7 ciklai I

7 ciklai (I-14)

    Grįžtame prie sielos paskirčių. Suprantate, kad kiekvienas materialus pasaulis turi savo paskirtį Visuminės Matricos atžvilgiu. Ir kiekviena siela, įsikūnijanti toje planetoje, turi vystytis būtent ta nustatyta kryptimi. Žemėje kai kurios sielos prisiima didesnius įsipareigojimus atlikti tam tikras žmogiškas užduotis, kad žmonijos vystymosi kryptis atitiktų nustatytą programą. Todėl siela, ateidama į Žemę, pirmiausia pabuvoja Sielos užduočių formavimo tarnyboje, o tik po to keliauja į įsikūnijimą. Vėliau, sielai nelabai sėkmingai vykdant savo įsipareigojimus (dėl žemo aplinkos vibracijų lygio), susiformuoja karminiai blokai. Karminius blokus atsilaisvinti padeda Karminė Valdyba, suformuodama karmines situacijas žmogui. Karminė Valdyba, Pakylėtieji Valdovai, Arkangelai ir kitos kosminės būtybės aiškiai mato sielos vystymosi kelią, jų žmogiškų įsipareigojimų įvykdymo eigą. Tai atsispindi kitoje darbinėje laboratorijoje  – Akašos kronikos bibliotekoje. Šioje knygoje bus aprašyta daugelio tarnybų veikla, nes jos tiesiogiai susietos su sielos keliu, su žmonių gyvenimu, todėl žmogui reikalinga tai žinoti.

Noriu dar pabrėžti: esybė susilieja su Kristaus sąmone tik jai atlikus savo užduotis ir pakėlus savo vibracijų lygį iki Kristaus sąmonės vibracijų lygio. Sąmonė, egzistuojanti AŠ ESU, KAS ESU lygmenyje, išsiskaido į materialias formas – esybes (dvasias) ir šios formos persikelia į žemesnį energinį lygį – į sielas. Kiekvieno žmogaus – sielos – esybės siekis yra pasiekti Kristaus sąmonės lygį. Viena pati esybė to pasiekti negali, kaip to negali pasiekti ir viena pati žmogaus sąmonė. Žmogus – siela – esybė tai vienas darinys, viena struktūra, kuri susilieja, apsijungia ir kartu veikia. Jeigu žmogaus sąmoningumas žemas, žemiškoji išraiška labai grubi, tai tos struktūros dalis neleidžia įsilieti sielos vibracijoms. Žmogus gyvena veikiamas instinktų, proto ir emocijų. Bet, jeigu žmogaus sąmoningumas atviras pokyčiui, jei žmogus suvokia, kad turi klausytis širdies balso, suvokia esant Kūrėją, jo žemiškoji struktūra pakeičia vibracijų lygį (pakelia jį), tada į tą žemiškąją struktūrą įsilieja siela su savo užduotimis, savo paskirties įgyvendinimu. Siela – tai aukštesnis sąmoningumo lygmuo, nei žmogaus proto suformuotas sąmoningumas. Visa ko pagrindas yra Sąmonė. Meilė – tai erdvė, kurioje sąmonė gali egzistuoti. Juo tyresnė meilės išraiška, tuo sąmoningumas didesnis, labiau sugebantis suvokti platesnę erdvę ir aprėpiantis daugiau informacijos. Tolygiai nuo meilės erdvės formavimo priklauso ir sąmoningumo vystymasis. Kodėl vis sakome – skleiskite besąlyginę meilę? Nes be jos nesuformuosite erdvės aukšto sąmoningumo bangoms įsitvirtinti. Juo aukščiau sąmoningumo lygis, tuo gyvybės forma atviresnė Aukščiausiai Sąmonei, atviresnė Kūrybai.

Kai siela įsitvirtina žemiškoje erdvėje, tai žmogaus sugebėjimas išjausti savo vidinius siekius sustiprėja, išraiška sustiprėja. Ši žemiška struktūra suderina energijų vibracijas su esybės vibracijomis. Tada prasideda žmogaus veikla, kuri apima ne vien jo kasdienius rūpesčius ar asmeninius tikslus. Žmogus aukojasi Dievui ir kitam žmogui. Jis pasirenka tarnystės kelią. Tai nereiškia, kad tai susieta tik su religijų atstovais. Tarnystės kelias – tai pasišventimas Dievui ir žmonėms, savęs atsisakymas vardan bendros gerovės. Savo pavyzdžiu galite laikyti ir Motiną Teresę, Dalai Lamą ir net kai kuriuos politikus, kurie pašventę savo gyvenimą dėl tautos išlaisvinimo iš skurdo, priespaudos, nemokšiškumo. Tarnystės laikotarpiu tu nebeturi asmeninių siekių, tu  nesureikšmini savo veiklos – tu tik dirbi vardan kitų gerovės, dėl žmonijos, plačiąja prasme, gerovės.

Kai susijungia žmogus – siela – esybė, tai pradeda gerai veikti visos žmogaus čakros. Jis skleidžia vaivorykštinę aurą arba ta aura jau pildosi baltos šviesos energija. Besąlyginės Meilės ir Išminties energija. Veriasi aštuntoji čakra, kuri apjungia žmogaus veiklą su subtiliojo pasaulio veikla. Žmogus suvokia abi pasaulio realybes vienodai ir suvokia savo gyvenimo prasmę Žemėje. Jo tikslai susieti su bendru Žemės vystymusi ir jis gyvena, dirba, mąsto darnoje su Žemės energine pulsacija. Toks žmogus sąmoningai arba intuityviai priima signalus iš aukštesnio energinio lygmens. Juos priima per savo sielos ir esybės energinius kanalus. Priimti iš išorės tiesiogiai į savo sąmonę, jūs negalite nei informacijos, nei energijos. Todėl vis kartoju – informaciją reikia išgyventi, išjausti, suvokti. Jeigu jūs informaciją priimsite tik kaip signalą iš išorės (aš tau paduodu knygą, o tu skaityk), to signalo iš tikrųjų nepriimsi tol, kol tai tavęs nesudomins. Kol neatsiras sąskambis su tavo vidumi. O jeigu atsiranda sąskambis, vadinasi tavo sąmonėje kažkas keičiasi ir tu keiti savo vibracijas. Jeigu tu susiderini su ta informacija – ji tau patiks. Nesusiderina – nepatiks. Jeigu tą informaciją (šią knygą) priimsi tik loginiu protu – ji tau nepatiks. Nes tai nėra suderinta su loginio proto sąskambiu. Jeigu tu tą informaciją priimsi per širdį ir pateiksi protui kaip galimybę – ji tave sudomins. Bet kokiu atveju ši knyga formuojama tokiu vibraciniu lygiu, kad ją suvoktų dauguma žmonių, bet kartu, tos daugumos energinį lygmenį sugebėtų pakelti į aukštesnį lygį. Pateiktą informaciją priimkite per širdį ir jūsų siela atsigaus. Ji pajus sąskambį, ji pradės su jumis kalbėtis per intuiciją, per gyvenimo įvykius, per sapnus. Juo toliau, juo labiau pasitikėsite vidine intuicija ir tuo mažiau darysite neteisingų sprendimų savo gyvenime ir mažiau kursite blogąją karmą.

O kaip žinoti, kurie sprendimai teisingi, kurie neteisingi? Tai suvokti loginiu protu ne visados įmanoma. Nes ne viskas paremta tik žemiška veikla, žemiškais santykiais. Jūs atsinešate į gyvenimą karminius ryšius, jūs nežinote, kodėl elgiatės su vienu žmogumi taip, o su kitu kitaip, nes yra užslėptieji karminiai ryšiai. Ir tai, kas jūsų loginiam protui gali atrodyti neteisinga – amžinybės atžvilgiu tai gali būti labai teisinga. O kai įsiklausysite į vidinį balsą, į intuiciją, jūs elgsitės teisingai, nors iš išorės tai gali pasirodyti labai neteisingai. Jeigu Karmos Valdyba mato, kad jūsų poelgiai yra tam tikri rezultatai, tam tikrų pasekmių, tai jūs karmos nekuriate. O kas yra karma? Tai energinis balastas, kuris smukdo žmogaus struktūrą. Apsunkina sielos išraišką. Kad siela galėtų reikštis, reikalinga, kad gerai veiktų visos trys apatinės čakros. O jeigu jūsų gyvenime buvo pilna egoistinių sprendimų, tai antroji čakra neišsuka tiek jėgos, kad suaktyvintų trečią čakrą, kurios vibracijos sužadina sielos vibracijas. Siela turi būti pažadinama tarsi iš miego. Ji egzistuoja, bet neveikia, kol nesuformuojate tinkamo energijų srauto dažnio ties trečia čakra. Egoistiniai sprendimai – tai neteisingi sprendimai ir jie blokuoja antros čakros veiklą, kai kada net užspausdami ir pirmąją gyvybinę čakrą. Kai karma susiformuoja didelė, o kasdienė veikla vis dar paremta tik ego sprendimais, tai blokuojasi gyvybinė čakra. Blokuoja atsinaujinimo, augimo energijos perdavimą į žmogaus kūną ir į žmogaus kasdienę veiklą (į kasdienes situacijas). Žmogaus kūnas silpsta – atsiranda ligos. Energinis laukas silpsta – atsiranda nesėkmės gyvenime: griūva šeimos santykiai, karjera, pykstatės su artimais žmonėmis ir pamažu gyvenimas ritasi žemyn. Kol nėra padaromi negrįžtami pažeidimai sielai ar net esybei, toks žmogus pašalinamas iš žemiškos erdvės. Jis netikėtai miršta: liga, nelaimingas atsitikimas. Savižudybė priskiriama prie ego sprendimų, nes žmogui pasidaro labai gaila savęs ir jis save sunaikina. Būna savižudybės ir dėl tamsos egregorų įtakos. Savižudybė dažniausiai sukelia daug pikto skausmo, daug nuoskaudų – o tai maitina tamsos egregorus. Bet tamsos egregorai negali įtakoti šviesaus žmogaus. Jie tiesiog sudega tokioje šviesoje. Jie gali įtakoti tik tą, kuris leidžia sau formuoti neigiamas mintis ir jausmus. O tai reiškia, kad gali paveikti beveik kiekvieną iš jūsų, nes jūs visi dar nemokate neliūdėti, neįsiskaudinti, nevertinti, nejausti nuoskaudos. Gal ir mokate kai kuriuos jausmus suvaldyti, bet yra daugybė atspalvių blogųjų jausmų, kurie dar įsipynę jūsų energetikoje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *