Sanat Kumara

Sielos galimybės pasireikšti žmogaus gyvenime

Aš nekalbėsiu apie sielos planą ir kaip gyvena siela, kūnui mirus. Tai visai kiti pasauliai, šiandien kalbu apie Žemę ir sielas, esančias įsikūnijime. Kaip laikosi siela, esanti įsikūnijime? Pirmiausia norisi pasakyti, kad visi žmonės gimsta, turėdami sielą. Kad ir kokio energinio lygmens jis būtų, vis tiek kiekvienas žmogus turi sielą. … Skaityti toliau

Sanat Kumara

Sielos sąmonė turi savas ribas (II)

Jeigu žemiškajai sąmonei svarbus šis gyvenimas ir šio gyvenimo patirtis bei pamokos, tai sielai svarbūs visi buvę jos įsikūnijimai ir visų įsikūnijimų patirtys. Bet vis tiek ji atspindi ne savo struktūros aukštesniąją sąmonę, o savo žemiškosios patirties sąmonę. Ir nesvarbu, kad ta žemiškoji patirtis jau formuojasi kelis tūkstančius metų, o … Skaityti toliau

Sanat Kumara

Sielos sąmonė turi savas ribas (I)

Savęs suvokimas subtiliajame pasaulyje yra ilgas ir nuoseklus darbas tiek su savimi, tiek ir su savo sielos sąmone. Kas yra subtilusis pasaulis? Tai erdvė, kurioje egzistuoja jūsų sielos sąmonė, kur egzistuoja jūsų esybės sąmonė ir kur egzistuoja jūsų aukščiausioji sąmonė. Vadinasi, jūs, norėdami suvokti save subtiliajame pasaulyje, turite suvokti, kad … Skaityti toliau

Arkangelas Mykolas

Pašlovinimo giesmė

Būk pašlovintas, Gyvenime,
Būk pašlovintas, Dieve,
Būk pašlovintas, Angele, saugantis žmogų.

Būk pašlovinta, Kūryba,
Būk pašlovinta, Tiesa,
Būk pašlovinta, Meile, apgaubianti žmogų šiluma.

Būk pašlovintas, Arkangele Mykolai,
skleidžiantis savo Tiesos spindulius
bei suteikiantis žmogui saugumą ir ramybę.
Ir lai Tavo jėga sužadina žmogaus
prigimtinę teisę būti sąmoningu kūrėju.

Skaityti toliau
Sanat Kumara

Kaip žengti į subtilųjį pasaulį?

Subtilusis pasaulis turi savo gyvenimo formą. Žmogaus fizinei akiai jis nematomas, bet suvokiamas vidiniam regėjimui. Kiekvienas žmogus yra užblokavęs tą vidinį regėjimą, nes jo smegenys nedirba taip darniai, kad galėtų lengvai ir paprastai apjungti viską, ką mato fiziniame plane ir ką mato subtiliajame plane. Vidiniam regėjimui turi būti pasiruošęs žmogaus … Skaityti toliau

Aš esu Dievas

Jūs esate mano sąmonės dalis

Mano Visatos erdvėje yra daugybė gyvybės formų ir jos labai skiriasi viena nuo kitos. Bet jos išlaiko tam tikrą vientisumą. Mano idėjos vientisumą. Bendradarbiaujant su užvisatine gyvybe galiu stebėti jos kūrinijos visumą, jų idėjų gražumą, prasmingumą. Visur vyksta kūryba. Ir toje kūryboje gražiausia yra stebėti pačios kūrinijos savarankišką kūrybą. Tai … Skaityti toliau

Arkangelas Metatronas

Pasitikėkite naujomis idėjomis, kurios kyla jūsų mintyse ir bunda jūsų nuojautose.

Kūrėjo šviesoje skleidžiasi gyvenimas kupinas grožio, įdomumo ir intrigos. Intrigos gerąja prasme, nes ateinančios naujos idėjos iš Kūrėjo sąmonės, sužadina žmoguje naujas galimybes pažinti savyje vis naujus mąstymo ir patyrimo atspalvius. Ir tai yra gražioji intriga – kaip jūs sugebėsite visas tas dovanas išskleisti per save į savo gyvenimą ir … Skaityti toliau