7 ciklai I

7 ciklai (I-57)

Paralelinis gyvenimas, tai ne jūsų pasidalijimas į kelias dalis  ir gyvenimas atskiru pagrindu. Paralelinis gyvenimas yra tai, ką jūs suformuojate čia, kas atsispindi Amžinybės erdvėje. Jūs formuojate materialumą Amžinybės erdvėje. Jūs formuojate paralelinį gyvenimą, išgyvendami savo žemiškąjį gyvenimą. Ir dažnai tas paralelinis gyvenimas yra kupinas tamsių dėmių. Jame nieko nėra, jūs nesukuriate nei informacijos, nei energijos, kuri padėtų materializuoti paralelinį gyvenimą. Supraskite, šį kartą aš pradedu kalbą ne apie tai, kaip jūs formuojate savo žemišką gyvenimą, kaip formuojate karmą, kaip išspinduliuojate kuriančiąją arba griaunančiąją energiją. Aš kalbu apie tai, kaip jūs įsiliejate į Amžinybės erdvę. Kaip jūs, gyvendami čia, Žemėje, formuojate paralelinį gyvenimą Amžinybės erdvėje ir kokią įtaką tai turi jums, kaip žmogui ir bendrai Visatai. Ir neklauskite, kam reikalinga ta Amžinybės erdvė. Ji egzistuoja, nepriklausomai nuo to, kad neturite apie tai jokio suvokimo. Aš gi sakiau, kad jums neegzistuoja tai, kam jūs neskiriate savo dėmesio. O kaip gali egzistuoti Amžinybės erdvė, jeigu apie ją nieko nežinote ir negalite į ją sukoncentruoti savo dėmesio. Jūs turite priimti kaip galimybę to, apie ką dabar kalbu. Pasistenkite šį kartą skaityti toliau, nors mintys jums ir pasirodytų nelabai aiškios. Yra reikalinga pradėti koncentruoti dėmesį į tai, ko dar nežinote.

Jūs savo kasdienėje veikloje sugebate atlikti labai daug veiksmų vienu metu ir ypač tai linkusios daryti moterys. Tos moterys, kurios kupinos švelnumo, gerumo, išminties, taip skuba gyvenime padaryti daug gerų darbų, o iš tiesų, jos išbarsto savo energiją ir iššvaisto savo gyvenimo laiką. Paradoksalu ir skaudu jums girdėti, bet jūsų pastangos daug ką nuveikti atima galimybę jums įsitvirtinti Amžinybės erdvėje ir jūs, kaip žmogus, neatliekate jums Dievo suformuotos funkcijos. Dirbate daug, kuriate daug, džiaugiatės tam tikrais pasiekimais ir visa tai neturi prasmės, nes jūs išnaudojate savo energiją, o nesukuriate išliekamosios vertės. Jūs sukuriate išliekamąją vertą žemiškojoje erdvėje (yra tam tikri pasiekimai, tam tikri apčiuopiami rezultatai), bet tai išsiskaido jums mirus arba tai nusinešate į kitus įsikūnijimus kaip karmą ir ją turite atidirbti. Iki šiol visas žmogaus gyvenimas tik ir sukasi apie žemiškojo gyvenimo formavimą, tik ir sukosi apie apatinių čakrų įtvirtinimą ir išskleidimą. Bet ateina nauji kosminiai ciklai ir jūs turite formuoti įtaką Amžinybės erdvėje. Reikia išmokti gyventi ne atskirą, apribotą nuo visko Žemės gyvenimą, bet reikia įeiti į Amžinybės erdvę, kurioje informaciją palieka daugybę pasaulių ir į tą erdvę savo informaciją turi pateikti Žemės gyventojai. Žmogaus sąmoningumas yra tiek atlaisvėjęs, kad jis gali formuoti labai aukšto dažnio vibracijas savo žemiškoje veikloje, bet kartu įtakoti ir Amžinybės erdvę.

Amžinybės erdvė – tai Visatų matrica. Jūs gyvenate bendrame lauke su bendra idėja. Jūs (šiuo atveju), tai Visatų visos sąmoningos būtybės, kurios egzistuoja viename ar kitame energiniame lygmenyje ir skirtinguose pasauliuose. Visatų erdvėje yra apjungiami gyvenimai, apjungiamos įvairių gyvenimų išraiškų sukurtos energijos. Šiuo metu žmogus vis dar gyvena uždaroje, atskirtoje nuo Amžinybės erdvės zonoje – Žemės zonoje. Čia jūs kuriate savo gyvenimus pagal savo suvokimą, pagal savo jėgą ir pagal tai, kokiame energiniame lygmenyje pajėgiate išbūti, išgyventi. Ir viskas, ką jūs žinojote apie žmogų, apie Pakylėtuosius Valdovus, apie Dievą – yra teisinga. Bet teisinga iki to laiko, kol gyvenate uždaroje erdvėje. Įėjus į Amžinybės erdvę jūsų tiesa prasiplečia. Ji persipina su begalybe kitų pasaulių tiesų. Bet vibracijos čia jau yra aukšto dažnio, todėl visas šias tiesas apjungia Aukščiausios Sąmonės tiesa. Yra viena kryptis, kur link turi eiti visi pasauliai. Ir nesvarbu, kiek jie skirtingi, nesuderinami, bet formuojamos energijos turi apsijungti į bendrą virsmą ir formuoti didžiulės Matricos gyvenimą.

Žemė, žmogus, Pakylėtieji Valdovai, Dievas – jūs esate savo Visatos atskira dalis. Jūs funkcionuojate pagal savo energinį lygmenį ir pagal tai, kaip jums pavyksta suvokti savo egzistencijos prasmę. Tai yra jūsų Visatos tiesa ir jūsų gyvenimo tiesa. Kai gyvybės vibracijos pakyla, tai ta gyvybės forma su visa sava egzistavimo struktūra pereina į Amžinybės erdvę ir toje erdvėje įsitvirtina.

Pirmas veiksmas, ką turite išmokti daryti – tai subalansuoti jausmo, minties ir veiksmo energiją. Subalansuoti,  apjungti, kad nebūtų išsiskaidymo tarp tų trijų sudedamųjų dalių. Jūsų mintį, jausmą ir veiksmą turi apjungti ne tik dėmesio koncentracija, bet ir besąlyginės meilės jausmas. Šis jausmas yra pačių aukščiausių vibracijų, kokias tik gali pasiekti žmogus ir tai labiausiai atitinka Amžinybės erdvės vibracijas. Jūs, nuolat išgyvendami besąlyginės meilės būseną, įtvirtinate savo paralelinį gyvenimą Amžinybės erdvėje.

Aš nediskutuoju apie tai, kaip jūs suprantate paralelinius pasaulius, gali būti jūsų samprotavimuose tiesos. Bet, šiandieną, kai jūs pereinate į Amžinybės erdvę, išlieka tik vienas aktualus paralelinis pasaulis – pasaulis Amžinybės erdvėje. Į tą pasaulį neįmanoma patekti (kol kas) žmogui tiesiogiai, pzv., po mirties ar pasiekus nušvitimą. Ne. Jūs nuolat gyvenate savo Žemės erdvės elipsėje su visa jau dabar suformuota struktūra, bet savo gyvenimo išraiška jūs įsitvirtinate Amžinybės erdvėje ir ten formuodami paralelinį pasaulį, suderinate savo pasaulį su kitais pasauliais ir suformuojate gyvenimą, kuris atitiks didžiąją Tiesą. Jūs savo paraleliniame pasaulyje įtvirtinate žmogiškuosius išgyvenimus, patirtis. jomis gali pasinaudoti kiti pasauliai ir jūs galite pasinaudoti kitų pasaulių suformuota patirtimi. Jūs derinsite savo veiksmus su kitų pasaulių atstovų veiksmais. Jūs rasite bendrų sąlyčio taškų ir bendrai žengsite į tolimesnį procesą. Pirmiausia yra formuojami paraleliniai pasauliai Amžinybės erdvėje, kad būtų galima suvokti, kas yra gyvybė, kas yra visiškai nesuderinama tarp gyvybės formų ir ko reikia atsisakyti dėl bendros krypties.

Pirmiausia, paraleliniuose pasauliuose turi įsitvirtinti jūsų kūryba. O ji gali įsitvirtinti tik tada, kai jūsų mintis, jausmas, veiksmas bus visiškai sukoncentruoti į tą veiksmo momentą. Tai susiformuos materijos koncentracija, kurios projekcija įsitvirtins Amžinybės erdvėje. Šioje erdvėje jau savo projekcijas formuoja daugybė pasaulių ir jau yra suformuota daugybės pasaulių galimybė veikti vienoje erdvėje. Yra apjungiamos erdvės, tai yra, pasauliai „atranda“ kitus pasaulius ir pagal paraleliniame pasaulyje jau suformuotus sąlyčio taškus, tie žemiškieji pasauliai jau derina savo bendradarbiavimą. Užsimezga kontaktas su kitomis gyvybės formomis. Žemė dar neįsitvirtino Amžinybės erdvėje, todėl nėra suformuoti sąlyčio taškai su kitais pasauliais ir yra apribojami susitikimai su kitomis civilizacijomis. Paraleliniuose pasauliuose formuojasi projekcija iš žemiškųjų pasaulių. Iki šiol žmogus negalėjo įsitvirtinti šiame pasaulyje dėl žemo energetinio lygio ir dėl didžiulės neigiamos energijos kiekio Žemėje ir pačiame žmoguje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *