktis. Žmogui suteikta gyvybė ir sąmoningumas. Kas yra laisva valia rinktis? Tai … Skaityti toliau

Vienatinio Esatis

Eterinis pasaulis

Vienatinio Esatis

Vakar mums pavyko iškelti jūsų energetinę struktūrą, jūsų sąmonę (suvokimą), jūsų istoriją, patirtį, visą jūsų asmeninę struktūrą į tą energetinį lauką, kuriame egzistuoja visumos erdvė. Šiandieną jūs gyvenate Žemės erdvėje. Kiekvienas įsikūnijimas pasireiškia Žemės erdvėje. Čia vyksta jūsų gyvenimas, čia įgyvendinate savo pamokas ir užduotis. Tai jūsų materialioji … Skaityti toliau

Hilarionas

Išsiugdykite intuiciją

Kasdienis gyvenimas kupinas pamokų. Pirmiausia, turite išmokti suvokti, kas yra gyvenimas. Šiandieną aš kalbėsiu apie žmogaus sąmonės pokyčius, kuriuos lemia Visatoje vykstantys procesai. Žmogus daugelį tūkstančių metų vystė savo jutiminius organus ir mokėsi išlikti savojoje erdvėje. Buvo išugdyti pagrindiniai jutiminiai organai. Jie padėjo žmogui geriau pažinti aplinką ir joje įsitvirtinti. … Skaityti toliau

Melchisedekas, Vienatinio Esatis

Žmogaus „gyventojai”

Sveika, čia Melchisedekas. Šviesos angelas.

Kaip niekad Žemei reikalinga šviesa. Kiekvienas procesas vyksta tam tikrame lygmenyje. Kuo žemesnis energetinis lygmuo, tuo įtakos ir svarbumo jis turi mažiau.

Bet šiandieną yra judinami tie energetiniai laukai, kurie „snaudė“ daugeli tūkstančių metų. Tai energetiniai laukai, kurie formavosi per daugelį tūstančių metų. Žmogus – Skaityti toliau

Abraomas

Atgarsis jūsų suvokime

Sveika, čia Abraomas.

„Ačiū Dievui už galimybę bendrauti“ – taip sakytumėte jūs. O aš sakau, ačiū, kad jūs norite bendrauti. Jūsų noras – tai minties materiali energija. Ji suaktyvina mūsų energetinį lauką ir mes galime pasireikšti kaip sąmoningos būtybės Žemės erdvėje. Be žmogaus minties energijos negalėtume įžengti į žemiškąją erdvę. … Skaityti toliau

Abraomas

Bendrystė

Sveika, čia Abraomas.

Sveika atėjusi į realybę. Realybę, kurioje susijungia pasauliai ir kur vieno pasaulio įvykiai įtakoja kito pasaulio aplinką. Energetinės srovės pereina iš vieno lygmens į kitą. Nematerialioje energetikoje vyksta pokyčiai ir jie pasireiškia materialioje plotmėje. Viskas vyksta ratu. Tai, kas vyksta materialiame pasaulyje, įtakoja nematerialųjį ir t.t.

Gyvenimas … Skaityti toliau