7 ciklai I

7 ciklai (I-54)

Egzistencinis laikotarpis baigėsi. Žmogus turi pagaliau suvokti savo paskirtį ir pradėti gyventi gyvenimą, kuriam jau atsiveria visos kosminės galimybės ir kuriam žmogus jau gali būti pasiruošęs. Ne viskas įmanoma padaryti vien žemiškomis pastangomis. Būna įvykių, kurie įmanomi tik tada, kai susiklosto tinkamos situacijos tiek žmonių gyvenime, tiek kosminėse sferose. Dabar, Pakylėtieji Valdovai labai daug nuleidžia šviesos į Žemės erdvę ir ta šviesa pasiskirsto po Žemės vietoves, bet pasiskirsto nevienodai, nes tai priklauso nuo žmonių sugebėjimo priimti tą šviesą. Bet kokiu atveju, šviesa, o tai yra, aukštų vibracijų energijos, įsiterpia į žmonijos gyvenamą aplinką ir daro poveikį žmonėms. Ilgą laiką buvo suteikta visiška laisvė žmonių gyvenimo eigai formuoti patiems žmonėms. Žmones globojo angelai sargai, buvo stebima, kaip įgyvendinamos sielos užduotys, kaip atitinka žmonijos vystymasis bendrą Visatos vystymosi kryptį. Bet ypatingų pokyčių iš subtiliojo pasaulio nebuvo daroma.

Bet jau XX amžiaus pradžioje prasidėjo nuolatinis kontaktų užmezgimas tarp Pakylėtųjų Valdovų ir žmonių, galinčių priimti šviesą. Buvo žmonių, kurie šį kontaktą aiškiai suvokė, bendravo su Pakylėtaisiais Valdovais per meditacijas ir gaudavo tikslius nurodymus. Bet būdavo žmonių, kurie tiesiog jausdavo savo gyvenime pokyčius, ieškojo Dievo savo širdyje ir mėgino suvokti tikrąsias gyvenimo tiesas savo kasdienybėje. Ir tai leido Pakylėtiesiems Valdovams vis labiau išskleisti savo šviesą per tyras ir atviras žmonių širdis. Šis laikotarpis išjudino sąstingį žmonių energetikoje ir ateinančią Pakylėtųjų Valdovų šviesą žmonės vis labiau pajus. Vadinasi, kosminėje erdvėje vyksta procesai, kurie padeda vystytis žmonių sąmonei. Pakylėtieji Valdovai vis labiau atveria savo šviesą Žemei, vis daugiau spindulių pasiekia žmogų ir visa tai daro poveikį žmonijai. Pirmiausia, ši šviesa suteikia žmonėms daug vidinių galimybių, gebėjimų. Jeigu žmogus nors kažkiek atviras kūrybai, menui, jam pasireikš dideli gabumai. Jo kūrybiniai impulsai bus stipresni. Žmogus turėtų labiau atsiverti tiesioginei kūrybai, o ne kitų kūrinių analizavimui ir nereikia visko sieti su materialumu. Pavyzdžiui, jūs rašote eilėraščius, prozą, bet savyje žinote, kad jų nespausdinsite, tai rašymas vardan rašymo, kaip ir neturi prasmės. Tai netiesa. Nesvarbu, kad jūs savo kūrinių nepublikuosite, kad savo piešinių neparduosite, kad savo muzikos neįrašysite ir į viešumą nepaskelbsite. Supraskite, kad kūrybos procese jūs atsiveriate šviesos kanalui. Ir jeigu jūs užrašote, piešiate, grojate iš širdies, vadinasi, jūs tą šviesą ne tik priimate, bet ir išskleidžiate. Vadinasi, jūs, kūrybos proceso metu, išspinduliuojate aukštų vibracijų energiją. Taip jūs padedate Pakylėtiesiems Valdovams įtvirtinti šviesą Žemėje ir, žinoma, padedate sau. Nes jūsų energinis kanalas prasivalo, jūsų pačių energetika prasivalo, o tai reiškia, kad tokiu būdu ne tik kuriate, bet pataisote savo sveikatą ir įnešate sėkmės į savo gyvenimą. Čia labiau pabrėžiau meno šakas. Bet jeigu jūs su malonumu, su užsidegimu kuriate laisvalaikį sau ir kitiems, jeigu jūs dirbate pagal savo profesiją su vidiniu džiaugsmu, jūs visados įnešate šviesos į savo darbą. Anksčiau galėjote tik savo energiją išspinduliuoti, dar nepajėgdavote sužadinti savyje dieviškosios energijos. Dabar jūs turite tiesioginę galimybę per vidinę kūrybą ir atsivėrimą džiaugsmui, priimti Pakylėtųjų Valdovų energiją ir ją išspinduliuoti į erdvę. Jūs įgaunate daugiau jėgos šiame šviesos skleidimo procese. Tik visados turite prisiminti paprastas tiesas, kad jūs negalite formuoti blogų minčių ir jausmų. Apie tai jau nebeturime kalbėti. Tai turi būti visiškai suprantama ir įtvirtinta kasdienybėje: savikontrolė ir savitvarda. Reikalinga kūną prižiūrėti, kad jis nebūtų visiškai fiziškai suglebęs ir nevalgykite maisto, kuris blokuoja aukštų virpesių dažnio energijų pratekėjimą. Tai mėsa, žuvis ir daugybė sintetinių produktų, kurie neturi jokios energetinės vertės.

Šviesos energija yra aukštų vibracijų. Todėl jaučiamas ir jos sukeliamas „šalutinis poveikis“, bet jis jaučiamas tik tol, kol žmogus visiškai susitvarko su savo ego, nustoja formuoti negatyvumą ir atsilaisvina nuo karminių blokų. Bet iki to momento gali paaštrėti ligos, nes tai energiniai blokai, kurie labiau judinasi nei įprastai, nes veikia pagreitintas karmos atidirbimo mechanizmas. Vadinasi, bus daug įvykių, kuriuos turėsite teisingai išgyventi ir bus daugiau skausmingų įvykių, kurie privers greičiau keisti savo vertybes ir prisiderinti prie naujo kosminio ciklo. Tinginiams ir egoistams tai bus sunkus periodas. Tinginiai – tai ne tie žmonės, kurie pritingi dirbti, o tie, kurie pritingi mąstyti ir tingi save keisti, save ugdyti. Tokiems tinginiams bus sutrumpintas gyvenimo laikas. Nes nėra tikslo jo švaistyti ir leisti jį tik nuolatinės karmos formavimui. Kai tu tingi su savimi dirbti, tu švaistai dieviškąją energiją be reikalo. Dabar nebėr TIKSLO Žemėje užlaikyti žmonių, kurie švaisto dieviškąją energiją. Nes, jeigu žmogus gyvena vidiniame sąstingyje, jį išjudinti būna daug sunkiau, nei tą, kuris nuolat klysta, kuris dar nemoka elgtis teisingai, bet kuris bent jau kažko siekia. Dėl to, kad nebėra tikslo užlaikyti žmonių, kurie švaisto dieviškąją energiją, tai žmogaus gyvenimo vidurkis dar labiau sumažės. Mes sakėme, kad žmogus sveikai ir produktyviai gali išgyventi iki 130 metų. Šiuo metu dauguma žmonių išgyvena tik iki 75-85 metų. Tas vidurkis dar labiau sumažės iki 50-60 metų. Bet laikinai. Per 50 metų turėtų pasikeisti ta karta, kuri dar nėra prisiderinusi prie naujojo kosminio ciklo, kuri gyvena iš inercijos, žaisdami savo gyvenimą ir nesuvokdami tikrosios gyvenimo prasmės. Žmogus, gyvendamas savo paprastą gyvenimą, mano, kad gyvena amžinai, kuria didžiulius tikslus, save sureikšmina ir t.t. O iš tiesų kas tas 70 metų. Tai akimirka Amžinybėje. Nereikia sureikšminti išorinio gyvenimo blizgučių. Reikia įsilieti į Amžinybės gyvenimą ir gyventi nuolatiniame procese. Tai yra, reikia suvokti, kad mirtis neegzistuoja ir tai, ką tu sukūrei savo širdyje, tą tu parsineši į kitus įsikūnijimus. Ką tu atidirbai šiame gyvenime, tai tau nebetrukdys kitame gyvenime. Ką tu suformavai kaip karmą – tas tavęs laukia ateityje. Todėl reikia įvertinti kiekvieną savo veiksmą, reikia suvokti kaip įsijungti savo gyvenimu į Amžinybės procesą ir kaip suvokti gyvenimą bendrojoje erdvėje. Aš apie tai dabar kalbu, kad pradėtumėte įsisąmoninti – ne žemiški tikslai svarbiausi, o tai, kaip tu tų tikslų sieksi ir kaip tu išgyvensi kiekvieną dieną. Turite sustabdyti savo kasdienybės rūpesčius ir nebėgti per dieną, o ją išgyventi, sukoncentruojant dėmesį į „čia ir dabar“ akimirką. Nes, jeigu tu išjausi šios akimirkos svarbą ir didingumą, tu įeisi į Amžinybę. Tau nebėra tikslo kažkur skubėti ir kažko siekti. Tau svarbu tinkamai išreikšti savo veiksmus šią akimirką, kad išspinduliuotum tiek savo, tiek Pakylėtųjų Valdovų, tiek dieviškąją energiją. Tu gali turėti viziją, gali jos siekti, bet ne tikslas svarbiausias, o einantis procesas link to tikslo. Viską galite turėti gyvenime: mėgautis darbu, kelionėmis, šeima, pomėgiais, tik reikia perorientuoti mintis iš nuolatinio kažko siekimo (arba sąstingio) į šios akimirkos teisingą išgyvenimą. Nes karma kuriama kiekvieną akimirką, tai gal jau reikėtų išmokti išgyventi tą akimirką taip, kad vietoj neigiamos energijos kūrimo, sugebėtum išspinduliuoti teigiamą energiją. Ir karmos nebekursite. Ji nustos egzistuoti. Karma – tai jūsų sukurtos neigiamos energijos pakeitimas teigiama energija. O jeigu jūs nekuriate neigiamos energijos, tai karma jūsų ir nebeapsunkins. Jūs dar labiau susiliesite su Pakylėtųjų Valdovų šviesa, jums dar labiau atsivers sąmonė ir jūs pradėsite gyventi kitokiu stiliumi. Ir tikimės, kad per 50-100 metų pasikeis žmonių mąstymas. Žmogus labiau koncentruosis į savo vidinį pasaulį, o ne į išorinę veiklą. Jūs sakysite, kad duodamas per trumpas laikas, bet aš sakau, kad neleis žmogui, kuris nesugeba ir nenori keisti mąstymo, ilgai gyventi Žemėje. Todėl mirtingumo skaičius žymiai padidės ir nekaltinkite Dievo ar gamtos, ar dar kažko. Jūs tik patys kalti, jeigu nesugebate suvaldyti savęs, nesugebate įgyvendinti savo sielos užduočių. Dieviškoji energija nebus švaistoma be tikslo ir, dar blogiau, neigiamumui kurti.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *