7 ciklai I

7 ciklai (I-4)

    Oras, tarsi fokusas, išryškina materialumą, bet kartu atskiria vieną energinį sluoksnį nuo kito, tuo nubrėždamas ribą tarp sąmoningumo lygio, tarp vibracijų aukščio. Ir tame žemesniame lygmenyje nėra suvokiama visa Tiesa. Žmonės nėra pajėgūs suvokti Esmių esmės, bet jie turi mokėti nors dalį jos išreikšti per savo gyvenimo būdą. Tuose pasluoksniuose egzistuoja Arkangelai, angelai, skirtingų Žemės žemynų dvasios. Ne veltui žmonės tikėjo į Gamtos Dievus, nes tai buvo labiausiai apčiuopiamos dvasinės būtybės, kurių pasireiškimus pajusdavo žmonės. Yra daugybę vietovių žemėje, kur ir dabar žmonės tiki Žemės dvasiomis. Joms meldžiasi, jas garbina, joms aukoja aukas. Ir visa tai yra tiesa. Yra Žemės dvasios, kurios vienaip ar kitaip įtakoja žmonių gyvenimą. Bet nepamirškite, kad tai atstovai iš arčiausiai žmogaus energinio sluoksnio esančio pasluoksnio ir jos yra Aukščiausiojo Proto suformuota gyvybės forma. Kiek ji materiali, kiek nemateriali, tai priklauso tik nuo požiūrio, kas kaip tai įvertina. Jums tai nelabai materiali būtybė, nes jūs esate labai materialūs, bet Pakylėtieji Valdovai Žemės dvasias įvertina kaip labai materialias būtybes. Tokiomis pat materialiomis būtybėmis yra laikomi ir angelai, kurie jus nuolat globoja, saugo. Materialumas priklauso tik nuo to iš kokios pozicijos į tai žiūrima. Jeigu iš žmogaus pozicijos, tai viskas, kas aukščiau žmogaus egzistavimo sluoksnio yra nematerialu. Jeigu žiūrima iš Aukščiausios Sąmonės Tarybos pozicijų – viskas vis labiau materialėja iki pačių grubiausių struktūrų – iki gyvybės išraiškos žemiausioje materijoje.

Kai lemūriečiai užsikrėtė negatyvumo virusu iš Žemės turėjo pasitraukti aukštesnio energinio dažnio gyvybės formos, nes jos neatlaikė tokių sunkių vibracijų. Pakylėtieji Valdovai pasitraukė iš materijos – iš Žemės erdvės. Pasitraukė ir angelai, bei kitos dvasinės būtybės. Jos Žemę galėjo pasiekti tik ten, kur buvo švari energinė aplinka ir kur dar žmogus nebuvo sužeminęs savo vibracijų. Jie lankėsi Žemėje sau saugioje zonoje – truputį nematerialiame lygmenyje. Todėl jų nebegalėjo matyti visi gyventojai. Mokytojus galėjo jausti tik tie žmonės, kurie buvo išlaikę aukštą energinį lygį ir gyveno tam tikrose energinėse vietose. Tokia pati situacija vyrauja ir dabartiniame gyvenime. Su aukštesnių vibracijų gyvybės forma galėjo susisiekti tik vienetai žmonių: pranašai, žyniai, šventikai, vienuoliai. Šiuo metu tam paruošti eiliniai žmonės, kurie sugeba išgryninti savo vibracijas. Kurių kūne esantis vanduo yra tyras kaip krištolas.

Lemūriečiai buvo įvaldę žodžio galią. Jų tariami  žodžiai turėjo gilią ir plačią prasmę. Dabartinių žodžių prasmė labai siaurai suvokiama. Tuo laikotarpiu buvo sukurta daugybę literatūrinių šedevrų, kurie atgaivindavo Išminties ištroškusias širdis. Buvo parašyta daugybė mokslo, literatūros, istorijos knygų. Visa tai saugoma Akašos kronikose. Ir kai bus įmanoma pakelti žmogaus sąmonę iki tos informacijos suvokimo – ji bus paduodama žmonijai. Bet perlai neduodami tam, kas to nesugeba įvertinti. Todėl didžioji dalis informacijos yra saugoma Akašos kronikos ne dėl to, kad slepiama, o dėl to, kad dabartiniai žmonės nėra pajėgūs jos suvokti. Knygose užrašyta ir kaip išjausti bendrumą su Aukščiausiuoju Protu. Viskas yra išlaikyta ir išsaugota. Jeigu žmogus sugebėjo sukurti aukšto energinio lygio kūrinį – jo projekcija išsaugoma ir amžinybės bibliotekose. Taip išsaugoti Mocarto, Betchoveno, Bacho, Čaikovskio ir kitų autorių kūriniai. Taip išsaugoti Leonardo Da Vinčio, net M.K. Čiurlionio meno kūriniai. Taip išsaugoti visi Pakylėtųjų Valdovų laiškai, nesvarbu kokiu laikotarpiu  jie buvo perduoti žmonėms, net nesvarbu ar jie buvo išsaugoti žmonių archyve. Bet, jeigu jie pasiekė žmonių sąmonę – jie išliko ir Amžinybės bibliotekose. Visa informacija (aukštesnio lygio, nei vidutinio, kurioje pasitaiko negatyvumo) yra išsaugoma. Bet Amžinybės bibliotekose nėra informacijos apie karus, smurtą, nors Akašos kronikose tai užfiksuota, bet tai užkoduota skausmo kodu ir jo negali bet kas paliesti. Saugoma, kad ten esantis negatyvumas nepasklistų Amžinybės erdvėje. Amžinybės bibliotekos tuo ir skiriasi nuo Akašos kronikų, nes kronikose užfiksuotas bet koks žmogaus veiksmas, o bibliotekose saugoma tik tai, kas turi tam tikros vertės, kas peržengia tam tikrą energinio dažnio ribą. Kas turi žemą energinį dažnį yra perduodama ir Karminei Valdybai, kad būtų performuota į kito dažnio energiją, o tai gali padaryti tik tos energijos kūrėjas – šiuo atveju žmogus.

Lemūrija egzistavo keliasdešimt tūkst. metų. Lemūriečių skleidžiama energija spindėjo Visatoje. Šia energija buvo gyvi daugybė nelabai apčiuopiamų, nelabai materialių pasaulių. Ir dabar aplink Žemę egzistuoja daugybė gyvybės formų (čia nekalbu apie subtilųjį pasaulį), kurios maitinaisi žmonių formuojama energija. Tai gali būti tiek geros būtybės, tiek negatyvios. Tai gali būti žmonių minčių ir jausmų suformuoti dariniai, kuriuos jūs vadinate egregorais. Jie gyvi tik žmonių sukurta energija. Jeigu skleidžiate tikslingas mintis – jos realizuoja tam tikrą tikslą, bet kai skleidžiate netikslingas mintis, jūsų energija vis tiek materializuojasi į tam tikrus taškus ir jie vystosi. Kaip tikslinga mintis yra materiali ir tikslas materializuojasi, taip ir ne tikslinga mintis materializuojasi. Ji pasilieka kolektyvinėje sąmonėje ir pasilieka kaip tam tikro lygmens darinys, prie kurio prisijungia panašios kitų žmonių minčių energijos. Todėl aplink Žemę susiformuoja egregorai, kurie minta tik  žmonių jausmų ir minčių energija. Jie savo energijos nekuria, bet jie sustiprėja ir įtakoja patį žmogų. Kodėl sakote, kad žmogų puola tamsiosios jėgos? Tai yra tiesa. Žmogų puola tamsiosios jėgos, bet tas jėgas pats žmogus ir suformavo. Jūs galite suformuoti ir gerąją energiją, kuri sustiprina geruosius darinius. Jie sugeba pritraukti prie savęs daugiau šviesos, jos neišskaido, neperdirba, bet gali ją pritraukti ir ne tik iš žmonių, bet ir iš aukštesnių vibracijų būtybių. Taip aplink Žemę atsiranda daugiau šviesos, žmonėms lengviau pajusti didžiąją meilę, gerumą, švelnumą. Lengviau priima aukštų vibracijų energiją, yra stipresni, galingesni, kūrybiškesni.

Lemūriečių išskleista šviesa formavo stiprų apsauginį Žemės sluoksnį. Jis buvo kupinas gerųjų dalelyčių, priimančių spindulius iš aukščiausiojo lygmens. Bet atėjo tas laikotarpis, kai lemūriečiai užsikrėtė neigiamumo virusu, prasidėjo irimas to Aukso Amžiaus. Bet tai buvo tikslinai apskaičiuota ir numatyta. Aukščiausiasis Protas išskaidė save į naują gyvybės formą – į žmogų. Kadangi Jis save išskaidė, tai susiformavo aukštų vibracijų gyvybė. Bet, kad būtų virsmas, buvo numatyta tą gyvybės formą sužeminti iki pačių grubiausių vibracijų. Iki tokio lygio, kad sąmonė jau gali egzistuoti, bet aplinka būtų labai grubi. Taip prasidėjo aukštų vibracijų sužeminimas. Pirmiausia, Aukščiausioji Sąmonė išsiskaidė į Lemūriečių sąmonę, po to panaudojant Visatoje jau egzistuojančiu negatyvumu, žmogus buvo performuojamas į dar žemesnes vibracijas, o aukščiausios vibracijos suėjo giliai į Žemės branduolį. Nes bet kokiu atveju turi būti skambesys planetos ar žvaigždės su Aukščiausiąja Sąmone, kitaip neįmanoma formuoti gyvybės.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *