Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas VII pamoka

Aukščiausias žmogaus sąmonės pasiekimas – tai žinojimas. Gyvenimas Žinojime.  Tu žinai, kas yra realu ir kas yra iliuzija. Kai tavo realybė pamažu tampa iliuzija, tu pakeli vibracijas ir gyveni kitoje realybėje. Senoje realybėje tave laiko prisirišimai, įpročiai, nuoskaudos, nemokėjimas atleisti, įsiskaudinimas. Gali eiti šviesos keliu, bet jeigu tu žmonėms jauti nuoskaudą ir negali jiems atleisti,… Skaityti toliau Hermis Trismegistas VII pamoka

Reklama
Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas VI pamoka

Vidinė švara leidžia pamatyti realų pasaulį. Kas yra vidinė švara ir kas yra realus pasaulis? Jūs dažnai matote pasaulį per savo suvokimo prizmę. Jūs matote tai, kas jums aktualu, kas jums suprantama, priimtina, o daugybę dalykų neužfiksuojate, nes paprasčiausiai tai jūsų nedomina. Vadinasi, jūs matote tai, ką norite matyti, bet ne viską, kas yra aplink… Skaityti toliau Hermis Trismegistas VI pamoka

Sanat Kumara

Sanat Kumaros šaukinys

Žemės žmogau, Aš siunčiu tau savo spindulį, kad įleistum į savo širdį mano meilę. Kaip niekada svarbu, kad priimtumėte mane į savo širdį ir protą. Kiekvieno žmogaus energetinis srautas yra labai apribotas ir gyvybinė energija sunkiai prateka per jūsų stuburo smegenis. Todėl jūsų sveikata nėra pati geriausia ir jūs nesijaučiate patys laimingiausi. Aš noriu perduoti… Skaityti toliau Sanat Kumaros šaukinys

Brahma

Energijų judėjimo srautai

Aš esu Brahma. Su meile siunčiu savo spindulį į kiekvieno skaitytojo širdį.  Tegul būna palaimintas žmogus, galintis tiesiogiai perduoti mano žodį. Daug amžių Aš gyvenau tyloje. Kiekviena energija įeina į Žemę tik tada, kai yra žmonių, galinčių tą energiją priimti. Kokia didi ši diena. Aš kupinas džiaugsmo. Dievų pasaulis neegzistuotų be žmogaus. Pakylėtųjų Valdovų pasaulis… Skaityti toliau Energijų judėjimo srautai

Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas V pamoka

Vidinis pasaulis, tai ne subtilusis pasaulis, kuriame gyvena angelai, arkangelai, Pakylėtieji Valdovai, Dvasios Mokytojai. Žmogus tik per savo vidinį pasaulį gali išeiti į subtilųjį pasaulį. Tai, kas yra vidinis pasaulis? Tai pajautimas Gyvenimo per savo širdį. Pirmiausia, tai suvokimas, kad egzistuoja Visatos dėsniai ir tų dėsnių pagalba galima formuoti gerą gyvenimą. Tai pajautimas, kokias vibracijas… Skaityti toliau Hermis Trismegistas V pamoka

Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas IV pamoka

Augimas. Branda. Kas tai yra? Žmogus gyvena tūkstančius metų. Jo suvokimas tai prasiplečia, tai susiaurėja. Jis pulsuoja. Vienu metu žmogus suvokia gyvenantis Amžinybės sraute, kitu metu jis tik egzistuoja Žemėje. Dabar esate egzistavimo laikotarpyje. Jūs nemokate išjausti tikro gyvenimo grožio ir didingumo. Jūsų mąstymas labai suspaustas. Nežiūrint į tai, kad mokslininkų protas apima visą kosmosą… Skaityti toliau Hermis Trismegistas IV pamoka

Melchisedekas

Pažink save

Naujas etapas. Veiklos etapas. Žmogus daug siekia žinių, keičia savo įpročius, praplečia savo suvokimą ir keičia kasdienybę. Dabar atveriame puslapį, kai kiekvienas žmogus gali savyje išgirsti savo vidinį balsą ir gyventi pagal šio balso vedimą. Vidinis balsas – tai žmogaus Aukštesnysis Aš. Jis žino žmogaus paskirtį, žino žmogaus užduotis ir žino, kaip reikia išgyventi dieną,… Skaityti toliau Pažink save

Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas III pamoka

Sąmonė yra mikro dalelytė, kuri juda Meilės energijoje. Juo aukštesnio dažnio meilės erdvė, tuo labiau individuali sąmonės dalelytė gali sąveikauti su kitomis sąmonės dalelytėmis. Juo grubesnė meilės energija, juo labiau ji užteršta negatyvumu, tuo sunkiau sąmonės dalelytei kontaktuoti su kita sąmonės forma. Ji tarsi atribojama, prarandamas suvokimas, kas yra gyvenimas visumoje ir amžinybėje. Kai erdvės… Skaityti toliau Hermis Trismegistas III pamoka

Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas II pamoka

Širdis yra Žinojimas. Protas yra kūryba, širdis yra žinojimas. Proto jėga materializuojamos minties dalelytės, kurios materializuoja vaizdą, kūrinį. Pakėlus vibracijas ir įjungus širdies žinojimą (tikėjimą ir pasitikėjimą), galima materializuoti stiprią jėgą, kuri gali pakeisti aplinkos vibracijas. Viskas yra vibracija. Baimė, nerimas, uraganai, vėtros, džiaugsmas – viskas yra vibracija. Viskas vibruoja tam tikru dažniu. Juo aukštesnis… Skaityti toliau Hermis Trismegistas II pamoka