7 ciklai I

7 ciklai (I-17)

      Sugrįžkime prie sielos užduočių formavimo tarnybos. Esybė susiskaido į sielą (sielas) ir sufokusuoja savo energiją į Žemės erdvę (jeigu pasirenkama Žemė). Siela pakliūva į sielos užduočių formavimo tarnybą. Tai tokia labai subtilių energijų vieta, kurioje „dirba“ labai aukšto energinių virpesių dažnio  subtilios sąmoningos kosminės būtybės. Tai kupinos meilės, išminties, gerumo sąmoninga gyvybės forma, kuri sugeba priimti informaciją ir energiją iš Visatos valdymo centro (pavadinimai yra labai supaprastinti, kad žmogus pajėgtų suvokti struktūros esmę). Valdymo centras stebi Visatos Matricą. Jie žino kas vyksta bet kurioje Visatos dalyje, nesvarbu, kad Visata beribė ir vyksta labai daug įvairių procesų. Visatos centras žino, kur ir kada susiformuos nauja planeta, kur vyks didysis energinis sprogimas, kokios pasekmės laukia vienų ar kitų galaktikų ir t.t. Viskas apjungiama į be galo darnaus veikimo mechanizmą – Visatos matricą. Jeigu kažkurioje zonoje vyksta nukrypimai yra duodami signalai įvairioms tarnyboms, kad sureguliuotų veiklą, virsmo eigą. Todėl daugelis tarnybų yra nuolat konsultuojamos Visatų valdymo centro atstovų. Įsivaizduokite, kokio aiškaus sąmoningumo yra ten veikiančios gyvybės formos. Jos aprėpia visą Visatą, jos apčiuopia kiekvienos gyvybės formos pulsaciją, žino, kur formuojasi kiekviena teigiama energija, kur neigiama. Suvokia kiekvieną Visatos virptelėjimą. Jie yra aukštesnio sąmoningumo nei Viešpačiai, kurie apsilanko Žemės struktūroje. Viešpačiai vykdo Visatos valdymo centro nurodymus ir koordinuoja tam tikros gyvybės zonas. Gyvybė apsijungia pagal tam tikras matricas. Tos matricos skleidžia savo virpesių dažnį ir egzistuoja savo terpėje. Tos matricos gali apjungti nuo kelių iki keliasdešimt skirtingų gyvybės formų, gali apjungti ir keliasdešimt galaktikų. Bet viena tokia matrica kardinaliai skiraisi nuo kitos tokios matricos. Ir, pvz, žmogus, niekada nebus pajėgus suvokti kitos matricos gyvenimo, negalės apčiuopti tos gyvybės formos, nes ten galioja visai kitokie egzistencijos principai. Ten materija apčiuopiama visai pagal kitus energinių bangų dažnius. Jie žmogaus sąmonei ir žmogaus matricai nesuvokiami bangų dažniai, todėl visiškai neužfiksuojami kaip realybė. Žemės, žmogaus ir kitų gyvybės formų energinių virpesių lygis šioje planetoje gali keistis nuo grubiausio iki subtiliausio – bet matrica lieka ta pati. Todėl yra galimybė praplėsti savo sąmonę tiek, kad suvoktum aplink esančią kitokią materialią ar nematerialią gyvybę. Bet kitų matricų bangos gali visai nesusikirsti su pvz., Žemės bangomis ir jų egzistavimas nėra nei apčiuopiamas, nei suvokiamas. Bet jos yra. Tokių matricų yra begalybė. Ir visas jas apjungia Visatų matrica. Visatų matrica – truputį per žemiškai skambantis žodis. Visas tas matricas apjungia Sąmonė. Viena, ištisinė, niekados nenutrūkstanti, nesibaigianti ir egzistuojanti visur ir visados, Sąmonė. Sąmonė išfokusuoja save į pirmąją materiją – Visatų valdymo centrą. Čia nėra svarbus pats centras. Čia svarbiau suvokti, kad Sąmonė pradeda save skaidyti į Materiją. Ir pati aukščiausioji arba pati pirmoji materijos forma – tai Sąmonės taškai, kurie  jau veikia savarankiškai. Sąmonės taškai dar sugeba aprėpti visą Gyvenimą, visą Begalybę, bet jie jau  turi atskiras funkcijas. Jeigu yra atskiros funkcijos, vadinasi atsiranda konkrečios veiklos galimybės. Atsiranda galimybė veikti savarankiškai, laisvai. Ir kiekvienas atskiras sąmonės taškas turi konkrečią savo paskirtį. Sąmonės taško veiklos išraiška tęsiasi milijonus metų. Jeigu sąmonės taškas duoda veiklos impulsą į erdvę, tas impulsas per erdvę pereina per milijonus metų ir jie neša amžinybę trunkančią idėją, kuriai įgyvendinti labiau materialus taškas gali per milijonus metų. Bet pagal tą ar kitą impulsą jau galima nustatyti kokia kryptis numatyta tai ar kitai gyvybės išraiškai. Ir ta kryptis nesikeičia milijonus metų. Nepamirškite, kad atskiros matricos turi savo laiko zonas, todėl skaičiuoti ar visko apibūdinti žmonių matavimo vienetais – neįmanoma. Tas pats Sąmonės taško paleistas impulsas vienus gali įtakoti milijonus metų, o kitus tik kelis tūkstančius metų.

Vienas iš Sąmonės taškų – Visatų valdymo centras išsiskaido į daugybę žemesnių struktūrų. Viena iš šių struktūrų, tai Matrica, kuriai priklauso Žemė. Ši Matrica apjungia keletą panašaus virpėjimo dažnio galaktikų, kurias jungia panaši paskirtis ir panašūs vystymosi kriterijai. Pvz., vystymosi iš grubiausio taško iki subtiliausio taško toje matricos veikimo erdvėje.  Esybė formuojasi jau konkrečioje matricoje. Kristaus sąmonė yra pakankamai žemame energiniame lygmenyje, palyginus su Sąmonės lygmeniu, bet labai aukštame lygmenyje, palyginus su žmogaus sąmone.

Į Kristaus sąmonės lygį, į AŠ ESU, KAS ESU lygmenį gali įsilieti aukštesnio dažnio energijos – tai Viešpačiai arba Dievai. Žmogus nėra pajėgus susilieti konkrečiai su Sąmone, nors yra tos sąmonės dalis. Sąmonė yra tokio subtilaus virpėjimo, kad žmogaus sąmonė to niekada nesuvoks. Bet žmogus gali apčiuopti Dievo energiją. Kuo skiriasi Dievo ir Sąmonės lygiai? Sąmonė – visaapimanti, visur esanti, visagalinti  struktūra. Dievas yra tos Sąmonės išraiška (bet nepriklauso Visatų valdymo centrui). Žmogus meldžiasi ir bendrauja su savo Visatos Matricos Dievu. Neskirstykite Dievų pagal savo religinius suvokimus. Tai yra tik žmonių sugalvoti Dievai. Žemę globoja ir saugo Visatos Matricos Dievas, kuris apjungia daug Galaktikų ir daug gyvybės formų, kurios gyvena pagal tam tikrus vienodus Visatos dėsnius. Žmogaus malda visada pasiekia Dievą, nes yra ir sąskambis tarp žmogaus ir Dievo. Bet žmogaus malda niekados nepasieks Sąmonės. Ji yra per žemų vibracijų, kad galėtų išsitransliuoti iš savo Matricos ribų. Labai retai būna, kada žmogaus malda išsitransliuoja iš Žemės erdvės ir išsilieja į kitų pasaulių erdvę, bet Matricos Dievą visados gali pasiekti. Tai didžioji Visatos Išmintis ir Meilė. Visatą galima apibūdinti kaip mažąją Matricą. Vadinasi, visatų yra daugybė ir kiekviena Visata turi savo Didžiosios Sąmonės sukoncentruotą energinį tašką – Visatos Dievą. Reikia, kad jūs savo sąmonėje sugebėtumėte atskirti tuos du dalykus: Sąmonę ir Dievą. Egzistuoja abu, nes viskas yra Sąmonė. Bet žmogaus sąmonė niekada nebus pajėgi apčiuopti ir suvokti Sąmonės (Aukščiausiojo Proto, Absoliuto ir t.t.). Žmogaus sąmonė ir širdis gali apčiuopti Dievą. Ir Dievas yra ta jėga, kuri atsako už žmogaus gyvenimą, jo išraišką Žemėje. Šis Dievas bendrauja su žmogumi. Šio Dievo energija veržiasi kaip besąlyginė Meilė per žmogaus ketvirtąją čakrą. Tai Dievas, kuris atsakingas už Visatos (tam tikros matricos) egzistavimą, už Visatos dažnių palaikymą bendrai visoje Visatoje, už tų dažnių laikymosi bet kurioje Visatos gyvybės formoje. Jis savo sąmonę ir meilę išdalijęs į daugybę gyvybės formų. Jeigu begalybę valdo Sąmonė, tai Dievas jau turi savo varomąją jėgą – Meilę. Dievas apjungia Meilę ir Išmintį. Visatoje įsitvirtina jausmai. Tai jau konkretus skirtumas palyginus su kitomis visatomis. Čia Dievo sudedamosios dalys yra Išmintis (Sąmonė) ir Meilė. Kitų visatų Dievai turi Išmintį (Sąmonę) ir savo atskirą sudedamąją dalį (dalis). Ir to negalima apibūdinti kaip jausmo. Pagaliau atėjo momentas susivokti kas yra Dievas, o kas yra Sąmonė. Ir nereikia tikėtis, kad meldžiantis Sąmonei, jūs apeinate Dievą. Kaip sakiau, žmogaus vibracijos (kad ir kaip žmogus nenori su tuo sutikti) yra per žemos, kad galėtų nors kiek įtakoti Sąmonę. Žmogus gali bendrauti su angelais, Arkangelais, Dvasios Mokytojais, Pakylėtaisiais Valdovais, Viešpačiais, kurie apsilanko šioje matricoje ir gali bendrauti su vieninteliu Dievu, kuris yra tiesioginis žmogaus Valdovas, nes Jis yra save išskaidęs į visus žmones. Jo subtilioji dalelytė pasireiškia per žmogų, kaip Dievo valia. Jeigu su tuo nesutinkate, galite įvertinti savojo ego įtaką jums patiems. Tai yra neginčijama tiesa.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *