7 ciklai III

3D ir 4D erdvėse veikiančių dėsnių skirtumai (1)

Trimatėje erdvėje veikia vieni Visatos dėsniai, o keturmatėje – kiti. Trimatėje erdvėje žmogus siekia save išreikšti per išorinį pasaulį, o keturmatėje – per vidinį pasaulį. Išorinis pasaulis – dualus: priežastis – pasekmė, trauka – atstūmimas, blogis – gėris, šviesa – tamsa ir t.t. Dualumas žmogui suteikė galimybę rinktis. Viskas kilę … Skaityti toliau

7 ciklai III

Keturmatė erdvė (3)

Kas yra dvasinis augimas? Pirmiausia, tai išminties ir meilės sklaida, arba jūsų dėmesio sutelkimas į vis aukštesnės sąmonės lauką. Jau žinote, kad sąmonės kanalą sudaro žemiškoji sąmonė, sielos sąmonė ir esybės (dvasios) sąmonė. Jūsų gyvenime aktyvi ta sąmonė, į kurią nukreipiate savo dėmesio energiją, ketinimų galią ir atitinkamais veiksmais keičiate … Skaityti toliau