7 ciklai I

7 ciklai (I-42)

     Mokytojo ir Mokinio ryšys yra labai patvarus. Mokytojas savo mokinį myli betarpiškai ir padeda visados, kai tik mato galimybę padėti. Mokinys gali nesuvokti to ryšio stiprumo, bet tai nėra draugystė tarp dviejų žmonių. Tai yra ryšys, kurį įpareigoja Matrica, kurį įpareigoja Gyvenimas.

Pakylėtieji Valdovai bendradarbiauja su jėgomis iš Aukščiausių sferų. Todėl tarp jūsų minimų Pakylėtųjų Valdovų galima sutikti Viešpačius ar Kosmines Būtybes. Jie yra aukščiau Pakylėtųjų Valdovų, kurių sąmonė susiformavo Žemės ar kitų planetų erdvėje. Viešpačiai – tai kita energetinė struktūra. Jie – Pasaulio Valdovai. Jie gali save išskaidyti ir surinkti. Jie suteikia savo šviesos spindulius tiek žmonėms, tiek patiems Pakylėtiesiems Valdovams. Jie moko Pakylėtuosius Valdovus ir su jais bendradarbiauja. Kai žmogų paliečia Viešpačių energija, tai ta esybė jau tiek subrendusi, kad gali išspinduliuoti labai aukšto dažnio vibracijas per savo kūnus (fizinį, eterinį, astralinį, mentalinį) ir daryti įtaką ne tik dabarčiai, bet ateičiai ir praeičiai. Tie žmonės moka spręsti tiek savo, tiek kitų karminius ryšius, jie suvokia, kodėl vyksta būtent tai ir šiuo metu. Jie nemąsto tik apie kasdienybės reikalus, jie į savo gyvenimą ir į pasaulį žiūri iš daug platesnės perspektyvos. Jie mato karminius ryšius, jų pasekmes ir jų išsprendimo galimybes. Jie mato bendrą žmonių vystymosi kryptį ir nesureikšmina kasdienių smulkmenų, nors niekados nepažemins ir neatstums gyvenimo siųsto žmogaus. Tokių žmonių kasdienis elgesys neatitinka visuomeninių standartų. Jie gyvena savo ritmu ir pagal savo suvokimą, pagal savo taisykles, kurios visados atspindės dorovės principus.

Žmogus, susijęs su subtiliuoju pasauliu, gyvena pagal kitus standartus – daug aukštesnius ir tyresnius, bet jis gyvena taip paprastai ir kukliai, kad net neiššaukia pasipriešinimo kitų žmonių. Yra žmonių, kurie mano, kad susiliejo su subtiliuoju pasauliu. Ir, žinoma, susilieja, bet nežinia kokio lygmens. Viską gali parodyti tik to žmogaus kasdienė būsena – ar jis ramus, ar teisingas, ar įsitempęs, sureikšminantis save ir t.t. Nes su aukštų vibracijų Mokytojais galima susilieti tik pačiam būnant darnoje su savimi, stabilios psichikos ir sveiku požiūriu į gyvenimą. Jeigu žmogus sako, kad bendrauja su anapusiniu pasauliu ir elgiasi keistai, iššaukiančiai ar bauginančiai – tai tikrai nėra aukštos vibracijos. Tai gali būti tamsos jėgos iš astralo. Ne viską, ką kalba žmogus, ar ką jis mano apie save yra tiesa. Jam ir pačiam reikėtų peržiūrėti kas vyksta jo kasdienybėje ir kaip jis gyvena. Nes išorė parodo, kas vyksta viduje.

Susiliejimą su Mokytojo energija parodo tik vidinė darna, harmonija, balansas tarp to, ką žmogus sako ir kaip gyvena. Tokiu atveju kiekviena tavo mintis ir veiksmas turi atspindėti pačią aukščiausią tolerancijos, pagarbos, atjautos laipsnį. Turi mokėti pažinti gėrį ir blogį, nes būti tik geru – nepakanka. Reikia mokėti atskirti gėrį nuo blogio ir sugebėti stiprinti tik gėrio pusę. Net pas blogiausią žmogų rasi jame slypintį gėrį ir mėginti jį išlaisvinti. Bet žmogaus ego gali būti toks stiprus, įgimti blogio bruožai tokie stiprūs, kad tu niekados jam nepadėsi, gali tik netekti savo jėgų ar  suabejoti savo jėgomis, kas taip pat labai blogai. Paprasta abejonė pražudo išminčius. Paprastas kompromisas pražudo žmogaus gyvenimą. Kai eini tiesos keliu, visados iki galo turi būti tvirtas savo tikėjime ir pasitikėjime Dievu, tvirtas savo ketinimu siekti Aukščiausios pagalbos. Abejonė, kompromisas, kad šį kartą pasielgsiu ne visai pagal savo vertybes gali tave labai atitolinti nuo tiesos. Ir tada vėl iš naujo žengi sumaišties, abejonių keliu. Kitaip nebus. Abejonės visados egzistuoja, jos žemų vibracijų pasaulio jausmas. Tik leidi sau atsipalaiduoti, pasiduoti visuomenės nuomonei ir tu prižemini savo vibracijas. Prasideda analizė, kas tikra, o kas melas. Ir taip šviesos žiburys pradeda silpnėti ir gesti. Galbūt rasi jėgos ir pakilsi į šviesą. O gali dėl mažos abejonės taip save sužeminti, kad per visą įsikūnijimą nebepavyks pakilti į aukštesnį lygmenį. Ne viskas tiesa, ką tiesa laikote, ne viskas svarbu, ką svarbiu laikote. Jūs turite susiformavę savo požiūrį į gyvenimą ir tai nėra visiška tiesa. Visišką tiesą galite suprasti tik tada, kai atsiduriate Žinojimo etape apie kurį kalbėjau. Tik tada, kai širdimi ir protu žinosite, kad yra taip, o ne kitaip, jūs būsite susilieję su subtiliuoju pasauliu ir žinojimas jums atvers akis, širdį ir protą. Visados turite galimybių nuklysti į šoną bet kuriame savo pasiekimų taške. Jūs esate žmonės ir gyvenate Žemės energetiniame lauke. O Žemę gaubia jūsų pačių sukurtas negatyvumo laukas ir labai apribota kolektyvinė sąmonė. Todėl jus visados gali prižeminti šie veiksniai. Tereikia atsipalaiduoti, atsisakyti disciplinos, eiti į mažus kompromisus ir jūs pažeminate savo vibracijas. Disciplina (vidinė disciplina – nuolatinė savo minčių, jausmų peržiūra), savitvarda, tikėjimas ir pasitikėjimas ne tik Dievu, bet ir tuo keliu, kurį tu renkiesi – šviesos keliu, atkaklumas, ryžtas ir tvirtas tyras ketinimas skleisti gėrį – tai pačios svarbiausios savybės, kurias turite nuolat ugdyti savyje. Daug lengviau gyventi, tekant pasroviui  ir mėgaujantis gyvenimu be iškeliamų reikalavimų sau. Bet žmogus į Žemę atėjo dėl savęs mokymo, dėl tobulėjimo, dėl brandos, o ne dėl paprasto malonumo. Nereikia jums apsunkinti savo gyvenimo nereikalingomis problemomis, bet save suvaldyti ir išmokti skleisti šviesą ir meilę – privalu. Tai jūsų gyvenimo pamokos ir jas reikia išmokti, o išmokus – naudotis jomis ir padėti kitiems. Kol perskaitysite šią knygą jūs turite įsisąmoninti, kad gyvenate amžinybėje ir bendroje visumoje. Jūsų veiksmai neprapuola, jie išlieka Akašos kronikose, pagal juos formuojasi karminiai įvykiai ir tai, ką sukūrėte čia ir dabar, tą turėsite ir kitame gyvenime. O jeigu gyvendami išvaistote dieviškąją energiją, tai kitame įsikūnijime gimsite su trūkumu dieviškosios energijos. Galite gimti luoši ar psichiškai nesveiki arba labai nesėkmingoje aplinkoje. Galbūt jums šiandien nerūpi, kaip gyvensite net po  metų, bet nežiūrint į tai, kad mokau gyventi čia ir dabar, reikia visados skleisti kuriančiąją energiją, o ne griaunančiąją. Turite įsisąmoninti, kad ne asmeninis tikslas svarbiausia jūsų gyvenime, o tai, kokią energiją išspinduliuojate savo kasdieniame gyvenime. Ir net jeigu mąstote apie labai aukštos moralės dalykus, vis tik svarbiausia, kaip išgyvenate dieną. Ar visados išbūnate aukštos moralės? Ar visados būnate pakylėti, skleidžiantys išmintį ir meilę? Visados svarbus kasdienis elgesys kasdienėje aplinkoje. Mokytojams svarbiau, kaip jūs elgiatės savo kasdienybėje, o ne ko norite pasiekti ar kuo norėtumėte pasigirti. Mokytojams svarbu, kaip žmogus išreiškia Dievo valią per savo dieną. O Dievo valia išreiškiama per elgesį, per mintį, per jausmą, per tai, ką jūs kuriate. O kuriate elgesio, minčių ir jausmų energija. Ir jeigu kasdienybėje nemokate elgtis dorai ir išmintingai, tai jūsų siekis tobulybės nieko nereiškia. Jūs bet kokiu savo elgesiu išspinduliuojate energiją. Arba ji pakylėja jus ir kitus, arba smukdo, blokuoja, suvaržo. Arba jūs išskleidžiate Dievo meilę ir šviesą per save, ir taip keliate savo vibracijas ir savo suvokimą, arba stiprinate savo ego, sukaustydami savo sielą ir dieviškąją energiją žemų vibracijų gniaužtuose. Yra du keliai ir daugybė gyvenimo atspalvių. Bet keliai visados išlieka du: šviesos ir tamsos, gėrio ir blogio, meilės ir neapykantos, ramybės ir sumaišties, pykčio ir tolerancijos ir t.t. Kokius jausmus išgyvenote per dieną, kokios mintys galvoje sukosi, pagal tai jau galite spręsti, kuriuo keliu einate. Supratote į ką reikia atkreipti dėmesį, norėdami pasirinkti teisingą gyvenimo kelią ir susilieti su Mokytojo energija? Ego turite suvaldyti, asmeniškumo turite atsisakyti, turite pajausti bendrumą su visu pasauliu, sąskambį su Aukščiausiomis jėgomis.

Dalintis:

2 komentarai apie “7 ciklai (I-42)”

  1. Ši informacija mus įpareigoja kiekvieną akimirką skleisti gėrį, šviesą ir siekti jausmo žinoti, dalintis savo teigiamais, pakylėtais jausmais su artimaisiais ir visais žemės gyventojais (mintimis).

  2. Puiku, nuostabu. Tai žinios, kurių žmogui reikia kaip oro. Tai neįkainojama informacija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *