Elohimas Alfa

Materijos ir ne materijos susiliejimas

Žmogaus aukštesnioji sąmonė yra pajėgi dalyvauti procesuose, kurie vyksta subtilesnėje erdvėje, nei žmogaus kasdienis gyvenimas. Pakylėtieji Valdovai daug metų teikė žinias, kurios leido jums susivokti savo žemiškoje kasdienybėje, o aš, Alfa, siekiu suteikti žinias, kad susivoktumėte nematerijoje. Pasaulyje, kuriame jūs gyvenate, tačiau kurį buvote paneigę dėl negebėjimo jį išjausti. Dabar, … Skaityti toliau