7 ciklai I

7 ciklai (I-7)

Pirmoji – gyvybinė, raudonoji čakra – atspindi sielos materializaciją. Veikianti gyvybės čakra užprogramuoja galimybę gyventi Žemėje. Užfiksuoja galimybę sielai materializuotis, įgauti žemišką gyvybę ir susilieti su Žemės skleidžiama gyvybės energija. Ši čakra veikia pas kiekvieną žmogų, nes be jos suformuojamo sūkurio, nesusiformuotų gyvybės energija – kūnas negalėtų atlikti savo funkcijų. Paprasčiau tariant, kūnas neturėtų gyvybės. Kai gyvybinė išraiška stringa, tai reiškia, kad žmogus pažeidė tam tikrus Visatos dėsnius, kad jis nesuderina savo žemiškos veiklos su bendra žmonijos numatyta paskirtimi ir jam trūksta energijos gyvenimui. Jeigu trūksta energijos gyvenimui – pradeda strigti kūno veikla, atsiranda ligos. Iš kitos pusės pažiūrėjus, jeigu žmogaus likusios čakros blogai veikia, tai jos sumažina veiklą ir pirmosios čakros. Persiduoda energiniai užsikišimai kitų čakrų ir apatinė čakra nebeturi jėgos išsukti gyvybinės energijos srautą visam organizmui. Priklausomai kokia likusi čakra labiausiai pažeista, į jos kuruojamą organą mažiausiai ir yra paduodama gyvybinė energija. Suprantate, kad už savo sveikatą vis tik  atsakote tik jūs patys. Ir nesvarbu, ar jūsų veikla neatitiko Visatos dėsnių šiame įsikūnijime ar buvusiuose įsikūnijimuose. Čakrų veiklos informacija išlieka sieloje, žmogaus kūnui mirus. Tarsi sustotų laikas, čakrų veikla sustingsta tame lygmenyje, kuris buvo mirties momentu. Todėl taip svarbu ir patiriamos emocijos mirties momentu. Jeigu labai išsigąsti, labai bijai dėl savęs ar dėl artimųjų, jeigu pyksti, kažką prakeiki, tą akimirką prisiveria tam tikra čakra ir laikas sustoja su mažėjusia čakros spinduliuotės galia. Čakrų spalva ir srovės galia sustingsta toje akimirkoje ir atsigauna tik vėl sielai įsikūnijant Žemėje. Todėl žmogus gali gimti su užsiblokavusia pvz. meilės čakra, ar savo paskirties nesuvokimo čakra. Žmogus gimsta su tam tikra karma ir su tam tikromis galiomis, kurios dėl čakrų veiklos praeituose gyvenimuose buvo apribotos arba išskleistos. Žmogaus dabartinis gyvenimas ir mirties akimirka yra labai svarbi kitam sielos įsikūnijimui. Žmogui gali tekti įdėti labai daug pastangų, kad tik galėtų atlaisvinti praeityje užspaustą čakrą. Nes, kaip jau kalbėjau – žmogaus siekiamybė Žemėje – kad nepriekaištingai veiktų visos čakros. Ir visiškai nesvarbu, kada tu užblokavai čakrų veiklą ar prieš 100 metų ar prieš 1000 metų. Užblokuota čakra ir lieka užblokuota, kol per savo dabartinę žemišką veiklą atgaivini ją, atlaisvini. Žmogus gali visą gyvenimą nepatirti meilės ir nesuprasti, kodėl jam taip nesisekė. O nesisekė todėl, kad kažkuriame įsikūnijime labai užblokavo Meilės čakrą, o norint ją atgaivinti, reikia įdėti daug pastangų.  Su veikiančia Meilės čakra tavo gyvenimas liesis lengvai ir paprastai – žmonės tave mylės, gerbs, bus daug artimų žmonių šalia, asmeniniai santykiai normalūs. Ir nereikės žmogui dėl to stengtis. O kitam ta užduotis bus viena svarbiausių gyvenime ir jos sieks per kančią, per įsiskaudinimus, per išorines kliūtis. Bet, jeigu nenuleis rankų, jis atlaisvins savo Meilės čakrą ir pajaus meilę gyvenimui ir žmonėms. Tai persipynę ir su karmos dėsniais. Karmos dėsniai tik materialiai atspindi čakrų veiklą. Jeigu tu, pvz.,  kažką įskaudinsi, tavo meilės čakra užsivers, vadinasi, karmos dėsnis tau sudarys sąlygas tą įskaudinimą persiimti iš erdvės, jį transformuoti, pakeisti. Pagal karmos dėsnį, tau teks išgyventi išdavystę ar kitokios formos įskaudinimą, ramiai į tai sureguoti, dar labiau nepaaštrinti tos problemos, susitaikyti, prisiderinti ir nebelaikyti savyje nuoskaudų, nei pykčio. Tada pakeisi savo į erdvę išleistą įsiskaudinimo energiją į atsiprašymo, susitaikymo energiją. Karma bus atidirbta, energija transformuota ir tavo Meilės čakra pradės normaliai veikti.

Žmogaus materialumą, jo prisirišimą prie Žemės geriausiai atspindi žemiausios trys čakros. Jos pulsuoja žemiausių vibracijų lygmenyje, todėl jų energijų išspinduliavimas lemia galimybę žmogui gyventi Žemėje. Tai kasdienė veikla, tai išlikimo sąlyga. Nėra nei vieno žmogaus, kurio trys apatinės čakros neveiktų. Bet būna, kad tos 3 apatinės čakros būna „užrišamos“ – jos tarsi praranda savo jėgą, galią.  Vadinasi to žmogaus išraiška materialinėje plotmėje labai susilpnėja. Jis nebegali siekti rimtos karjeros, būti aktyviu visuomenės veikėju ir t.t.  Nes jo visa apatinių čakrų energija skleidžiasi ne į išorę, bet pereina į vidų. Į vidinio pasaulio išraišką. Kai apatinių čakrų veikla būna apribota, tai nereiškia, kad žmogaus sveikata sublogėja ar jis nebemoka gyventi išoriniame pasaulyje. Ne. Paprasčiausiai tas išorinis pasaulis tampa tebe toks svarbus, aktualus. Jo išraiškai nebėra duodama galinga energija. Visa pagrindinė energija sukoncentruojama į vidinio pasaulio suvokimą ir išraišką. Pavyzdžiui, šiuo metu, kai tu užrašai šią knygą, tavo apatinių čakrų veikla yra visiškai apribota. Kodėl tau nebuvo leista priimti klientų? Todėl, kad visi resursai yra paduodami vidinio pasaulio suvokimui. Teisingiau, visa tavyje formuojama energija yra sukoncentruojama šiai informacijai priimti. Tau nėra nuimama galia gydyti žmogų, apvalyti jo energetiką ar spręsti karmines problemas. Paprasčiausiai, šiuo metu tu negali eikvoti žemutinių čakrų energijos išorinei veiklai. Tau ne tik veikla apribota, bet ir pats bendravimas su kitais žmonėmis yra apribotas, kad visą savo energiją galėtum panaudoti išėjimui į subtilųjį lygmenį ir informacijos priėmimui. Kodėl buvo laukiama žiemos? Tam, kad tavo protas neprieštarautų tai užduočiai, nes tikrai norėtum tvarkyti namų aplinką ar daugiau turėti laisvalaikio, bendraujant su draugais. O to negalime tiesiog leisti šiuo metu. Kai bus atlikta ta užduotis, gal būt, bus grąžintas žemutinių čakrų energijos paskirstymas į išorinę aplinką, o gali būti, kad ir neleisime eikvoti energijos išorinei veiklai. Tai priklausys nuo tavo vidinės pažangos, nuo tavo pasiekimų. Kodėl tiek rašau apie tave asmeniškai? Čia tam, kad žmogus suvoktų, jog apatinių čakrų energijų srautai gali būti nukreipiami ne į išorinę veiklą (kaip numatyta prigimtyje), o nukreipiami į vidinio pasaulio veiklą. Bet, taip būna iki to momento, kol yra reikalinga paduoti papildomą kiekį energijos kitų čakrų veiklos suaktyvinimui. Kai pradeda veikti subtiliai harmoningai visos septynios čakros ir kai išsisuka aštuntosios čakros energija, tada yra grįžtamasis ryšys. Žmogus lengvai ir paprastai priims energiją iš subtiliojo pasaulio, jo ryšys su Aukščiausiąja Sąmone bus gilus ir atviras, tada žmogus savaime prisipildys dieviškąja energija ir jam nereikės taupyti savosios energijos. Tokiu atveju, žmogus, visiškai įvaldęs save, atsisakęs savo prisirišimų, savo įpročių, atsisakęs savo asmeniškumo, atsivers dieviškai Meilei ir Išminčiai. Jo visos 8 čakros veiks nuostabiai gerai, todėl jis galės gerai jaustis savo vidiniame pasaulyje ir skirti daug energijos išorinei savo veiklai. Tai jau žmonės, kurie aukoja visa savo laiką, energiją, žinias žmonijai. Tai jau visiško atsidavimo tarnavimui  žmonėms ir Dievui, etapas. Bet iki to laiko žmogus turi sugebėti tinkamai suvaldyti savo energijų srautus. Turiu perspėti, kad pačiam žmogui nukreipti apatinių čakrų jėgą į kitų čakrų aktyvinimą yra pavojinga. Tai įmanoma, bet galite nebesuvaldyti, kaip jūs sakote, „pažadintos kundalini energijos“. Tokiu atveju jūsų sąmoningumas nebus praplėstas, nebūsite dar išmokę suvaldyti savo minčių ir emocijų, o energija įgaus jėgą ir ji norės reikštis. Viskas turi vykti labai proporcingai. Pirmiausia turite įvertinti savo ego stiprumą, įvertinti savo sugebėjimą neįsiskaudinti, neįsižeisti, sugebėjimą valdyti savo jausmus ir mintis. Nes jeigu jūs nebesusitvarkote tame lygmenyje, tai „pažadinta kundalini energija“ nuves jus iki beprotybės, iki visiško dvasinio išsekimo. Ir vietoj didžiulės naudos, jūs galite sau labai pakenkti. Niekada sąmoningai neskatinkite kundalini energijos stiprinimo. Pirmiausia išmokite mylėti artimuosius, išmokite valdyti savo troškimus, aistras, o tik po to čakrų veikla susibalansuos ir tai bus daroma be pažeidimo žmogaus protui. Kai žmogus atlieka jų sielai nustatytas užduotis, į jo gyvenimišką veiklą įsijungia Dvasios Mokytojai – Pakylėtieji Valdovai ir jie padeda žmogui per jo intuiciją, per jo atsilaisvinusią sąmonę, reguliuoti savo čakrų veiklą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *