7 ciklai I

7 ciklai (I-38)

     Pradėkime nuo raudonos spalvos vibracijų. Daugumos žmonių energinis laukas atitinka bendrą Žemės raudonos spalvos energinį lauką. Tai gyvybinė energija, kurios pagrindu gali egzistuoti pats žmogus ir bet kuri kita Žemės gyvybės forma. Čia prasideda žmogaus išraiška. Tai pati žemiausia, bet natūraliausia žmogaus energinio lauko būsena ir tai atspindi žmogaus natūralų norą gyventi. Žmogus gali klysti, jo vibracijos gali smukti, bet jis vėl atstato vidinį balansą, vėl grįžta į normalų gyvenimą ir jo veikla skleidžiasi būtent toje zonoje. Šioje energinėje zonoje egzistuoja visi elementalai, kurie globoja pačią Žemę, bildukai, naminukai, kurie mano, kad saugo ir globoja žmones. Bet jų energetika nėra labai stipri ir išraiškos amplitudė nelabai didelė, todėl ne kažin kiek jie žmogui gali padėti (dažniau net trukdo, bet niekada nekenkia). Čia gyvena miško dvasios, vandenynų dvasios, ugnies dvasios. Tai elementalai, kurie atstovauja tam tikras vietoves ir jeigu tų vietovių energetika nėra labai žema, jie gali ten gyventi ir formuoti savo veiklą. Žmogus, kuris gyveną normalų gyvenimą, gali pajusti tas dvasias. Tai ne astralinio pasaulio gyventojai. Jie žmogui nekenkia, nebent mėgina sustabdyti žmonių egoistinę veiklą. Tada gali ir pakenkti. Bet jie gali pakenkti tik egoistiniams žmonių siekiams, tyrus žmonių ketinimus jie palaiko.

Žmogus, siekiantis saviraiškos, susietos su jo vidiniais talentais, gabumais, pakelia savo vibracijas iki antro lygmens – oranžinės spalvos. Šioje energinėje zonoje žmogus jau apriboja savo egoistinius siekius. Yra atsižvelgiama į bendrą žmonijos gerovę. Žmogus mėgaujasi savo gyvenimu, jis turi daug planų, daug veiklos. Jis bando save įvairiose veiklos srityse, bando sukurti gerą gyvenimą sau ir aplinkiniams. Žmogus moka džiaugtis gyvenimu ir jaučiasi laimingas, jaučia vidinę pilnatvę. Žmogaus energinio lauko vibracijos atitinka tą zoną, kurioje gyvena angelai ir kitos žmogų globojančios ir saugančios būtybės. Angelai gali egzistuoti šiame lygyje ir bendrauti su žmonėmis, bet jie gali pakilti į aukštesnį energinį lygmenį, kuriame susitinka su Pakylėtaisiais Valdovais, Dvasios Mokytojais, su Arkangelais. Gali gauti „konsultacijas“ kaip geriau padėti žmogui jo kasdienybėje ir kaip padėti žmogui pajausti savo Tikrąjį Aš.

Įsivaizduokite erdvę, geltonąją zoną, kaip didžiulę laboratoriją arba tam tikrų firmų padalinius, kuriuose vyksta patys įvairiausi darbai. Taip ten dirba Pakylėtieji Valdovai, Dvasios Mokytojai, Arkangelai ir daugybė jums nepažįstamų sąmoningų būtybių. Į tą zoną laikas nuo laiko gali atvykti žmogų saugantys angelas, kad pasitikslintų, kaip žmogui sekasi atitikti Matricos veiklą. Tai galima išsiaiškinti, pasiremiant Akašos kronikomis, kuriose atsispindi žmogaus gyvenimas, jo visa veikla ir galimi būsimi sprendimai (kurie nustatomi, atsižvelgiant į žmogaus charakterio būdą, į jo gyvenimišką patirtį, jo prisirišimus, įpročius). Tada numatoma ar žmogaus būsimi sprendimai žmogui kenkia ar padeda. Akašos kronikose, kaip ir matricos sistemoje, galima numatyti grėsmę žmogaus gyvybei. Tada angelai arba labai saugo žmogų, jeigu tai leidžia Karminė Valdyba ir žmogaus galimybės gyventi teisingai, arba nesikiša į tai. Bet dažniausiai angelai daro viską, kad tik žmogus neatsidurtų tokioje grėsmingoje situacijoje. Jie nekeičia aplinkos sąlygų. Jie padeda keisti žmogaus pasirinkimus, kad savo veiklos dėka žmogus neatsidurtų arti mirties slenksčio. Kai kada angelai įrodo, kad verta žmogui gyventi, net jeigu karma to neleidžia. Jeigu angelui pavyksta įrodyti, kad jūs siekiate save pakeisti, siekiate vidinio pažinimo, tada karma yra sušvelninama ir duodamas laikas įrodymui, kad angelai neklysta. Toms diskusijoms vadovauja arkangelai, pasiremdami angelų suformuota informacija. Matyti tiesioginį žmogaus gyvenimą ne visi Pakylėtieji Valdovai ar arkangelai gali, nes žmogų dengia žemų vibracijų energinės bangos ir norint pamatyti konkretų žmogų, reikia sunaudoti labai daug energijos. Tai netikslinga, nes geriau energiją naudoti tikslingam veiksmui, o ne pažiūrėjimui kaip laikosi žmogus. Jeigu žmogus savęs neiškelia virš negatyvumo bangos ir taip aišku, kad jam sekasi blogai. Bet matosi ir tai, kad žmogus neįdeda pastangų išeiti iš tos zonos. Vadinasi, jis, sąmoningai ar nesąmoningai, yra patenkintas savo gyvenimu. Kai žmogus patenkintas savo gyvenimu žemų vibracijų lygmenyje, jam ir angelai nepadės. Bet jeigu žmogus neišeina iš tamsos zonos nesąmoningai, nesugebėdamas realiai įvertinti situacijos ir nežinantis kaip to pasiekti, tada angelai gali jam padėti. Jeigu žmogus parodys nors mažiausią norą suvaldyti savo ego, tai atsiras galimybė su tuo žmogumi susisiekti angelui ar kitai dvasinei būtybei ir suteikti pagalbą. Jeigu geltonojoje zonoje dirbantiesiems pavyksta nustatyti (pagal Akašos kronikose žmogaus judėjimo (vystymosi) kryptį), kad žmogus turi potencialo įgyvendinti sielos užduotis – tai jam formuojama kitokia pagalba.

Angelai sargai yra visados tarp žmonių (kur jų energetika leidžia), o Dvasios Mokytojai į žmogaus gyvenimą ateina tik tada, kai užfiksuojamas žmogaus potencialas (galimybės) įgyvendinti sielos užduotis. Ne tas užduotis, kurios susiformavo per įsikūnijimus, bet tas užduotis, kurios buvo numatytos Visatos matricos zonoje. Nes tai užduotys, kurių atlikimas įtakoja žmonijos vystymosi eigą. Ir jeigu žmogus atlieka užduotis, kurios skatina žmonių tobulėjimą, tai tokiam žmogui suteikiama pati įvairiausia pagalba. Prieš tai tokiam žmogui yra formuojamos pamokos, kad būtų patikrintas žmogaus ryžtingumas siekti rezultatų, išbandoma jo emocinė, psichologinė būsena. Taip prasideda išbandymų ir pamokų laikotarpis. Yra stebima, kaip žmogus (sąmoningai ar nesąmoningai) susitvarko su gyvenimo iššūkiais, ar jis priima teisingus sprendimus, ar jis elgiasi pagal aukštus gyvenimo kriterijus ir t.t. Jeigu tuos išbandymus žmogus išlaiko, tada jam formuojama tiesioginė energinė pagalba. Pakylėtieji Valdovai niekada nešvaisto dieviškosios energijos. Jeigu jie nėra įsitikinę, kad žmogus vykdys savo gyvenimo nurodymus, jam papildomos energijos niekas nesuteiks. Bet, jeigu žmogus tai įrodė per savo kasdienę veiklą, per savo pasirinkimus, tada suteikiama papildoma energija užduočių vykdymui. Dažnai užtenka padėti žmogui susivokti savo gyvenime ir žmogus pats pakelia savo vibracijų lygį. O atsiverdamas Dievui dar gauna papildomos energijos iš pagrindinio šaltinio. Tik išimtinais atvejais Pakylėtieji Valdovai duoda savo energiją dar nepasiruošusiam žmogui. Kaip šiuo atveju, El Morija suteikė energijos Violetos užduočių įgyvendinimui. Jos sąmoningumas ne toks aukštas, kad ji suformuotų aukštą savo energinį lygį, o laikas jau susiformavo toks, jog reikalinga įgyvendinti savo užduotis. Ir, vardan žmonijos gerovės, Pakylėtasis Valdovas El Morija, suteikė savo energiją (pasiekimų momentumą) Violetai, kad ji atliktų tai, kas paskatintų žmonijos sąmonės vystymosi šuolį. Viena iš tokių užduočių yra ir šios knygos užrašymas. Ir jeigu ji sugebės susitvarkyti su šia  užduotimi, tai bus formuojamos kitokio lygmens knygos, kurias užrašyti ir perskaityti bus labai sudėtinga. Bet jau reikalinga žmogaus sąmonei pateikti naujų galimybių variantą. Nes juk sakiau, Žemėje gali materializuotis viskas, apie ką žmogus galvoja. Ir laikas, kad žmogus galvotų ne vien apie buitiškus dalykus. Reikia nukreipti minčių energiją į tai, kas visiškai nauja žmogui. O perduoti tai, kas visiškai nauja labai sunku dėl žmogaus sąmonės filtrų ir dėl žmogaus sąmoningumo ribų. Filtrus atlaisvinti nėra labai sudėtinga, bet peržengti sąmoningumo ribą iš to, kas aišku į tai, kas neegzistavo žmogaus supratime – labai sunku. Bet jeigu tai pavyktų su vienu žmogumi, tai pavyktų ir su kitais žmonėmis. Per informacijos užrašytojos sąmonę įleistume visiškai naujo pobūdžio informaciją. O jeigu informacija įeina į žmogaus sąmonę, tai ji įsitvirtina ir žmonių kolektyvinėje sąmonėje. Ji tampa reali. Ji įgauna galimybę realizuotis. Nes, kas yra žmogaus mintyse, tas gali materializuotis. Žmonijos virsmui reikalingas pasikeitimas, reikalinga įdiegti naujos informacijos į sąmonės klodus.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *