Anubis

Kur pakliūna siela po žmogaus mirties?

     Siela ateina į Žemę, atlikti tam tikrus darbus, įgyti tam tikrus gebėjimus. Sielos kelias iki Žemės nėra paprastas ir lengvas. Kiekviena siela pasirenka kūną. Ji pasirenka būti moterimi ar vyru, pasirenka sveiką ar ligotą kūną. Ji analizuoja savo užduočių sudėtingumą ir pasirenka vietoves bei artimus žmones su kuriais galės savo užduotis geriausiai atlikti. Visa… Skaityti toliau Kur pakliūna siela po žmogaus mirties?

Reklama
Sanat Kumara

Sanat Kumaros pranešimas ašrame

    Aš, Sanat Kumara, apgaubiu jus savo meile, savo džiaugsmu, savo lūkesčiais. Džiaugiuosi, kad grįžtat, grįžtat čia – ir pavargę, ir pailsėję, bet grįžtat pasiruošę naujam darbo etapui. Šiandieną aš jus pripildysiu savo šviesa, savo meilės energija. Man reikia, kad jūs priimtumėt mane į savo širdį čia ir dabar. Aš esu čia – aš esu… Skaityti toliau Sanat Kumaros pranešimas ašrame

Viešpats Maitrėja

Kaip pasiruošti miegui?

   Subtilusis pasaulis – tai pasaulis, kuriame vyksta gyvenimas aukštesnės sąmonės gyventojų. Jūs kasnakt ateinate į tą pasaulį pasisemti išminties, pasisemti gyvybinės energijos ir grįžtate į savo energinį lygmenį pailsėję ir atsigavę. Kodėl sakote, kad miegas gydo? Nes jūsų eterinis kūnas nukeliauja į subtilųjį pasaulį ir ten save sustiprina. Kai kada jums pavyksta susitikti kitas… Skaityti toliau Kaip pasiruošti miegui?

Sanat Kumara

Šviesos nešėjai

     Šviesos nešėjai – tai aukštesnės sąmonės skleidėjai Žemėje. Aukštesnė sąmonė – tai ne intelektas, tai gebėjimas išskleisti vidinę šviesą (išmintį), kuri persipina su jūsų meile ir gerumu. Šviesos nešėjai – tai išminties nešėjai, kurie daro įtaką visos žmonijos formuojamai kolektyvinei sąmonei. Aukštesnioji sąmonė neleis žmogui sunaikinti savęs ir visos žmonijos. Aukštesnioji sąmonė suvokia, kad… Skaityti toliau Šviesos nešėjai

Arkangelas Gabrielius, Vlačislavas

Vidinio pasaulio pažinimas

Pakylėtasis Valdovas Vlačislavas Gera ateiti į erdvę, kurioje vyrauja tiesa. Aš noriu padėti jums suvokti esminius skirtumus tarp gyvenimo išoriniame pasaulyje ir gyvenimo vidiniame pasaulyje. Abu šie pasauliai yra jums svarbūs ir abu turėtų vienodai gerai funkcionuoti. Šiandieną apie vidinį pasaulį jūs tik sužinote ir dar labai nedaug suvokiate kas tai yra. Vidinis pasaulis –… Skaityti toliau Vidinio pasaulio pažinimas

Sanat Kumara

Atiduok Dievui į rankas savo problemą

    Žengdami į savo vidinį pasaulį, nuolat susidursite su savo fizinio kūno ir proto keliamais sunkumais, nes nauji pojūčiai prieštarauja jūsų dabartinėms žinioms. Taip atsiranda priešprieša tarp vidinio ir išorinio pasaulio. Žemiški siekiai ir planai turi būti keičiami, atsižvelgiant į vidinius pajautimus, bet inertiškas žemiškas gyvenimas neleidžia to greitai padaryti. Jūs gyvenate su tais žmonėmis,… Skaityti toliau Atiduok Dievui į rankas savo problemą

Guan In

Kas yra meilė?

    Kas yra meilė? Tai energija, skaldanti negatyvumą. Besąlyginė meilė neleidžia žmogui savyje laikyti tam tikrų prisirišimų, nuoskaudų, baimių. Besąlyginė meilė tiesiog spinduliuoja iš tavęs, nepažeisdama kito žmogaus sąmonės, jo pasirinkimų, jo ieškojimų. Besąlyginė meilė tiesiog skleidžiasi erdvėje transformuodama neigiamas vibracijas į teigiamas. Tokiai meilei nieko nereikia, ji nieko nereikalauja ir nesitiki. Ji, tiesiog, švyti… Skaityti toliau Kas yra meilė?

Viešpats Maitrėja

Besišypsantis Maitrėja

    Laikas nuo laiko vyksta esminiai pokyčiai. Pirmiausia žmogus pats pokyčius formuoja savo gyvenime, po to tie pokyčiai iššaukia pasikeitimus kitose plotmėse. Žmogus gali neapčiuopti tų  pokyčių taip realiai kaip vykstančius materijoje, bet palaipsniui tie pokyčiai atsispindi žmogaus minčių ir jausmų pasaulyje. Jei pokyčiai vyksta emocijų pasaulyje, tai žmogus gali tapti ramesnis, tolerantiškesnis, keičiasi charakterio… Skaityti toliau Besišypsantis Maitrėja

Motina Marija

Kai reikia pagalbos…

Marija – šviesos, meilės ir gerumo Motina, Padėk man šią sunkią mano gyvenimo valandą, Suteik man stiprybės, šviesos ir ramybės, Leisk pažvelgti į savo situaciją tavo akimis. Leisk man pajusti tavo išmintį, tavo ramybę, Apgaubk tuo mane ir padėk man nurimti.   Tavo šviesoje skleidžiasi mano meilė, Tavo ramybėje sušyla mano širdis ir protas. Mane… Skaityti toliau Kai reikia pagalbos…

Sanat Kumara

Pokyčiai reikalauja savikontrolės ir savidisciplinos

    Jūs gyvenate žemiškoje aplinkoje. Fizinio kūno vibracijos pritaikytos prie žemiškosios aplinkos, bet aukštesnieji kūnai egzistuoja kituose planuose ir jų spindulių virpesių dažniai yra kitokie nei žemiškojo kūno. Aukštesnių dažnių virpesiai turi prisitaikyti jūsų žemiškajame plane. Kuo aukštesnis planas, tuo jis turi didesnę galią prasiskverbti per kitus žemiškuosius planus. Vadinasi, jūsų esybės (dvasios) energiniai spinduliai… Skaityti toliau Pokyčiai reikalauja savikontrolės ir savidisciplinos