7 ciklai I

7 ciklai (I-72)

Kiekviena epocha pasižymi savo savitumu, savo reikalavimais ir tikslais. Jūs visados vystotės pagal Aukščiausiojo programą, bet kaskart turite prisiderinti prie naujų savo galimybių ir kurti vis kitokio lygio gyvenimą, tačiau tam trukdo jūsų prisirišimai prie tam tikro gyvenimo stiliaus. Žmogus taip giliai į savo sąmonę įtvirtino šio gyvenimo normas, kad jau darosi neįmanoma priimti naujų pokyčių. Pirmiausia, žmogus to nenori. Nenori esminių pokyčių. Žmogaus ego suformavo įsitikinimą, kad žmogus gyvena teisingai. Jis jaučiasi gerai dabartinėse sąlygose ir net sugeba formuoti tam tikrą gėrį aplinkai. Žmogaus ego vystėsi per visą žmonijos evoliucinį laikotarpį kartu su žmogaus vidiniu Aš. Ego žino, kad jis turi prisitaikyti, jei nori išlikti ir toliau valdyti žmogų. O šis pereinamasis laikotarpis tuo ir sudėtingas, kad šioje prasidėjusioje epochoje – ego struktūrai vietos nėra. Ar gali tokia stipri struktūra kaip ego lengvai pasitraukti? Tikrai ne. Ji save puikiai išjaučia žmogaus gyvenime, ji suvokia savo svarbą ir įtaką žmonėms, todėl savimi visiškai pasitiki ir neleis žmogui taip paprastai ir lengvai pereiti į kitą energinį lygmenį. Jeigu ego nebūtų toks stiprus, tai žmonija perėjimo net neužfiksuotų. Žmonės sėkmingai prisitaikytų prie naujų galimybių ir toliau gyventų, nepajutę jokių nepatogumų pereinamuoju laikotarpiu.

Deja, žmogus suformavo stiprų ego, ir jis priešinsis visomis priemonėmis, kad tik žmogus nesugebėtų priimti naujo požiūrio į gyvenimą. Viskas prasideda nuo naujo požiūrio į savo gyvenimą formavimo. Tas pereinamasis laikotarpis nepasireikš Žemėje aiškiai: oras tas pats, gyvenimo sąlygos tos pačios – tai kaip turi pasijusti tas perėjimas? Požiūrio keitimu. Žmogus, savo vidinių galimybių dėka, pradės suvokti naujas tiesas ir pradės keisti tiek savo vertybes, tiek savo gyvenimo tikslus. Požiūrio formavimas priklauso nuo kiekvieno žmogaus konkrečiai. Niekas negali priversti kito žmogaus pakeisti savo įsitikinimus. Jūs jau pastebėjote, kad net ir patiems to norint, ne taip lengva pakeisti savo požiūrį į gyvenimą. Dar sunkiau yra pakeisti įpročius, atsisakyti prisirišimų. O jeigu ego sugebės įteigti jums mintį: „o kam to reikia, juk ir dabar gera gyventi“ – negi sugebėsi atsilaikyti ir pasakyti: ne, aš noriu kitokio gyvenimo? O norint kitokio gyvenimo, teks pereiti nedidelio košmaro laikotarpį. Argi žmogui protinga atsisakyti savo dabartinio gyvenimo stiliaus, kuris suteikia pakankamai saugumo ir laimės, ir savo noru pereiti į sudėtingas fizines ir psichines sąlygas? Nei vienas žmogus, tai įvertinęs, nenorės apsunkinti savo gyvenimo net ir tada, kai suvoks – tai reikalinga vardan žmonijos pažangos. O jeigu tau ego dar pataria mėgautis šiuo gyvenimu, o ne tuo kitu – jums tikrai taps sunku suvokti, kam to reikia. Bet su vidiniu žinojimu ateina atsakymas – to reikia, nes jau gyvenate naujoje epochoje, kurioje numatyti nauji žmonijos vystymosi ciklai ir norint išlikti šiame procese, reikia prie jo prisiderinti.

Jeigu kalbame apie naujus ciklus ir naują gyvenimą aukštesnėse vibracijose, kodėl iš karto kalbama apie sudėtingas gyvenimo sąlygas? Negi tas gyvenimas bus toks blogas? Tikrai ne. Tai Aukso Amžiaus laikotarpis, ir čia gyvenimas numatomas labai geras ir gražus. Žmogus sugebės išjausti daug daugiau gražių jausmų, potyrių, turės daug didesnes galimybes saviraiškai ir jo sąmoningumas atsivers tiek, kad pajėgs pajusti pasaulio grožį naujai. Tai kodėl kalbama apie sunkumus? Ogi dėl ego įtakos žmogaus mąstymui ir gyvenimui. Tai ego bus kaltas dėl išgyvenamų sunkumų. Nes žmogui teks atsisakyti to, kas jam iki šiol patiko, kas buvo labai svarbu. Ir ne tik atsisakyti – jo gyvenimas pradės griūti. Problema po problemos, rūpestis po rūpesčio, vien netektys. Dings stabilumas. Žmogus nesuvoks, kas vyksta su jo gyvenimu ir nebesuvoks, ar jis žino, kaip reikia gyventi? Žmogų ištiks krizė tiek dvasinėje plotmėje, tiek fizinėje. Bet ne visus vienodai veiks šis laikotarpis. Bus tų, kurie sėkmingai gyvens ego siūlomą gyvenimą, kol jų siela sunyks ir išnyks iš tos aukštų vibracijų erdvės, bus ir tų, kurie tikėdami ir pasitikėdami Dievu, sugebėdami rasti sąskambį su subtiliuoju pasauliu, suvoks pokyčių esmę, susitaikys su tam tikrais praradimais ir pereis į tą naują laikotarpį lengvai ir paprastai. Dauguma bus tų, kurių sielos žinos, kad reikalinga daryti pokyčius, o ego neleis taip lengvai jų atsisakyti, todėl išgyvens daugybę dvasinių ir fizinių skausmų. Procesas eina. Epocha jau atėjo, ciklas prasidėjo, energetinė banga jau įtakoja žmogų ir perversmų laikas praeis, o žmogus susigyvens su naujovėmis.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *