7 ciklai I

7 ciklai (I-41)

    Kuo skiriasi Dvasios Mokytojai nuo Pakylėtųjų Valdovų? Pakylėtieji Valdovai ne visi gali tapti žmogaus Mokytoju, nes kaip jau minėjau, vieni yra per aukštų vibracijų, o kiti dar neturi tiek suformavę gerosios energijos, kurią galėtų neribotai naudoti bendradarbiavimui su žmonėmis. Dvasios Mokytojas yra vienas iš Pakylėtųjų Valdovų, bet ne visi Pakylėtieji Valdovai yra Dvasios Mokytojais. Todėl, kalbant apie Dvasios Mokytojus ir Pakylėtuosius Valdovus, jie kaip ir dubliuojasi, bet sulyginti jų ir apibūdinti vienu žodžiu negalima.

Dvasios Mokytojas – tai Pakylėtasis Valdovas, kuris prisiėmė įsipareigojimą padėti konkrečiam žmogui. Kai kada Dvasios Mokytojas savo mokinio gali laukti daugybę įsikūnijimų. Tai yra, siela, priėmusi įsipareigojimą tapti mokiniu ir skleisti visuotiną tiesą, būdama įsikūnijime pamiršta apie mokinystės įsipareigojimus. To nesiekia, gyvena kasdienį gyvenimą kupiną žemiškų rūpesčių ir neatsiveria savo, jau paskirtam, Dvasios Mokytojui. Taip Mokytojas ir laukia savo mokinio, kol jis atlaisvins savo sąmoningumą ir atsikratys savo asmeniškumo bei pradės gyventi vardan visų gerovės. Jeigu Dvasios Mokytojas mato, kad būtent šiame įsikūnijime jau įmanoma atlaisvinti mokinio suvokimą, jis pasitelkia į pagalbą daugybę padėjėjų, kurie vienaip ar kitaip skatins žmogaus brandą. Jeigu žmogus įsiklausys į savo vidinį balsą ir jo nepaneigs savo proto abejonėmis, jis gali atsiverti Mokytojui.

Dvasios Mokytojas skiriamas subrendusiai sielai, kuri pasiruošusi priimti įsipareigojimus kelti žmogaus sąmonės lygį. Dvasios Mokytojas sielai yra priskiriamas sielos užduočių formavimo tarnyboje Visatos matricos lygmenyje. Dvasios Mokytojas gali patikėti savo mokinį įvairiems Mokytojams. Jeigu mokinys atsivėrė Mokymui, tai Dvasios Mokytojas paruoš Mokytojus, kurie labiausiai atitiks žmogaus suvokimo lygmenį ir jo turimus gebėjimus. Jeigu žmogus dėl tam tikros savo žemiškos patirties labiau linkęs save išreikšti per Meilę, tai Dvasios Mokytojas parinks jam Mokytoju Mariją ar Guan In. Jeigu žmogaus protas labiau priima Išmintį, nei Meilę, tai bus parenkamas kitas Mokytojas.

Dvasios Mokytojas suformuoja individualų mokinio mokymosi planą. Jis prašo pagalbos kitų Pakylėtųjų Valdovų, kad jie suteiktų savo energiją ir informaciją jo mokiniui. Todėl žmogui gali atrodyti, kad jo Dvasios Mokytojai nuolat keičiasi. Dvasios Mokytojas ir yra dvasios Mokytojas. Jis nesikeičia iki to momento, kol sielos užduočių formavimo tarnyboje nėra suformuojamos kitos užduotys sielai ir nepriskiriami kiti Mokytojai. Bet užduotys Visatų Matricoje nėra labai dažnai keičiamos, todėl ir Dvasios Mokytojai dažniausiai visiems sielos įsikūnijimams lieka tas pats. Bet Mokytojai gali keistis. Jie keičiasi pagal žmogaus suvokimo lygį ir pagal žmogaus gebėjimų išskleidimą. Gali su žmogumi dirbti iš karto keli Mokytojai. Jie žmogaus sąmonę ir energetiką pildys savo energija ir suteiks galimybę pažinti tas sferas, kuriose dirba Pakylėtieji Valdovai.

Jau sakiau, kad Pakylėtieji Valdovai dirba tam tikrus skirtingus darbus ir kiekvienas iš jų žmogų supažindina su savo sfera. Dvasios Mokytojas žino, ko reikia žmogui, kad jis tinkamai įgyvendintų savo užduotį. Todėl praplečia akiratį tose sferose, kurios reikalingos žmogaus suvokimui. Žmogui, įgyvendinus tam tikras užduotis, gali būti formuojamos papildomos užduotys. Jam nereikia mirti ir vėl įsikūnyti, tiesiog miego metu ar kita forma, yra pašaukiama siela į sielos užduočių formavimo tarnybą ir sutariama dėl papildomų užduočių. Žinoma, tada Dvasios Mokytojas formuoja kitą mokymo planą savo mokiniui.

Žmogaus sąmonė dėl per žemų vibracijų nepajėgia suvokti didžiosios mokymo dalies. Teisingiau, žmogaus sąmonė mokymą gauna, bet jo nesuvokia. Todėl mokymai vyksta ir per miegą, ir per meditacinę būseną. Svarbu žmogui atsijungti nuo kasdienybės įtakos ir tada su jo pasąmone dirba Mokytojas. Kai žmogaus sąmonė pakyla į tam tikrą energetinį aukštį, jis pradeda suvokti mokymosi eigą ir tai, ko jį moko. O kaip kelti vibracijas jūs jau žinote – teisingai ir dorai gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Tada prasideda tiesioginis Mokytojo bendravimas su mokiniu: vaizdiniais, informacijos perdavimu ir užrašymu, eilėraščių rašymu, piešimi, grojimu. Tuo momentu yra paduodamos tam tikros vibracijos, kurios šiaip į kasdienybę neįleidžiamos dėl žmogaus loginių atmetimų. Tos paduodamos vibracijos įsitvirtina žmogaus energetiniame lauke ir atlaisviną kanalą nuo mąstymo blokų. Juo labiau atsilaisvina energetinis kanalas, tuo tikslesnę informaciją galite gauti iš savo Mokytojo. Ir dar vienas dalykas, kuris visados svarbus: energija ir informacija neduodama vien dėl asmeninio žingeidumo ar asmeninės gerovės. Viską reikia atiduoti kitiems. Perleisti per save ir atiduoti kitiems (čia nekalbu apie labdarą ar užmokestį, viską reikia įvertinti ir gerbti). Svarbu neužšaldyti gaunamos energijos savyje, nes gali įvykti „sprogimas“ – tiesiog energijos perteklius gali pakenkti protui, širdžiai ir šiaip visam kūnui. Norisi piešti – piešk, rašyk, grok, daryk seansus, bendrauk su žmonėmis, skleisk informaciją. Dalykis energija ir žiniomis. Tu gali ne viską teisingai suprasti, bet kitas gal pajus tos energijos virpėjimą ir gaus savo suvokimą.

Dvasios Mokytojai labai atsakingai dirba su žmogumi. Pirmiausia, jam niekados nepakenks ir nesuklaidins. Jis darys viską, kad tik tavo suvokimas atsilaisvintų, tavo širdis pajustų meilę ir šilumą, ir tu pats galėtum geriau išreikšti Dievo valią šiame gyvenimo laikotarpyje. Dvasios Mokytojas sieks tiesioginio bendravimo. Tu jį jausi kaip vidinį balsą, kaip intuiciją. Tu gali nežinoti, kuris Pakylėtasis Valdovas yra tavo Mokytojas ir tai visai nesvarbu iki to momento, kol Dvasios Mokytojas nenusprendžia prisistatyti. Mokytojas prisistato tada, kai žmogaus sąmonė jau būna tiek atlaisvėjusi, kad gali įsiklausyti Dvasios Mokytojo žodžius ir mokymą. Nebėra vidinio prieštaravimo, yra tik siekis pažinimo ir savęs atlaisvinimo nuo sąmonės blokų ir karminių įspaudų.

Dvasios Mokytojas – tai didžiulė vertybė žmogaus gyvenime. Jis suteikia žmogui stiprią dvasinę pagalbą. Susitelkimas į Mokytojo energiją, leidžia nesiblaškyti savo ieškojimuose, leidžia lengviau ištrūkti iš kolektyvinės sąmonės gniaužtų. Tik Mokytojo pagalba įmanoma pasiekti tą žinojimo lygį, kuris nėra pasiekiamas tik loginio mąstymo dėka. Mokytojas suteikia žinojimą apie pasaulio sandarą, žmogaus padėtį gyvenime. Tai ne informacija, tai pajautimas vidinio gyvenimo. Pajautimas bendrumo su visu pasauliu, pajautimas šilumos ir meilės, kuri suteikia ramybę, džiaugsmą.

Mokytojo pajautimas – tai susiliejimas su Mokytojo erdve. Vadinasi, tavo sąmonė tiek atsilaisvina, o vibracijos tiek pakyla, kad susijungia su aukštesniuoju energetiniu lygiu, su subtiliuoju pasauliu. Taip atsiveria Žinojimas. Mokytojas tau daug ką parodys, daug ką patars, bet svarbiausia išlieka vidinis žinojimas. Tu žinai Tiesą. Kai atsiranda žinojimas, tada nebevargina abejonės, nepasitikėjimas, nuolatinis kritimas žemyn. Tu žinai.

Pasakyti, ką jūs turėtumėte žinoti, aš negaliu. Nes, kaip sakiau, tai ne informacija, tai žinojimas. Ir tas žinojimas atsiveria žmogui tada, kai jo gyvenimas susilieja su subtiliojo pasaulio gyvenimu. Tai nuostabi permaina žmogaus gyvenime. Jo akiratis prasiplečia, jam atsiveria tokios galimybės ir gabumai, kurių net neįtaria turintis. Žmogus jaučiasi kupinas jėgos, ryžto skleisti gerus jausmus į aplinką, kurti gerovę aplinkiniams. Kasdienės problemos tavęs tiek nebeužgaus, nebeskaudins. Tu sukoncentruoji mintis į gėrio siekimą ir jo išskleidimą visiems, ne tik sau. Nebėra svarbu, ką dėl savęs padarysi šiame gyvenime. Nesvarbu ar pasistatysi namus, ar pasieksi karjeros, ar sukursi šeimą, ar parašysi knygą… svarbu, kaip tu viską darysi ir kiek tu gerosios energijos suformuosi savo gyvenimu. Bus svarbu, kiek pradžiuginsi kitus, kiek jų nuraminsi, kiek paskatinsi atsiverti Dievui, kiek išskleisi šilumos ir meilės. Nes tu suprasi, kad norint gyventi laimingai, turi laimingu pasijusti ir kitas žmogus. Tik bendrai keliant vibracijų lygį, įmanoma nugalėti tamsą, negatyvumą ir pradėti gyventi daug gražesnėje aplinkoje. turi išmokti atsakingai formuoti savo gyvenimą, tobulinti savo charakterį ir savo veiksmus, ir kartu, stengtis, kad tavo aplinkoje žmonės norėtų ir galėtų skleistis, kurti ir kelti savo vibracijų lygį. Nes jeigu tu nepaskatinsi kito žmogaus siekti gėrio, tai tau vienam bus neįmanoma išvalyti Žemės nuo negatyvumo. O jeigu požiūris keistųsi daugumos žmonių – įvyktų pokyčiai ir kolektyvinėje sąmonėje. Susiformuotų naujos vertybės, naujos tiesos, kurias palaipsniui pripažintų dauguma žmonių.

Aš kalbu labai abstrakčiai, nes ėjimas link Dievo, kiekvieno žmogaus yra labai individualus. Aš negaliu nurodyti: elkitės taip ar kitaip. Jūs žinote, kaip turite elgtis. Jūs turite elgtis teisingai ir visados formuoti teigiamas emocijas, išlaikyti tyras mintis ir kad veiksmai atspindėtų jūsų tyrą širdį. O ką ir kaip veiksite kasdienybėje – tai jau jūsų sprendimai, kurie bus paremti jūsų suvokimo lygiu. Ir jie visi bus teisingi, jeigu motyvas bus tas pats – skleisti šviesą ir meilę. Neformuoti savo elgesiu nei pykčio, nei įtampos, nei agresijos. Ar pyragus kepsite, ar žmones gydysite – tai jau nesvarbu. Ar vienas gyvensite, ar šeimoje – nesvarbu. Svarbu tik kokius jausmus, mintis ir veiksmus išskleidžiate savo kasdienėje veikloje. Jūs esate protingi, jūs žinote kaip bendrauti (daug knygų, filmų straipsnių yra, kurie gali jums padėti), o aš galiu nurodyti esmines gaires, kaip vyksta žmogaus gyvenimas bendrojoje erdvėje. Jūs turite surasti būdus kaip gyventi toje erdvėje, priderinus savo gyvenimo būdą prie pagrindinių vertybių ir suvokimo, kas yra žmogaus gyvenimas.

Dalintis:

1 komentaras apie “7 ciklai (I-41)”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *