Sanat Kumara

Dėkingumo malda

O, Dieve Visagali, džiaugiuosi Tave įkūnydamas.
Džiaugiuosi siela ir kūnu su Tavimi susiliedamas.
Esu dėkingas už gautą išmintį, už meilės jėgą ir gerumą.
Tikiu Tavimi, priimu Tavo mokymą ir globą.
Kiekviena mano mintis yra nuskaidrinta Tavo išminties.
Kiekvienas jausmas išgrynintas Tavo šventumu.
Kiekvienas mano veiksmas skirtas vienybei su Tavimi.
Dėkoju … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-36)

   Tamsos zoną suformavo žmogus. Tai jo tamsių minčių, jausmų, veiksmų suformuoti egregorai, suformuoti energiniai dariniai, kurie yra labai žemų vibracijų ir tarsi rūkas tyvuliuoja aplink Žemę, nei išskleisdamas šviesą iš žmogaus, nei įleisdamas šviesą iš aukštesnių oktavų. Ir kur tas sluoksnis labai tirštas, tose zonose labai sudėtinga ir sunku … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-35)

     Žemė spinduliuoja energijas taip, kaip ir žmogus. Ji išskleidžia visas vaivorykštės spalvas. Įsivaizduokite Žemės gaublį ir jo centre esančią šviesą, kuri erdvėje išsiskaido į visas vaivorykštės spalvas. Nors žmogus gali ir neišskleisti visų spalvų, Žemė jas išskleidžia visas ir kiekviena spalva vibruoja tam tikrame bangų dažnyje. Pirmiausia Žemę … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-33)

   Žmogaus erdvė apsupta neregimuoju pasauliu. Ten, kur gyvena žmogus (Žemėje), egzistuoja daugybė energinių srovių, kurios vienaip ar kitaip įtakoja žmogų. Žmogų įtakoja kitų žmonių paleistos konkrečios mintys ir jausmai, įtakoja kolektyvinė sąmonė. Žmogų paliečia tamsos ir šviesos egregorai, paliečia spinduliai iš aukštesnio subtiliojo pasaulio, spinduliai iš Aukščiausios Sąmonės Šaltinio. … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-30)

    Besąlyginę meilę žmogus gali suformuoti savo sąmonės ir vidinių pastangų dėka, tereikia įvaldyti minčių formavimą ir neigiamų minčių suvaldymą. Ši meilė skatins žmones elgtis teisingai, bet ši meilė neturės tokios galios, kurią turi meilė, išspinduliuojama kaip dieviškoji meilė. Sąmoninga besąlyginė meilė labai skiriasi savo struktūra ir vidine galia … Skaityti toliau