7 ciklai I

7 ciklai (I-36)

   Tamsos zoną suformavo žmogus. Tai jo tamsių minčių, jausmų, veiksmų suformuoti egregorai, suformuoti energiniai dariniai, kurie yra labai žemų vibracijų ir tarsi rūkas tyvuliuoja aplink Žemę, nei išskleisdamas šviesą iš žmogaus, nei įleisdamas šviesą iš aukštesnių oktavų. Ir kur tas sluoksnis labai tirštas, tose zonose labai sudėtinga ir sunku gyventi žmonėms. Tamsos zona ištisai gaubia Žemę, tik kur ne kur prasimuša galingesnė šviesa iš Žemės ir aišku, tuo pačiu tose vietose ateina didesnis srautas ir iš aukštų oktavų. Pabaltijo šalys yra išlaikiusios pakankamai silpną tamsos zoną, todėl tai leidžia Aukštųjų Oktavų būtybėms koncentruoti didesnes pajėgas darbui su žmonėmis. Tos zonos, žinoma, keičiasi, nes tai priklauso nuo žmonių formuojamos kolektyvinės sąmonės. Jeigu sąmonėje įsitvirtino mintis, kad negatyvūs jausmai ir mintys – tai normalu, tai ten greitai formuojasi tamsos zonos. Tamsos egregorai tai tarsi debesys, kurie vis pasipildo žmonių minčių energija. Jie neturi tam tikros veiklos galios, bet jie tiesiog įsisiurbia į žmogaus energetiką kai tik tas žmogus iš savęs išleidžia negatyvų jausmą. Jeigu žmogus nesustabdo savo blogų minčių eigos – tada tamsos egregoras įeina į jį ir jau tuo metu žmogaus fantazijai nebėra ribų. Jis savo mintyse įsivelia į skausmingus dialogus, susikelia įtampą, baimę, pyktį. O kuo labiau keli emocijas, tuo daugiau energijos atiduodi tamsos egregorui. Kai kada žmogus tampa nevaldomai piktas, emocingas ir t.t. Nes jį valdo tamsos egregoras. Tai nėra sielos užvaldymas, tai tiesiog minčių ir jausmų užvaldymas, kuris pasireiškia ir žmogaus elgesyje. Bet, kol tai yra tik minčių ir jausmų srityje, vadinasi žmogus gali pakeisti minčių kryptį ir gali atsisakyti tamsos egregoro. Reikia tik pakeisti mintis. Todėl, jeigu kažko išsigąstate (pvz. dėl sveikatos problemų), tai stenkitės neaštrinti tų minčių. Jeigu įsileisite baimės egregorą, tai jis sukels tokią minčių audrą ir įtampą kūne, kad širdis pradės daužytis, galva svaigti ir jūs patys sau iššauksite ligą. Kūno ląstelės nuo įtampos susitraukinėdamos gali iššaukti jau pažeisto organo ligą. Taip savo nervinių ląstelių pagalba suformuojate sau ligą. Bet ne ląstelės kaltos, o jūs, kad nesugebate atsipalaiduoti ir atjungti mintis nuo tamsių minčių ir jausmų. Kai kada šių tamsos egregorų veikla pasireiškia momentaliai čia ir dabar. Tai galite pajusti ir suvaldyti. Bet dažnai tamsos egregorai veikia žmogų palaipsniui ir žmogus to nepajaučia. Žmogus tokiu atveju jaučiasi paniuręs, įsitempęs arba visiškai apatiškas. Kūnas jau atsiliepia tam tikrais skausmais. Atsiranda nuovargis tiek fizinis, tiek psichinis. Taip pradeda savo veiklą tamsos egregorai, o jų atsisakyti galite tuo pačiu būdu – visaip stengtis pakeisti savo minčių eigą, daugiau sportuoti, judėti, bendrauti su pozityviais žmonėmis, vaikščioti gamtoje, pramogauti. Svarbu, kad sau padėtumėte pakeisti liūdnas ar kitokias negatyvias mintis į teigiamas, pozityvias mintis. Ir nereikia ilgai laukti: „šiandien paliūdėsiu, o rytoj bus geriau“. O jeigu rytoj bus taip, kaip vakar, jūs net nepajusite, kaip tamsos rūkas jus apgaubia ir užspaudžia. Ar gali padėti vaistai? Žinoma, ne. Jie tik panaikins simptomus, kurie signalizuoja – esate blogoje padėtyje. Tada tiesiog gyvenate kaip robotai, nemokėdami nei nuoširdžiai džiaugtis, nei nuoširdžiai liūdėti.

Jei mylite save, vertinate save, tai turite save ir saugoti. Jeigu jaučiatės blogai, leiskite savo protui įsikišti ir sugalvoti kaip išeiti iš tokios padėties. Protu reikia naudotis, kol jo neužspaudžia tamsos rūkas. Jeigu jūs sugebėsite kontroliuoti savo veiksmus, mintis, jausmus, jeigu neleisite jiems įsiaudrinti, jūs nepateksite į tamsos zoną ir jums nereikės atiduoti savo gyvybinės energijos tų egregorų išlaikymui. Jūs visados turite galimybę rinktis kaip gyventi ir kur nukreipti savo energiją: ar į šviesos zonas iš kurių jūs galite gauti papildomos energijos sau, ar į tamsos zoną, kur jūsų energija tik dingsta, mainais gaunate tik sugriautą savo gyvenimą.

Žmogui labiausiai kenkia jo nevaldomos mintys, jausmai. Todėl nuolat ir kartoju – turite išmokti suvaldyti neigiamas mintis ir jausmus. Jūs net nepradedate normaliai gyventi, kol neišeinate iš tamsos zonos lygmens, ką jau kalbėti apie sielos užduotis. Siela užspausta tyliai būna savo čakroje ir net nemėgina ieškoti išėjimų. O Aukštesniųjų Oktavų pasauliui jūs net neprieinami. Toje zonoje Pakylėtieji Valdovai neturi galimybės susisiekti su žmogumi, todėl sąmoningos pagalbos iš jų sulaukti negalite. Gal kokiu geresniu momentu jūsų angelui ir pavyks jus pagauti už rankos ir ištempti iš to liūno, bet galite ir jam nesuteikti jokių vilčių jus išgelbėti. Būtent šioje zonoje jūs galite drąsiai sakyti – esate patys sau valdovai, nes tik patys sau ir tegalite padėti. Būtent toje zonoje jūs tikrai netikite Dievu – jis jums neegzistuos. (Tamsos zona neleidžia matyti šviesos). Ir tik jūs patys savo laisva valia turite priimti sprendimą trauktis iš tos zonos. Turite keisti savo charakterio savybes, turite mažinti ego troškimus, turite keisti gyvenimo būdą ir išmokti pozityviai mąstyti. Ne stebuklas gali išgelbėti iš tos zonos, o tik jūsų pačių paprastos pastangos būti ramesniems, atidesniems, tolerantiškesniems, geresniems ir linksmesniems.

Tamsos zonoje gyvena tam tikros tamsos jėgos. Tai jau ne žmogaus sukurti tamsos debesys. Tai sąmoninga gyvybė, kuri yra labai žemų vibracijų lygio ir per tam tikrus Visatos vystymosi laikotarpius išliko Žemės energetikoje kaip pusiau materiali gyvybė. Ši gyvybė labai bijo šviesos. Ji žino, kad gali sudegti, todėl niekados nesiartins prie laimingų žmonių. Niekados. Bet jeigu tu esi nelaimingas, jeigu tu esi kupinas blogų minčių, vadinasi, tu leidi prie savęs artintis tamsos jėgoms. Vadinasi, jūsų vibracijos sutampa. Gali įeiti ir kitu būdu – tai per spiritizmo seansus. Žmogus laisva valia pasikviečia sielas ateiti į savo energinį lauką, o ateina tamsos jėgos. Jos užvaldo žmogaus energetiką ir tas žmogus nebegyvena savo gyvenimo. Jį gali kamuoti lėtinės ligos, kurių kilmės gydytojai nepaaiškina. Tamsos jėgos nuima dalį energijos, kuri skirta žmogaus sveikatai ar žmogaus sėkmei formuoti. Tamsos jėga gali įeiti ir su prakeiksmu, stipriu neigiamu palinkėjimu. Kai žmogus išreiškia savo laisvą valią pakenkti kitam žmogui (prakeiksmu), tai susiformuoja galimybė kitam žmogui ir sau įsileisti tamsos jėgas. Tik išskirtinais atvejais ir tik dėl tam tikros žmogaus struktūros yra galimi užvaldymai žmogaus proto, veiksmų tos tamsos jėgos. Taip ji dažniausiai tik apsunkina žmogaus gyvenimą, bet pati labai retai pasireiškia per žmogaus kūną. Juodoji magija – tai taip pat vartai įsileisti tamsos jėgą į save. Ji gali suteikti tam tikras žinias, tam tikrą galią, bet žmogaus sielos vystymasis yra sustabdomas. Energijų vibracijos nepakyla iki sielos atlaisvinimo erdvės.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *