7 ciklai I

7 ciklai (I-64)

Visas Visatos gyvenimas yra paremtas tam tikrais ciklais. Tie ciklai susiformavo per daugybę tūkstančių metų. Jie nustato gyvybės vystymosi eigą tiek fizine prasme, tiek dvasine, tiek absoliučia prasme. Kiekvienas ciklas turi savo pradžią ir savo pabaigą. Todėl artėjant ciklo pabaigai yra daroma analizė, kaip pavyko šis ciklas ir kas sugebėjo jį pragyventi taip, kaip buvo nustatyta ir kokius pokyčius reikėtų daryti dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Bet ciklai yra nekintantys dalykai. Jie egzistuoja, jie yra vystymosi eigos pagrindas. Kiekviena gyvybės forma turi savo laiko ir erdvės ciklus. Kaip danguje, taip ir ant Žemės. Žmonija vystosi pagal savo ciklus. Jų apjungti ir apibūdinti negalima, nes įvairovė yra didžiulė. Ir žmogus, išgyvendamas šią akimirką, priklauso daugybei ciklų vienu metu. Jie visi persipynę tam tikroje matricoje ir daro poveikį aplinkai.

 Knyga prasidėjo nuo užrašo: 7 ciklai. Aš noriu pakalbėti apie 7 ciklus, kurie labiausiai įtakoja žmogaus žemiškąjį gyvenimą, nes svarbiausia yra tai, ką jūs dabar ir čia išgyvenate, suvokiate, kuriate. Todėl, kas yra žemiška ir yra svarbiausia jums, jūsų brandos kelyje.

Ciklai turi pradžią ir pabaigą. Jie neapjungia amžių, neapjungia teritorijos. Tai tiesiog vidinė žmogaus branda, kuri turi peržengti 7 ciklus savo raidos, kad pasiektų aukščiausią išsivystymo lygį, kaip žmogus. Kaip ta sąmoninga dalelytė, kuri buvo įdėta į šviesos kūną. Energijos džiūgavo, kai buvo suformuotas žmogus. Ir tie žmonės, kurie jau dabar pajėgūs išjausti besąlyginę meilę, kurie pradeda apčiuopti gyvenimo didybę, tie žmonės jau dabar suvokia to džiaugsmo esmę. Jie patiria ekstazę gyvenimui. Ir tai tik mažos nuotrupos tų jausmų, kuriuos gali išgyventi žmogus. Perėjimas iš vieno ciklo į kitą gali vykti labai ramiai, nė nepastebint to proceso, arba labai audringai su Žemės drebėjimais, su rasių išnykimu, civilizacijų žlugimu. Bet juo aukštesnė žmogaus sąmonė, tuo perėjimas iš vieno ciklo į kitą bus mažiau apčiuopiamas ir mažiau matomas. Dabartinis raidos ciklas pasireiškia žmogaus gebėjimu išgyventi, žmogaus proto išraiška. O kuo pasireiškia šio ciklo pabaiga? Tuo, kad žmogus iš išorinio gyvenimo pereina į vidinį gyvenimą. Žmogus pradeda suprasti jog ne išoriniame pasaulyje yra viso gyvenimo esmė. Jis apčiuopia vidinio pasaulio egzistavimą ir kai išmoks vidinio pasaulio suvokimą perkelti į savo kasdienę veiklą, jis pereis į naują ciklą.

Vartai į vidinį pasaulį, tai jūsų širdies išjautimai, jūsų susiliejimas su subtiliosiomis energijomis. Ir ne tiek svarbus pats bendravimas su subtiliuoju pasauliu, kiek svarbus tam tikrų vertybių įtvirtinimas jūsų žemiškajame pasaulyje. Ciklai – tai etapai. Buvo etapas, kai žmogus buvo aukštų vibracijų ir jos smarkiai sužemėjo. Buvo etapas, kai žmogus savo laisvos valios dėka formavo gyvenimą tokį, kokį norėjo, dabar ateina etapas, kai reikia vėl save išgryninti, kai reikia nuplauti karmines dulkes nuo savo sielos išraiškos. Jūs turėsite įgyvendinti visai kitokias vertybes savo kasdienybėje ir visiškai išsivalyti nuo karminių blokų. Tai ilgas procesas, nes jūs gyvenate Žemėje daug įsikūnijimų ir per tuos įsikūnijimus suformavote didžiulę karminę naštą. Jūs turite atidirbti visus savo neigiamus momentus, pakeisdami juos į teigiamus. Ir tai darysite ne per nesąmoningą gyvenimą, kurį suformavo likimas, o sąmoningai gyvendami. Kaip jau anksčiau kalbėjau, jūs sąmoningai turite išgyventi įvairias situacijas, kur save vis labiau pažinsite. Jūs turėsite ieškoti galimybių atidirbti savo karmą ir nutraukti karminius ryšius. Jūs turėsite be baimės ir su ryžtu išgyventi sunkiausias savo gyvenimo akimirkas. Yra skirtumas, kai tas akimirkas išgyveni sąmoningai, o kai išgyveni nesąmoningai. Kai išgyveni nesąmoningai, tai patiri vidinį skausmą, abejones, kaltinimus pasauliui ir likimui už nesėkmes. Kai tai išgyveni sąmoningai – vidinių kančių nelieka. Gali likti tik fizinė kančia, bet ją priimsite su nuolankumu, su dėkingumu, nes suvoksite, kad atidirbate savo karmą ir atlaisvinate savo šviesos kūną nuo tamsos. Jūs prašysite Dievo, kad jis nuolat formuotų galimybes išgyventi sudėtingas situacijas, kurios pareikalauja iš jūsų visiškos savitvardos, visiško susivaldymo. Jūs turėsite suvaldyti savo jausmus, emocijas, mintis. Jūs, patirdami kančią, gyvensite vidinėje ramybėje ir džiaugsme. Tai ne iškreiptas mąstymas, kai skausme patiri malonumą, bet natūralus siekis per skausmą kaip galima greičiau atidirbti savo karmą, o tai suvokiant jūs jausite džiaugsmą ir dėkingumą. Su dabartiniu žmogaus protu, to pasiekti neįmanoma, nes jis tuoj blokuos šį virsmą savo egoistiškumu arba asmeniškumu. Todėl sekančio ciklo pradžioje dar vyraus šie bruožai, bet juo toliau, tuo sėkmingiau juos įvaldysite. Juo toliau, tuo labiau suvoksite kas yra karma ir kaip ją atidirbti, kaip neigiamą energiją transformuoti į teigiamą. Nes karma formuojasi ne tik tada, kai tu nužudai žmogų, bet ir tada, kai tu sudarai sąlygas save nužudyti. Tai grubus pavyzdys, bet noriu parodyti, kad dar nesuvokiate kas yra teisinga, o kas klaidinga jūsų veiksmuose. Šiame cikle buvo vienas supratimas apie gyvenimą, kitame cikle tas suvokimas keisis. Ir tai, kas buvo aišku ir suprantama dabar, ateityje keisis ir pasipildys nauju suvokimu. Negalima pažeminti nei vieno ciklo. Jie numatyti virsmo eigai formuoti ir kiekvienas iš jų svarbus ir tikslingas. Ir jeigu dabar vardan savo laisvos valios susikūrėte daug negatyvumo tai tik tam, kad sekančiame etape sugebėtumėte save pažinti ir atsilaisvinti nuo negatyvumo. Sugebėtumėte pamatyti save iš kito kampo ir sugebėtumėte išvystyti naujas savybes. Gėris išryškėja blogio šešėlyje. Gėris ir blogis persipynę, nes blogis reikalingas dėl gėrio. Tai, kad buvo toks gyvenimo stilius, koks buvo – negalite savęs kaltinti. Taip numatyta vystymosi procese. Tik, gal būt, jūs turėjote galimybę (teisingiau, visados turėjote galimybę) elgtis teisingai ir nesuformuoti energinių blokų. O labiausiai nutolote nuo tiesos tada, kai leidote jus valdyti savajam ego ir tada, kai paneigėte Dievą. Tada jau prisidarėte nereikalingų klaidų. Jums aukščiausioji tiesa ir taip nėra dar prieinama, todėl klaidų padarydavote dėl nežinojimo (čia dėl ciklo pobūdžio kaltės), bet daug klaidų padarėte dėl ego įsitvirtinimo jūsų gyvenime (tai jau jūsų kaltė). Bet kokiu atveju tai teks ištaisyti ir tam turite visą ciklą. Ciklai apjungė žmoniją laike ir erdvėje. Bet su lyg kiekvienu ateinančiu ciklu žmogus įgys savarankiškumo. Jis galės ciklus peržengti individualiai. Laikas ir erdvė nelabai jus apjungs. Tai reiškia, kad žmogus, gyvendamas viename cikle, galės peržengti į kitą ciklą anksčiau už kitus. Žemės erdvė tam netrukdys, nes ji nuolat derinsis vis prie aukštesnio ciklo vibracijų.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *