7 ciklai I

7 ciklai (I-65)

Vienas iš naujų gyvenimo bruožų – tai sąmoningas karmos atidirbimas, kitas – tai besąlyginės meilės išjautimas ir gyvenimo formavimas tos meilės pagrindu. Keisis žmonių įpročiai, gebėjimai. Besąlyginėje meilėje nebeegzistuos tas grubus negatyvumas, kuris dabar yra pasaulyje. Vadinasi, turės keistis ir pati gyvenimo forma. Kaip jau rašiau, nereikės nei karo, nei vaistų pramonės. Bus grįžtama prie natūralumo, gamtos išteklių kitokio panaudojimo. Keisis bendravimo stilius. Išnyks reikalavimai, troškimai, aistros. Bus reikalavimas savitvardai, savidisciplinai. Kaip formuoti gyvenimą naujame cikle tai jūs patys suvoksite, nes jumyse atgims naujos galimybės. Jūs jau kitaip gyvensite jau vien dėl tų naujų gebėjimų. Gebėjimų suprasti kita žmogų, gebėjimą pajausti esmę, gebėjimą kalbėtis mintimis, gydyti rankomis ir t.t. Nauji gebėjimai keis gyvenimo stilių. Besąlyginė meilė apribos nesantaikas, pykčius ir įsiskaudinimus. Suvokimas atsilaisvins ir vidiniai pojūčiai labiau skleisis išorinėje veikloje. Jūs neplanuosite ką ir kaip veikti, ko gyvenime siekti. Jūs savo viduje nuolat žinosite, ką tą dieną reikalinga išgyventi, kad save labiau išjaustumėt, kitam labiau padėtumėte. Ne ateitis bus svarbiausia, kaip dabar daugumai jūsų, o būtent ši diena. Ši diena bus pati svarbiausia, nes jūs šioje dienoje arba pasieksite tam tikrų rezultatų, arba nepasieksite. Jūs gyvensite šioje dienoje, šioje akimirkoje ir jūs išjausite bendrą sąlytį su Dievu. Jūs sąmoningai formuosite situacijas, kurias turėtumėte išgyventi ir sąmoningai kreipsitės į Dievą, kad Jis nurodytų, ką reikalinga atlikti dėl bendruomenės, dėl visumos pokyčio. Jūs pajusite bendrumą vienas su kitu. Pajusite atsakomybę, kad turite visados padėti geriau ir aiškiau suvokti pasaulį kitam žmogui, o ne vieni patys mėgautis žinojimo galia. Jūs suvoksite, kad nuo šalia esančio žmogaus brandos priklauso ir tavo branda, nes branda įtakoja matricą. Kai vienas žmogus suvokia tiesą, jis sprogstamąja jėga atlaisvina matricos kanalus ir atsilaisvina kitų žmonių sąmoningumas. Todėl, jeigu tau konkrečiai ir nepavyksta kažko suvokti, tai tą gali padaryti kitas žmogus ir taip tau padės patardamas arba netiesiogiai – per matricos kanalus.

Išmokite gerbti kitų žmonių siekius, kitų tiesas laikykite svarbiomis ir jų nemenkinkite. Visa tai jūs jau galite dabar įtvirtinti savo kasdienybėje. Perėjimas į naują ciklą vyks palaipsniui ir be civilizacijos griūties: be žemės drebėjimų, be cunamių, be atominio karo ir t.t. Atominis karas – tai taip pat viena iš galimybių pagreitinti perėjimą iš vieno ciklo į kitą, bet tai turėtų labai daug neigiamų pasekmių gamtai. Bet jeigu to reikalautų jūsų karma, tada Žemė aukotų save, nes ji myli žmogų besąlygiškai. Aukotų save vardan žmonijos virsmo. Bet, jeigu žmogus sugebėtų taip besąlygiškai mylėti Žemę, tai jis jokiu būdu neleistų įvykti atominiam sprogimui. Ir ne tik tiems sprogimams, kurie vyktų dėl karinių veiksmų, bet ir tiems sprogimams, kurie vyksta vardan „mokslo“. Todėl dabar kreipiuosi į visų žmonių sąžinę – saugokite Žemę. Kol patys nesuvokiate, kad gyvenate Žemėje tik dėl jos malonės, tol jums sakau – saugokite tą, kas jums suteikia erdvę gyventi. Visiškai nesuvokiamas toks žmogaus elgesys, kuris skatina savo gyvenamosios erdvės sunaikinimą. Absurdiška manyti, kad išsigelbėjimą rasite kitoje planetoje. Žemė jus myli, jus globoja. Ji turi savo sąmonę ir savo besąlyginės meilės jausmą. Kitos planetos to jausmo dar nėra suformavusios, tai jos labai greitai jus sunaikintų kaip atėjūnus. Būkite protingi ir elkitės su Žeme pagarbiai. Bet kurioje sferoje pradedant nuo laužo kūrimo neleistinoje zonoje iki branduolinių sprogdinimų moksliniais pagrindais.

Jums atrodo, kad įdedate daug pastangų savo tobulėjimo keliui, bet pamirštate pažiūrėti į savo kasdienį elgesį, kuris ir atspindi jūsų tikrąją brandą. Kaip jūs asmeniškai saugote gamtą? Ar nežudote medžioklėje gyvūnų, ar nešaudote paukščių? Gyvūnų auginimas vardan mėsos – tai tik šio ciklo savybė. Kitam cikle nebus kalbos apie gyvūnų valgymą, todėl atkris dabartinės gyvulininkystės, paukštininkystės, žuvininkystės ūkio šakos. Nebent augintumėte dėl įvairovės, dėl grožio formavimo. Gamta jums duoda augalus, kurių dėka galite išgyventi. Kai pereisite į dar aukštesnį ciklą ir to nebereikės. Maitinsitės Saulės energija ir oru, kuriame bus visos cheminės medžiagos, reikalingos jūsų organizmui atsinaujinti. Energija jūsų kūne cirkuliuos daug subtilesnė, todėl tokios grubios energijos, kurią jums suteikia mėsa, žuvis ar net daržovės, nebereikės. Jūsų kūnas prisiderins prie energinių pokyčių ir nebereikalaus maisto. Atkris ir maisto gamybos pramonė. Suprantate, jūsų gyvenimo būdas labai keisis ir to nereikės laukti tūkstančius metų. Pokyčiai prasidėjo jau dabar. Jau dabar reikia save atlaisvinti nuo įpročių, prisirišimų. Turite lengvai ir paprastai priimti į savo erdvę naujoves, bei tolerantiškai priimti žmones, kurie jau dabar gyvena kitaip, nei dauguma. Tai ateities žmonės. Jų mąstymas persipina su ateities vibracijomis ir jie jau formuoja naują kolektyvinę sąmonę. Kurkite, ieškokite naujumo, išeikite iš savo komforto zonos ir mokykitės gyventi kitaip.

Dabar reikalinga suprasti – pokyčiai vyks. Ar jūs spėsite prie jų prisiderinti, ar nespėsite – tai jau jūsų asmeninė problema. O pokyčiai yra numatyti Aukščiausiosios sąmonės. Suformuoti ciklai parodo, kad žmogus yra priklausomas nuo bendro Visatos gyvenimo ir žmogus turi išmokti įsijungti į tą gyvenimą, į tą virsmo kryptį. Jūs nesate vienintelė gyvybė visoje erdvėje. Jūs esate Aukščiausiosios Sąmonės dalis ir ši sąmonė save išlaiko dėl virsmo. O virsmo kryptys yra nustatytos tam tikrais ciklais – turi būti atkarpos pradinis ir galutinis taškas, kad būtų galima įvertinti virsmo eigą. Visatoje negali egzistuoti sąstingis. Jeigu susiformuotų sąstingis, Visata sustotų. Sustotų Žemė, sustotų Saulė, sustotų galaktikos ir įvyktų susinaikinimas. Jei nėra virsmo, nėra energijos. Nėra energijos, nėra gyvybės. Tai neįmanoma. Aukščiausioji sąmonė – tai energija, todėl visa gyvybė, kad ir kokia ji būtų, ji turi formuoti energiją. Turi vykti virsmo procesas. Kai žmogus gyvena sąstingyje, tai yra savo kasdienėje rutinoje, jis neformuoja kuriančiosios energijos. Jis tampa sąstingio tašku, kuris kenkia aplinkai. Aukščiausioji Sąmonė to negali leisti. Jeigu sąstingis užsifiksuoja uždarame rate, jis nekenkia aplinkai, kenkia tik sąstingio formuotojui. Bet jeigu sąstingis išauga į tokią formą kaip kolektyvinė sąmonė – tada tokia gyvybės forma yra naikinama. Žemės kolektyvinė sąmonė, nors ir labai apribota ir turinti daug neigiamumo, vis tik yra virsmo procese. Yra daug žmonių, kurie kuria, išreiškia savo talentus tiek mene, tiek moksle. Virsmas vyksta ir dvasinėje plotmėje. Ir tai džiugina. Žmonija artėja prie dabartinio ciklo pabaigos ir įvertinant šią gyvenimo atkarpą yra aišku, kad žmonija vystosi teisingai.

 

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *