7 ciklai I

7 ciklai (I-26)

   Aptarėme, kad maitintis žmogui praktiškai nereikės, reikės tik vandens ir prižiūrėti augalus, kurie skleis ypatingą nektarą į Žemės atmosferą. Vadinasi, vieni žmonės ir toliau užsiims augalininkyste, miškininkyste, vandens telkinių priežiūra. Bus technikų, kurie projektuos ir kurs pastatus, tiltus, mašinas. Bus daug apželdinimo specialistų, nes gyvenvietės bus plačios, apsodintos daugybę augalų su įvairiomis poilsio aikštelėmis, vaikų žaidimo aikštelėmis, meditacinėmis vietomis. Nebus taip, kad didžiulė masė žmonių gyventų vienoje vietoje. Po vibracijų pakėlimo, žmonių ženkliai sumažės, nes dalis sielų pereis į žemesnių vibracijų Žemę, kitos sielos persikels į kitus pasaulius. Todėl sielų skaičius, kurios įsikūnys Žemėje, ženkliai sumažės. Ir iš aukštesnių pozicijų bus reguliuojama, kad nebūtų pertekliaus Žemėje. Bus atrenkamos sielos, kurios bus vertos gyventi Žemėje, o kai kurios turės tiesiog laukti savo išraiškos galimybės neįsikūnijusių sielų sferoje, kur jos save galės sustiprinti, priimti tam tikras žinias. Bet ten nebus realizacijos, išraiškos galimybių. Juk ir dabar ne visos sielos iš karto įsikūnija. Yra daugybė sielų, kurios laukia savo eilės. Žmonių skaičius bus didelis, bet ribojamas. Todėl nebus dangoraižių, nebus lūšnynų. Bus nuostabūs sodai, o namų bus įvairių: tiek individualių, tiek kompleksinių, tiek kelių aukštų. Žmonės rinksis savo gyvenamą vietą pagal veiklos pobūdį. Jaunos šeimos gyvens kompleksiniuose namuose, kur erdvė pritaikyta vaikų išraiškai. Kūrybingiems žmonėms labiau reikalingos atskiros erdvės. Bus didžiulės bibliotekos, atviri sporto kompleksai, teatro namai. Ir neegzistuos pinigai. Tiesiog kiekvienas žmogus neš savo indėlį į bendrą gyvenimą ir džiaugsis galėdamas savo sugebėjimus pritaikyti kasdienybėje. Bus ir „psichologinės“ tarnybos. Juose dirbs išmintingi žmonės, kurie sugebės nustatyti žmogaus tikruosius gabumus, nurodys žmogaus stiprybes. Tie patarėjai visados sugebės pakalbėti su žmogumi taip, kad tas žmogus emociškai sustiprėtų ir išeitų iš to pokalbio atgavęs jėgas ir žinantis, kaip jam toliau elgtis.

Individualumas išliks. Mintys nebus tiesiog nuskaitomos, bet bus galima mintimis susikalbėti, kai abi pusės to norės. Bet jeigu žmogus skleis susirūpinimo energiją, tai pastebės visi. Bet kokia nerimo, susirūpinimo, pasimetimo emocija bus užfiksuota ir kitas žmogus tiesiog galės jam pasiųsti savo meilės ir šviesos energiją. Minties energija veiks galingai. Jeigu jau sukoncentravai mintį išspinduliuoti tam tikrą jausmą – tai jis ir išsiskleis. Niekada nebus pažeidžiama kito žmogaus laisva valia. Šviesos ir meilės energijos išskleidimas nėra valios pažeidimas,  tai tiesiog energetinio lauko sustiprinimas.

Bus labai gerbtinas žmogaus noras bendrauti su subtiliuoju pasauliu. Gamtoje bus vietos, kurios vien pagal gamtos energinį lauką labiausiai skleis aukštas vibracijas ir jose bus lengva kontaktuoti su subtiliuoju pasauliu. Todėl, jeigu žmogus sėdės toje vietoje ir medituos, tokio žmogaus niekas nekalbins ir neužgaus. Tokios akimirkos labai gerbtinos ir jokiu būdu netrukdomos. Žmogus tose vietose galės ne tik kontaktuoti su Dvasios Mokytojais, bet ir medituoti – išskleisti Šviesos ir Meilės spindulius į visą erdvę arba ten, kur dėmesį nukreips Dvasios Mokytojai. Žmogus sugebės formuoti tokią minties jėgą, kad galės padėti ir kitiems pasauliams.

Vidinis darbas bus labiausiai vertinamas. Ir jį galės atlikti jau subrendę žmonės, kurie jau bus prisidėję prie materialinės gerovės kūrimo, kurie jau bus užauginę vaikus, sukūrę kažką naudingo ir gražaus materialiame plane, o po to galės koncentruoti visą savo čakrų veiklą į vidinį pasaulį. Apie tą vidinio pasaulio darbą nekalbėsiu, nes tai kol kas jums visai nesuvokiami dalykai. Bet turite suprasti, kad gyvendami materialiame pasaulyje, pirmiausia savo indėlį turite įnešti į tą pasaulį. Turite išmokti bendrauti, teisingiau išreikšti mintis, tikslingai išnaudoti proto galimybes, išmokti atiduoti savo meilę aplinkiniams, o tik po to išeiti į meditacines formas. Išeiti į darbą vidiniame pasaulyje.

Kaip jau supratote, tame pasaulyje nebus daug struktūrų, kurios egzistuoja dabar. Nebus vadovų, nebus įstatymų kūrėjų, nebus prižiūrėtojų ir t.t. Žmogus gyvens pagal Visatos įstatymus, o jie griežtai nurodo – gerbk kitą žmogų, mylėk savo artimą, kaip pats save, neturėk kitų dievų, tik Aukščiausiąjį Kūrėją. Tai reiškia, kad egoistinių siekių nebus. Bus noras individualiai save išreikšti kūryboje, bus azartas pasiekti kaip galima geresnių rezultatų, bet egoizmo nebus.

Bus tarpusavio santykiai, bus vyro ir moters santykiai, bet jie neformuos pavydo ar nuoskaudų. Tiesiog žmogus aiškiai suvoks savo gyvenimo paskirtį – ar jam gyventi vienam, ar šeimoje. O jeigu šeimoje, tai jis visados suvoks kas gali būti jo antroji pusė, nes ta „pusė“ bus skirta tik jam. Ir jeigu du žmonės nuspręs, kad yra pasiruošę priimti naują gyvybę – jie sukurs šeimą ir už tą gyvybę bus atsakingi. Labai gerbtini tie žmonės, kurie priims gyvybę, kurie priims naują sielą į savo namus. Tai nebus dabartinio požiūrio tėvų ir vaikų santykiai, nebus prisirišimo, nebus noro auklėti, nurodinėti, saugoti. Du jauni žmonės, gerbdami ir mylėdami vienas kitą, priims naują sielą į savo šeimą ir jie žinos, kad ta siela nėra jų asmeninis turtas. Ta siela gali būti senesnė ir protingesnė už juos pačius. Bet jie turi pasirūpinti, kad atėjusi siela į Žemę, sugebėtų joje gerai įsitvirtinti. Bus labai geros sąlygos vaikų auginimui. Pagalbą suteiks daugybę žmonių. Vaikas bus kaip bendras vaikas visos bendruomenės. Ir nesvarbu, kad po dienos žaidimų jis grįš pas tėvus į namus, jį globos, jam tobulėti padės visa bendruomenė. Šiuo metu vaikai lieka tarsi antrame plane. Tėvai labai užimti, o vaikai ir taip užauga – ten to nebus. Vaikai visados bus pirmame plane, patys svarbiausi. Jiems bus suteikiamos visos sąlygos kūrybai, sportui, proto lavinimui. Žmogus suvoks, kad vaikai įeina į ateitį, vadinasi, jie turi būti dar protingesni, dar gabesni, dar labiau atviresni Dievo Meilei ir Išminčiai.

Nebus ligotų žmonių. Nes energetika nepritaikyta užlaikyti energinius kamščius (blokus), kurie formuotų kūno pažeidimą. Bet bus labai skatinama fizinė veikla – sportas, plaukiojimas, vaikščiojimas, joga ir kiti fiziniai pratimai, kuri atpalaiduos raumenis ir juos sustiprins, kad ilgai tarnautų. Žmogus gyvens tol, kol išskleis visą energiją, kurią turėjo išspinduliuoti, tai yra, kol įgyvendins savo sielos užduotis. Žmogus pats pajus, kad jau šiame įsikūnijime atliko viską, ką galėjo ir išeis į nematerialų lygmenį, kuriame atgaus jėgas, prisipildys naujos energijos ir naujo suvokimo apie būsimas savo paskirtis. Neįsikūnijusių sielų sferoje siela tarsi atgauna savo jėgas, susipažįsta su Visatos matricos veikla ir grįžta į Žemę, jau priėmusi naujas užduotis. Taip trumpai apibūdinau tai, kokia ateitis numatoma žmonijai. Lieka klausimas, kaip to pasiekti? Todėl vėl grįžtu į truputį niūresnį, sudėtingesnį ir skausmingesnį laikotarpį – į dabartį.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *