Lanello

Eikite savęs pažinimo link

Lanello.

Šiandieną aš noriu pakalbėti apie pasiuntinio darbą. Žmogus, pašauktas būti pasiuntiniu turi suvokti, kad jo žemiškasis gyvenimas keičiasi. Ne tiek kasdienybė, kiek mąstymas, suvokimas, kas yra gyvenimas. Vieniems tai lengva užduotis, kitiems tai išlieka sunki užduotis. Tu esi tik pradedančioji, todėl iškyla daug emocinių, psichologinių problemų. Reikia išminties ir … Skaityti toliau

Andrijanas Hošė

Netolima ateitis

Andrijanas Hošė.

Gera matyti žmones, kurie nebijo įsilieti į tikrąjį gyvenimą. Į vidinių pajautimų, intuicijos, aiškių sapnų, bendravimo su subtiliuoju pasauliu, gyvenimą. Tai iššūkis šiuolaikiniam, civilizuotam žmogui. Jis turi pamiršti tai, ką tiek amžių kūrė ir grįžti ne tik prie tikėjimo Dievu, bet ir prie bendro gyvenimo su subtiliojo pasaulio … Skaityti toliau

Motina Marija

Amžinybės kelias

Motina Marija.

Erškėčių vainikas simbolizuoja laisvę. Laisvę nuo savęs suvaržymo, nuo savo žemiškų kančių. Tai nesusiję su žmogaus mirtimi. Erškėčių vainikas, tai ženklas, kad tu per savo vidinę kančią atsilaisvini ir atsiveri Dieviškajai Meilei. Rožių vainikas – tai meilės ir atjautos vainikas. Kartu tai simbolizuoja susiliejimą su Dievu. Tu pažengei … Skaityti toliau

Galingasis Kosmosas

Kiek laiko skiri Dievui?

Galingasis Kosmosas.

Aš vėl žengiu į tavo erdvę. Džiaugiuosi galėdamas susitikti su žmonėmis, kurie nuolat klaidžioja ieškojimuose. Aš džiaugiuosi, galėdamas prabilti apie tai, kas yra Visata ir kas yra Visatos dėsniai.

Absoliutas – yra Meilė ir Išmintis. Jis save materializuoja, vadinasi, per veikimą išreiškia save. Absoliutas pasižymi daugiaplaniškumu ir įvairove. … Skaityti toliau

Sanat Kumara

Negatyvumo šaknys

Sanat Kumara.

Žemė ir žmogus yra nuostabūs Dievo kūriniai. Aš galiu gėrėtis žmogaus išmintimi ir meile. Žmogaus atjauta ir gailestingumu. Žmogaus sugebėjimu džiaugtis ir mylėti. Jūs, žmonės, turite labai daug savyje gražių ir labai gerų dalykų. Jūs dabar dar nesugebate atskleisti savo tikrosios galios, bet ta galia egzistuoja jumyse. Jūs … Skaityti toliau

Galingasis Kosmosas

Apie Gėrį ir Blogį

Galingasis Kosmosas.

Aš vėl atėjau į pokalbį. Šį kartą apie jėgas, egzistuojančias Visatoje, subtiliuosiuose pasauliuose. Dievas žmogui suteikė kūrybos galią ir meilės energiją. Laisvą valią žmogui suteikė tamsos jėgos (apie tai rašė Rubininio Spindulio Buda 2014 10 14 „Vienintelis gyvybės šaltinis“). Dievas yra sukūręs tiek Gėrį, tiek Blogį. Nes priešpastatytos … Skaityti toliau

Jėzus

Ką atspindi tavo veidas?

Jėzus.

Aš atėjau perduoti informacijos apie pokyčius žmogaus sąmonėje. Žmogus turi tam tikras suvokimo ribas. Šias ribas nustatė žmogaus patirtis ir siekio nebuvimas. Žmogus mąsto tam tikrame energetiniame diapazone. Jis gali būti ir išradėjas, ir filosofas, ir muzikas, bet tam tikrame lygyje. Protas suteikia žinių, padeda aprėpti tam tikrą informaciją … Skaityti toliau

Be kategorijos

Galingoji Dievo Šviesa

Aš atėjau. Atėjau prisistatyti, kaip Galingoji Dievo Šviesa.

Aš sukoncentravau savo spindulį į Violetą – Maitrėją, kuri šiuo metu atstovauja Pakylėtiesiems Valdovams ir kurios paskirtis atlaikyti mano Žemei dovanotą šviesą. Fakelas uždegtas jos rankose. Nei vienas žmogus negali iš jos atimti šio fakelo. Šio įsipareigojimo ir šio džiaugsmo. Aš, Galingoji … Skaityti toliau

Motina Marija

Tamsos egregorų įtaka (II dalis)

Tu, žmogau, gali sunaikinti tamsos egregorą. Pirmiausia, negalvojant apie tai, kas gali sukelti baimę ir susierzinimą arba labai gerai įvaldant savo mintis ir jausmus, neleidžiant įsiplieksti neigiamiems jausmams, mintims savyje. Tamsos egregorai didėja ir mažėja priklausomai nuo jūsų minčių, jausmų, veiksmų. Jei išmoksite savitvardos, jei dieną pradėsite su vidiniu tikru … Skaityti toliau