7 ciklai II

7 ciklai (II-3)

   Įsivaizduokite Kosmoso erdvę, kurioje yra tik rami šviesa. Juoda erdvė, kurioje spindi išlydyto kristalo šviesa. Tai Aukščiausios Sąmonės Šaltinio erdvė. Joje tyla, rami šviesa ir švelnus virpėjimas. Tai žemiški apibūdinimai tos erdvės, kitu laiku ir kitoje erdvėje būtų pateikiami kitokie žodžiai. Bet šie žodžiai geriausiai apibūdiną šią erdvę pagal … Skaityti toliau

7 ciklai II

7 ciklai (II-2)

    Virsmo nepasieksi sunaikindamas pasaulį, nes sunaikinant materiją, vis tiek nesunaikinsi žmonių suformuotų neigiamų energinių srautų. Jie kaip tamsūs debesys sklando erdvėje ir į save neįleidžia Aukščiausios Sąmonės Šaltinio energinių srautų. Vadinasi, žmonių negebėjimas keisti savo elgsenos, kenkia ne tik Žemei kaip pasauliui, bet ir visai Visatai. Bet visados … Skaityti toliau

7 ciklai II

7 ciklai (II-1)

   Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo programą, tik dabar kalbu ne apie fizinės veiklos programą, o apie Aukštesniosios sąmonės programą. Aukštesnioji žmogaus sąmonė, susiliedama su Aukščiausiosios Sąmonės Šaltiniu, išskleidžia tam tikro dažnio vibracijas. Ji tarsi atspindi tam tikrą Aukščiausios Sąmonės srautą, kuris persipina su daugybe energinių srautų.  Energiniai srautai, tai … Skaityti toliau

Viešpats Maitrėja

Vidinė laisvė

Kiekvienas žmogus siekia vidinės laisvės. Jis siekia laisvai mąstyti, laisvai elgtis, laisvai kurti. Kai žmogaus nevaržo kitų žmonių keliami reikalavimai, jis jaučiasi laisvu savo pasirinkimuose. Bet ar visados tas jausmas atspindi tikrąją laisvę ir kas yra laisvė? Dvasinio mokymo lygmenyje laisvė apibūdinama kaip sielos išraiška žemiškajame pasaulyje. Laisvė šiuo atveju … Skaityti toliau

Viešpats Maitrėja

Šlovinkite Dieviškąją Šviesą savo mintimis, jausmais ir veiksmais

Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa. Kiekvieną kartą tardami šiuos žodžius jūs susiliejate su ta galinga šviesa, kuri jus užpildo pačių aukščiausių vibracijų energijomis. Kiekvienas į šį srautą įžengia su savo tikėjimu ir pasitikėjimu, su savo skausmu ir džiaugsmu, su savo ieškojimais ir atradimais. Kiekvienas iš jūsų, susiliedamas su Kūrėjo šviesa, į … Skaityti toliau

Viešpats Maitrėja

Kaip išsaugoti gerąją energiją?

Kiekvieno žmogaus sėkmė priklauso nuo jo sukauptos vidinės energijos kiekio. Kai jis savyje geba valdyti energijų srautus, jo išorinė veikla prisipildo sėkmės. Jo vidinė spinduliuotė pritraukia išorines jėgas ir gyvenimas tarsi pats padeda žmogui. Kai žmoguje sukaupta daug vidinės energijos, jis jaučiasi sveiku, darbingu, gerai mąstančiu, sėkmingu ir, svarbiausia, gebančiu … Skaityti toliau

El Morija

Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa

Mano širdis kupina siekio pažinti Meilę.
Mano protas kupinas ryžto pažinti Tiesą.
Mano svajonės kupinos vilties ir džiaugsmo.
Mano veiksmai kupini pasitikėjimo Kūrėju.
Aš sutelkiu savo mintį į Kūrėjo Galią,
Sutelkiu savo vidinę jėgą Aukščiausios sąmonės pažinimui
Ir, išreikšdamas savo valią, aš tariu:
Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa.
Tebūnie pašlovintas Gyvenimas,… Skaityti toliau

Viešpats Maitrėja

Praktikos, kurios stiprina vidines galias

Pirmiausia norisi jūs paraginti praktikuoti savo dėmesio sukoncentravimą. Jūs turite išmokti nešvaistyti savo energijos ir savo laiko tuščioms mintims, nesąmoningoms mintims. Tarkime, kad jūs jau gebate valdyti savo mintis taip, kad per dieną pas jus galvoje neatsiranda nei vienos netikslingos minties. Tarkime, kad jūs gebate formuoti ir išskleisti jausmus tokius, … Skaityti toliau