Gautama Buda

Vienybė su aplinka

Gautama Buda. Vienybė su aplinka. O kokią aplinką tu gali išjausti, jeigu tavyje daug pykčio, nuoskaudų, susierzinimo. Tu negali atsiverti net gerajai aplinkai, o ką jau kalbėti apie šviesos ir meilės išskleidimą. Vienybę su aplinka galima pradėti jausti tik tada, kai tavo asmeninė aplinka bus tyra. Lengva ir švari. Todėl, pirmiausiai, reikia pajusti, kas tavyje… Skaityti toliau Vienybė su aplinka

Reklama
Gautama Buda

Dievą pažinti įmanoma tik per besąlyginės meilės potyrį

Jei nori pažinti žmogų, turi pažinti Dievą. Tokia yra realybė. O kaip pažinti Dievą, jeigu Jis yra Absoliutas, o tu esi maža Visatos dalelytė? Dievą pažinti įmanoma tik per besąlyginės meilės potyrį. Tik tai atveria kelią į suvokimą. Visata nuolat formuojasi. Ji yra kintanti, pulsuojanti. Ir jeigu tu šiandien Visatą pažintum vienokią, rytoj ji būtų… Skaityti toliau Dievą pažinti įmanoma tik per besąlyginės meilės potyrį

Helijas

Apie visuminę Visatos Matricą ir didžiąsias sielos užduotis (II dalis)

Numylėtasis Helijas, Saulės Dievas. Sielos užduotys suformuojamos aukštame energetiniame lygmenyje. Tame lygmenyje, kur matosi pasaulio praeitis, dabartis ir ateitis. Tą lygmenį prižiūri Arkangelai, Pakylėtieji Valdovai, Kosminės Būtybės. Yra stebima ar Žemė atitinka visos Visatos virsmo planą. Pagal tai suformuojamos didžiosios užduotys. Gali būti asmeninės sielos užduotys, įsipareigojimai, bet gali būti sielai priskirtos ir didžiosios užduotys.… Skaityti toliau Apie visuminę Visatos Matricą ir didžiąsias sielos užduotis (II dalis)

Helijas

Apie visuminę Visatos Matricą ir didžiąsias sielos užduotis (I dalis)

Numylėtasis Helijas, Saulės Dievas. Sveika Violeta, sveikinu priėmus Mokytojo mantiją. Tai garbė ir laimė. Tavo energetiniu kanalu teka galingosios Valdovės Porcijos energija, ją papildė El Morijos energija ir tai suteikė galimybę Viešpats Maitrėjai žengti į žemiškąją erdvę kaip Mokytojui. Mokytojui, kuris siekia supažindinti su Meilės ir Gerumo energija. Tai nėra tik paprasti gražūs žodžiai. Tai… Skaityti toliau Apie visuminę Visatos Matricą ir didžiąsias sielos užduotis (I dalis)

El Morija

Meilės ir Gerumo epocha

El Morija. Paaukojau savo pasiekimų momentumą tam, kad Violeta – Maitrėja galėtų išskleisti savo Meilę ir Gerumą. Buvo metas, kai visi į Žemę atėję Budos skleidė informaciją – Dievas yra. Tai tikėjimo pranašai: Gautama Buda, Mozė, Mahometas, Jėzus, Abraomas ir daugelis kitų. Tuo metu buvo svarbu, kad žmogus prisimintų – Jis kilęs iš Dievo. Dievas… Skaityti toliau Meilės ir Gerumo epocha

Jėzus, Viešpats Maitrėja

Kas yra Mokytojo Mantija?

Ateina laikas keistis. Ir tam esi pasiruošusi tu, pasiruošę ir tavo skaitytojai. Jie subrendo, jie sau atskleidė daug naujų tiesų, suformavo kitokias gyvenimo vertybes ir atlaisvino save ne tik nuo įpročių, bei prisirišimų, bet ir nuo karminių blokų. Kiekvienas teisingas pasirinkimas atlaisvina žmogų nuo jo karminių blokų. O jeigu keiti suvokimą, priimi pasaulį tokį, koks… Skaityti toliau Kas yra Mokytojo Mantija?

Sanat Kumara

Apie Mokytojo mantiją

Aš atėjau. Aš Sanat Kumara vėl įžengiu į tavo erdvę su naujomis galimybėmis ir naujais siekiais. Naujos galimybės – tai tavo pakoreguotas energetinis laukas, kuris priima aukštesnio dažnio virpesius. Tai nuolatinis žengimas pirmyn, nors mažais žingsneliais, bet tai ėjimas pirmyn. Svarbiausia, tavo siekis. Mes tave paėmėme kaip kontaktuotoją dėl išskirtinių tavo galimybių ir tavo sielos… Skaityti toliau Apie Mokytojo mantiją

Džval Kulas

Apie pasiuntinio mantijos nuėmimą

Aš atėjau. Pasaulis skleidžiasi naujomis spalvomis. Žmogus, sugebėjęs išlaisvinti savo esybę iš kolektyvinės sąmonės gniaužtų, gali savimi didžiuotis. Jis prisiminė kas buvo, yra ir bus. Žmogus visados buvo, yra ir bus Dievo valia materialioje išraiškoje. Jis nėra asmenybė, nėra individualybė. Jis yra dalis visumos ir reikia gyventi darnoje su visa visuma. Su gamta, su gyvūnija… Skaityti toliau Apie pasiuntinio mantijos nuėmimą