Viešpats Maitrėja

Eidami vidiniu keliu ne melstis ir medituoti mokykitės, o valdyti savo mintis ir jausmus

Kiekvieną kartą susidūrus su Tamsos jėga, reikia kreiptis pagalbos į savo Aukščiausiąjį Aš, kad jis susisiektų su Kūrėjo sąmone ir per tą Aukščiausiojo Aš dalį įleistų šviesą į tave, į tavo aplinką. Subtiliajame pasaulyje yra daug kovojančių už išlikimą. Tai patys įvairiausi egregorai, žmonių suformuoti minčių dariniai, kurie egzistuoja daugybę … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-50)

Tik jūsų fantazija gali truputį pakenkti, nes fantazijas formuoja jūsų ego. Tai jo veiklos zona. O subtiliojo pasaulio pažinimą įtakoja jūsų siela, jūsų vidinis balsas. O kas ateina iš aukštesnių vibracijų lygio – tas negali pakenkti žmogui. Ką žmogus formuoja savo ego pagalba – tas gali pakenkti pačiam žmogui. Nekoncentruokite … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-49)

   Žmogus naują idėją gali gauti tik pakėlęs savo sąmonę į aukštesnį lygmenį ir iš ten paimti informaciją. Bet jis nepaims tos informacijos, kuri ten neegzistuoja. Todėl jūs negalite paimti informacijos apie tai, kas iš viso neegzistuoja. Jūs negalite sakyti, kad tai tik jūsų fantazijos vaisius. Nes jūsų fantazija gali … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-47)

   Sielos sąmonė –  tai dalelytė Aukščiausios Sąmonės, kaip ir dalelytė Visatos Dievo. Sąmonė vibruoja tam tikru dažniu ir kai siela įsikūnija, vibracija tampa labai žemu dažniu. Todėl išspinduliuojama labai maža jėga. Kadangi savasties jėga maža, gimusio žmogaus sąmonė susilieja ne su Aukščiausia Sąmone, o su žmonijos kolektyvine sąmone. Atsijungti … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-45)

   O kas yra besąlyginė meilė? Pirmiausia, tai džiaugsmas, kad gyveni. Nuolatinė palaima išjausti kiekvieną gyvenimo akimirką. Nesvarbu, jei tu ir matai savo aplinkoje skausmo ar nesėkmių, bet tu žinai, kad savo vidine šviesa gali sušildyti kiekvieną žmogų, savo ramybės ir šilumos dėka gali suvaldyti bet kokią situaciją. Tu jautiesi … Skaityti toliau

Sen Žermenas

Ramybėje ir tyloje ateina žinojimas

Vienatinio Esatis suvirpins kiekvieną, skaitantį šį laišką. Jo energija perlies jūsų širdis ir jūsų protą. Lai dieviškosios šviesos srautas pereina per jūsų fizinį kūną, jausmų ir minčių pasaulius. Lai šviesa išvalo, išdegina sunkumus, kurie nusėdo jūsų energetikoje ir tegu besąlyginės meilės banga apgaubia jus kiekvieną, sušildo ir nuramina.

Kasdienybės sraute … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-44)

    Kai žmogus išmoksta mylėti kitus besąlygiškai ir vienodai, tada jis atsilaisvina nuo įpročio vertinti kitą žmogų, nuo įpročio įsiskaudinti (nes besąlyginė meilė niekada nereikalauja atpildo), nuo baimės netekti, nuo baimės likti nesuprastam, neįvertintam ir t.t. Besąlyginė meilė atlaisvina nuo daugybės įpročių, prisirišimų, įsitikinimų. Daugybė jumyse gyvenančių jausmų netenka … Skaityti toliau