7 ciklai I

7 ciklai (I-69)

Sąmonę ir šviesos kūną sudaro labai aukštos vibracijos. Jos susilieja su AŠ ESU, KAS ESU sąmone ir šviesa. Kad galėtų siela įeiti į žmogaus kūną, ji į savo lauką įleidžia vis žemesnes vibracijas ir taip įsitvirtina fiziniame kūne. Fizinis kūnas – tai taip pat energija. Tik virpesių dažnis yra žemas ir išlaiko formą. Kiekvienas žmogaus kūnas: fizinis, astralinis, mentalinis, eterinis – yra iš skirtingo dažnio vibracijų. Bet kiekvieno kūno energinės bangos tarpusavyje susilieja ir daro vienas kitam įtaką. Kai mintys blogos, mentalinis kūnas išspinduliuoja žemo dažnio virpesius, tuo pažeisdamas jausmų kūną ir  fizinį kūną. Taip nuolat vyksta sąveika tarp visų kūnų. Vadinasi, jūs, keisdami mintį, galite išskleisti aukštesnio dažnio vibracijas ir atlaisvinti suvaržytus kitus kūnus. Skleisdami džiaugsmą arba meilę jūs vėl įtakojate visus savo kūnus. Pokyčiai vyksta visuose kūnuose, bet jūs aiškiausiai tai pajaučiate tik fiziniame kūne. Ir jeigu jūsų mintys ar jausmai nuolat įtempti, tai jau formuojasi blokai, užspaudžiantys fizinio kūno energetiką, taip atsiranda ligos. Turite suvokti, kad savo sveikatai labiausiai kenkiate patys sau, nesugebėdami suvaldyti savo minčių, jausmų. Nuolat kalbu, kad reikia kelti savo vibracijų lygį, nes tik taip galite formuoti savo sėkmingą ateitį. Vadinasi, keldami vibracijas jūs ne tik apsaugote savo fizinį kūną nuo ligų, bet ir išspinduliuojate energiją, kuri subalansuoja gyvenimo įvykius. Kiekviena mintis, kiekvienas jausmas ir veiksmas išskleidžia tam tikro dažnio vibraciją. Ta vibracija išeina į aplinką ir pagal savo dažnį formuoja tą aplinką. Vadinasi, visos situacijos jūsų gyvenime – tai veidrodinis atspindys to, ką jaučiate, išgyvenate, ko siekiate, ką žinote. Nėra nieko atsitiktino. Ką išspinduliuojate iš vidaus, tas yra išorėje. Ne aplinka ir aplinkiniai žmonės kalti, kad jums nesiseka, bet jūs patys kalti, kad išspinduliuojate tai į aplinką. Jūs galite išspinduliuoti ir tai, ko nesuvokiate, ko nežinote, bet ką atsinešate į gyvenimą kaip karmą.

Praėjusių gyvenimų įvykiai yra įrašyti jūsų karminėje knygoje ir kai gimstate, jūs atsinešate tam tikras vibracijas, kurias reikia performuoti, pakeisti, t.y, atidirbti karmą. Ir tos vibracijos tam tikru gyvenimo momentu atsiveria, išsisklaido erdvėje ir suformuoja situaciją, kuri leidžia atidirbti karmą. Tai yra, neigiama energija keičiama į teigiamą per tam tikrus gyvenimiškus įvykius ar požiūrį į tuos įvykius. Todėl žmogus dažnai sako, kad nuo likimo nepabėgsi. Neįmanoma neatidirbti karmos. Bet yra įvairūs būdai ją atidirbti. Jeigu žmogus pažangiai mąsto, jeigu jis sugeba kelti savo vibracijas, jis savo gyvensena ir savo aukštesnėmis vibracijomis gali išdeginti savo neigiamą karmą. Tada tie numatyti įvykiai nebeįvyksta. Karma sudega aukštose žmogaus energinio lauko vibracijose. Žmogus tokias vibracijas gali sukelti melsdamasis, medituodamas arba tiesiog mokėdamas išskleisti savo meilę ir gerumą į kasdienybę.

Vadinasi, vibracijų kėlimas ne tik saugo jūsų sveikatą, pasuka jūsų gyvenimo įvykius teigiama linkme, bet ir padeda sudeginti karminę neigiamą informaciją, tuo palengvina gyvenimą, apsaugo save nuo buvusių numatytų nelaimių, problemų. Keliant vibracijų lygį, žmogus suformuoja savo aplinką aukštų virpesių dažnio. Vadinasi, jo sąmoningumas pradeda vibruoti platesniame diapazone. Atsiranda aiškesnis gyvenimo pajautimas, atsilaisvina nuo nereikalingų įpročių, prisirišimų. Jis ramiau reaguoja į aplinkos įvykius, sugeba labiau save suvaldyti ir kartu jam lengviau sekasi išjausti dieviškąją energiją savyje. Jam lengviau susilieti su Dievu ir pajausti harmoniją, vidinę ramybę. Šioje ramybėje įmanoma pastebėti savo gyvenimo klaidas, įmanoma suvokti savo gyvenimo esmę. Atkrenta daug nereikalingų rūpesčių, daug įtampos, nes žmogus kitaip vertina savo gyvenimo situacijas, keičia savo charakterį. Atlaisvina save nuo įsipareigojimų pyktį, nekęsti, būti ambicingam ir t.t. Žmogus pradeda pajausti kaip lengva ir gera gyventi, kai jo nespaudžia blogų jausmų ir minčių energija. Žmogus pasijaučia laisvu, gyvenimas tampa paprastu ir lengvu, net darosi malonu jį išgyventi.

Vadinasi, keliant vibracijas tu suvoki kitokią gyvenimo esmę, tu keiti savo vertybes, savo charakterį. Su tavimi gyventi darosi lengva, paprasta ir malonu. Tave pradeda mėgti žmonės, atsiranda tikrų draugų, gerėja tarpusavio santykiai šeimoje, darbo kolektyve, visuomeninėje veikloje. Ir kas svarbiausia, keliant vibracijas tavo sąmonė atsiveria didžiajai Išminčiai ir per meilės čakrą pradeda tekėti dieviškoji energija. Tu suvoki ne tik žemiškąjį gyvenimą, bet patiri naujus pojūčius, susiliejant su aukštesniąja sąmone. Tu išjauti tokią meilę, kurios kasdieniame gyvenime labai sunku rasti ar pačiam suformuoti. Tu apčiuopi daug gilesnius jausmus, didesnį švelnumą, gerumą, apsaugą ir pradedi jausti Dvasios Mokytojų buvimą šalia savęs. Tavo gyvenimas įgauna kitokį pobūdį. Tu suvoki, kad ta dieviškoji meilė kupina gyvybės ir tekanti per tavo kūną, skleidžia džiaugsmą, meilę, pasitikėjimą savimi ir Dievu. Tu kitaip vertini visas gyvenimo situacijas, viską priimsite kaip pamokas, kaip karminės užduoties įgyvendinimą. Tu atsisakai savo asmeniškumo. Nebeskaudina kitų žmonių žodžiai ar poelgiai. Tu juos priimi kaip savaime suprantamus dalykus ir mėgini jiems atiduoti tai, ką tu jau apčiuopei, ką tu suvokei ir priėmei į save. Tu atiduodi jam savo dieviškąją meilę, šviesą ir šilumą. Ne visi žmonės pajėgūs pakelti savo vibracijas iki tokio lygio, todėl tokia tavo meilė ir tokia aukšta tavo energetika, jam kaip vaistas, kaip gaivus oro gūsis. Tu suvoki, kad gyveni ne vien dėl savęs. Tu gyveni vardan Dievo, nes Dievas yra kiekviename žmoguje. Tu gyveni vardan to, kad tavo draugui – žmogui būtų lengviau, paprasčiau, geriau, saugiau. Atsiveriant aukštoms vibracijoms, tavyje atgimsta gebėjimai, talentai, kurie buvo užblokuoti. Tu pradedi veikti, kurti tai, kas tave džiugina, kur tu jauti pilnatvę ir savo gyvenimo prasmę. Tavęs nebekamuoja liūdnos mintys, nebekamuoja pyktis, neapykanta. Tu džiaugiesi kiekviena dienos akimirka, nes suvoki, kaip gera gyventi. ir tau tada atsiveria Didžioji Išmintis. Tu išmoksti valdyti save, išmoksti teisingai formuoti savo mintis, išmoksti savo mintį apgaubti jėgos energija. Tu sąmoningai formuoji savo gyvenimą ir sąmoningai įsilieji į patį Gyvenimą. tavo vystymosi pakopos labai priklauso nuo to, kaip sekasi kelti savo vibracijas. Žinios yra tik teorija, tik nustatomos gairės, ko siekti ir kaip tai daryti. O daryti reikia pačiam. Niekas nepakels tavo vibracijų, tik tu pats. Tu gali sau padėti bendraujant su šviesiais žmonėmis, klausantis geros muzikos, būnant daugiau gamtoje. Bet tai tik pagalba, o procesas vyksta pačiame žmoguje. Vibracijų kėlimas – tai sugebėjimas suvaldyti savo blogas mintis ir jausmus, sugebėjimas valdyti savo charakterį. Sugebėjimas atsisakyti tam tikrų įpročių, prisirišimų. Ir didžiulis noras tai daryti. Ne visados žmogus nori keisti savo charakterį ir savo  vidinius įpročius. Sunku suvaldyti savąjį ego, kai jis pilnas troškimų, siekių, kai jis jaučia malonumą save sureikšmindamas, išgyvendamas savo galios jėgą, valdžią, įtaką žmonėms. Visa to atsisakyti tikrai nėra lengva. O tuo labiau, kad esant žemesnių vibracijų aplinkoje, tu net nesuvoki, kad to reikia. Kam atsisakyti to, kas tave dabar džiugina? Kam atsisakyti to, ką žmonės kūrė, kad galėtų patogiai ir gerai gyventi. Žmogus pripažįsta, kad Dievas egzistuoja kažkur aukštai ir jam parodo pagarbą pamaldose. Bet jis nenori suvokti, kad Dievas gyvena jame, kad jis yra Dievo dalis ir reikia suvokti savo santykį su Dievu.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *