7 ciklai I

7 ciklai (I-71)

Naujas ciklas – tai ne tolimesnė inercinė veikla. Tai visiškai kitokio pobūdžio gyvenimo maniera. Reikia perkelti savo dėmesio centrą iš išorinio pasaulio į vidinį pasaulį. Reikalinga suprasti, kad tik gilinantis į vidinį pasaulį galima pradėti veikti subtiliame plane.  Jūsų vidinis pasaulis – tai raktas į subtilųjį pasaulį. Žmogaus gyvenimas turi išsiskleisti per du pasaulius: materialųjį ir nematerialųjį. Tai pirmas žingsnis į naujo tipo gyvenimo formą. Da bar siekiama, kad žmogus išmoktų gyventi dviejuose pasauliuose. Supraskite, ateis laikas, kai teks apjungti ir trečią, ketvirtą pasaulius. Kas jie, jums dabar visiškai neaišku, bet ir paaiškinti neįmanoma, net sunku jums paaiškinti kaip žmogui gyventi dviejuose pasauliuose. Žmogus moka gyventi žemiškajame pasaulyje. Bet dabar turite atlaisvinti savo protą taip, kad priimtumėte už tiesą tai, kas jums dabar nerealu ir netikra, kuo jūs netikite ir negalite įrodyti. Bet tai egzistuoja ir tai turi didesnę įtaką žmogaus gyvenimui nei materialus pasaulis.

Materialus pasaulis – tai jūsų minčių, jausmų, minčių išraiška. Jūsų suformuotos karmos pasekmės. Nors materialus pasaulis yra tai, ką jūs sukuriate, bet tai vis tik labai įtakoja jus pačius. Jus įtakoja jūsų suformuota kolektyvinė sąmonė, įtakoja visuomenės normos, kitų žmonių nuomonė ir t.t. O pažindami savo vidinį pasaulį, jūs turėsite visiškai  sutikti su idėja – Dievas yra. Jo dėsniai veikia. Priėmus šią idėją jūs keičiate savo gyvenimo formą. Jūs privalote atmesti tai, kas negatyvu (nes tai ne nuo Dievo), jūs turite keisti savo elgesį, siekius, vertybes. Priimdami idėją, kad Dievas yra jumyse, jums tenka atsisakyti daugybės savo įpročių, kurie visiškai nesiderina su dieviškosios valios išraiška. Jūs galite nesutikti su Dievu, kurį jūs suvokiate kaip religinę šventovę ir tai būtų jūsų  pasirinkimas. Bet jūs negalite paneigti, kad žmogus yra dalis Aukščiausiosios Sąmonės ir kad jis privalo elgtis pagal tos Aukščiausios Sąmonės suformuotus standartus. Jeigu norite gyventi dviejuose pasauliuose, jūs turite pagauti dieviškosios energijos srautus ir gyventi ant tos bangos savo žemiškąjį gyvenimą.

Jūs turite suvokti ir įsisąmoninti, kad Dievas egzistuoja (man paprasčiau minėti žodį Dievas, nei visą laiką jums priminti, kad tai yra Aukščiausioji Sąmonės Šaltinis, kuris yra labai aukštų vibracijų ir kuris, skaidydamas save, formavo vis žemesnio suvokimo gyvybės formą, kol galiausiai save išskaidė į žmogų). Tik atsivėrus Dievui ir visiškai juo patikėjus, įmanoma sulieti du pasaulius savyje ir tik tada įmanoma pilnai save išreikšti per savo vidinį ir išorinį gyvenimą.

Dar kartą pabrėžiu, religinės tiesos nepasako esmės kas yra Dievas jumyse. Nereikia laikytis savo religinių dogmų ir tikėtis, kad gyvenate teisingai. Žmogui vienodai kenksminga yra netikėti Dievu ir tikėti Dievu pagal griežtas religines nuostatas (neatsižvelgiant į tai, kokia tai religija). Dievas yra žmoguje. Tai turite pripažinti. Dievo dalelytė yra jumyse. Dievas yra visaapimantis ir Dievas, būdamas visaapimantis vis tik yra individualybė į kurią galite kreiptis, galite mylėti, gerbti. Žmogus, norėdamas išmokti gyventi naujojoje epochoje, privalo įsisavinti Tiesą – Dievas egzistuoja ir tik suvokus Jo egzistavimo formą, įmanoma pradėti kurti kitokį gyvenimą.

Septyni ciklai – tai žmogaus virsmo kelias. Jūs žinote žmonijos istoriją, jūs suvokiate, kokiame pasaulyje gyvenate. Bet dabar ateina laikas, kai jūsų pasaulis keičiasi ir jums reikalinga žinoti, kaip tame pasaulyje išgyventi. Visatoje gyvenimas vyksta taip pat pagal tam tikrus ciklus. Viskas pavaldu ciklams. Kūrėjas yra numatęs pažangos kelią ir tą kelią suskirstęs į tam tikrus ciklus, kurie nusako vystymosi kryptį ir laiką. Žmogus gyvena materialioje plotmėje, kur egzistuoja laikas ir erdvė. Vadinasi, yra numatomi atsvaros taškai: pradžios ir pabaigos taškai. Kiekvienas ciklas simbolizuoja tam tikrą vis didesnę raidos pažangą. Tą pažangą turi pasiekti visa žmonija. Jeigu yra galimybė pažangos keliu žengti nors vienam žmogui, vadinasi tai įmanoma visai žmonijai. Kai kada vieno žmogaus pažanga atneša didžiulę pažangą visai žmonijai. Siūlau nesijuokti iš keistuolių, kurie laužo stereotipus. Gal būt tas keistuolis – tai tavo šansas išgyventi.

Vienoje epochoje vyravo vieni gyvenimo standartai, kitoje – kiti. Ir dabartinė epocha suskirstyta į 7 pažangos išraiškos ciklus. Per kiekvieną ciklą žmogus privalės atverti vis naujas savo galimybes ir turės suformuoti kitokį gyvenimo būdą, kuris bus paremtas Visatos dėsniais. Kiekvienas ciklas pasižymi tam tikru savitumu. Žmogaus siela eis per įsikūnijimus su savo individualia programa. Bet kiekvienas ciklas visiems žmonės įneš bendro savitumo ir savo dėsningumą. Tai bus spartaus vidinio pasaulio vystymosi etapas. Išorinio pasaulio pažanga labai reiškėsi buvusioje epochoje. Ir tai gerai. Žmogus išsaugojo savo individualybę ir visa tai sudaro geras sąlygas pereiti į aukštesnio lygmens gyvenimą. Sakysite, kad žmogus suformavo daug negatyvumo, negi šią pažangą galima laikyti sėkminga? Taip, jūs suformavote daug negerumų, bet jūs suformavote daug gėrio ir meilės energijos. Mes dažnai aiškiname, kaip blogai jūs elgiatės, bet tik tam, kad matytumėte savo klaidas. O pastebėję klaidas, jūs darote tolimesnę pažangą ir šios epochos pabaigoje galima įvertinti, kad jūs esate pasiruošę pereiti į aukštesnių vibracijų pasaulį, nors tas perėjimas ir reikalautų iš jūsų daugiau pastangų.

Suprantate, jūs gyvenate tame laikmetyje, kai iš vienų vibracijų lygmens pereinate į kitą lygmenį. Žmogus nuolat kelia savo vibracijas ir nuolat vyksta virsmas. Bet esmė, kad šis perėjimas vyks ne palaipsniui, atsižvelgiant į žmogaus pastangas. Jis tiesiog įvyks. Pereinant iš vienos epochos į kitą, Žemę pasiekia papildoma energinė banga iš Visatos centrinės saulės. Žemė pakeičia savo vibracijų lygį, o žmogui tos vibracijos automatiškai nepasikeičia. Žmogus jas turi sąmoningai įsileisti į save. Tos energinės bangos sudaro sąlygas žmogui priimti kažką naujo, bet nuo žmogaus priklausys ar jis tą „kažką“ priims ar nepriims. Kūrėjas, numatęs gyvavimo ciklus iš karto suformavo ir galimybes, kurios turės pasireikšti per tuos ciklus. Ir kai ateina numatytas laikas, tos galimybės įsilieja į jūsų erdvę iš aukštesnio energinio lygmens ir tas galimybes turite įsisavinti, bei su jomis vystyti savo gyvenimą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *