7 ciklai I

7 ciklai (I-73)

Kokie tie 7 nauji žmonijos gyvavimo ciklai ir mėginsiu išdėstyti šiose knygose. Bet tai ilgas procesas. Ne tik knygos užrašymo, bet ir informacijos įsisavinime. Aš žinau, jeigu iš karto mėginčiau įvardyti kokie tie ciklai yra – jūs nieko nesuprastumėte. Jūsų prisirišimai prie dabartinio pasaulio suvokimo neleistų priimti tos informacijos. Tiesiog perskaitytumėte žodžius, kurių prasmės visiškai nesuprastumėte. Lieka eiti per tuos ciklus mažais žingsneliais, nenorint suvokti visos esmės, o mėginant suprasti, ko iš jūsų tikimasi šią akimirką. Pirmiausia kalbėsime į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį ir kaip suvaldyti savąjį ego, nes ego struktūra dar ilgai jus lydės. Gali būti, kad per šį įsikūnijimą jums net nepavyks tos struktūros atsisakyti. Gims daug naujų sielų, kurios jau atsineš naujojo ciklo suvokimo dalelyčių. Jos padės įsitvirtinti naujiems žmonių gebėjimams, bet ego struktūra vis tiek bus stipri, nes tai karminė problema. Ego neišnyksta savaime, jo reikia atsisakyti. Vadinasi, reikia išvalyti visus karminius blokus, kad atsilaisvinti nuo ego. Kūdikis atsineš naujus gebėjimus, bet kartu jis atsineš ir savąją karmą, vadinasi, jo ego išliks toks pat stiprus.

Naujieji gebėjimai padės į pasaulį pažvelgti kitokiu žvilgsniu, bet nuo paties žmogaus priklausys ar jis norės tą kitokį pasaulį priimti ar nenorės. Jeigu pasiduos ego įtakai, tai žmogus užspaus savo gebėjimus, įvertins tai kaip silpnybę, o ne stiprybę ir gyvens, kaip gyveno iki šiol.  Todėl iš karto ir norisi paprašyti tėvų, kurie augina mažus ypatingus vaikus – leiskite jiems vystytis su savo naujais gebėjimais. Paskatinkite tuos gebėjus ugdyti ir pritaikyti kasdieniame gyvenime. Taip padėsite neužsiblokuoti vaikui ir kartu patys mokysitės suvokti naujas tiesas. Bet jeigu pasijuoksite iš vaikų žodžių ar veiksmų, vaikai užsidarys, manys, kad tie gebėjimai nereikalingi aplinkai ir bus kaip visi. Bet tas noras būti kaip visi – tai jau ryškus gebėjimų atsisakymas. Pasidavimas senai kolektyvinei sąmonei ir pažangos atsisakymas.

Naujoji karta atsineš naujus gebėjimus ir senąjį savo ego. Kas dominuos: ego ar naujas suvokimas – jau priklausys nuo to jauno žmogaus ir jo aplinkos.  Jūs galite paskatinti pažangą ir palengvinti perėjimo laikotarpį savo vaikams, bet galite suvaržyti, priderinti prie savo žemų vibracijų ir apsunkinti jų gyvenimą vien savo neišmanymu ar nenoru keistis pačiam. Todėl ši knyga ir reikalinga, kad jūs dėl neišmanymo nestabdytumėte virsmo proceso ir savo laisva valia neapsunkintumėte gyvenimo jaunajai kartai, žinoma, ir sau. Jeigu suveiks jūsų ego, jūsų nenoras keistis, tai jau jūsų karma. Ją teks jums patiems ir atidirbti. Bet subtilusis pasaulis yra labai gailestingas ir siekia visomis jėgomis padėti žmogui neapsunkinti savo gyvenimo. Nekurkite karmos iš tingėjimo keistis. Jūs jau ir taip daug ko nesuvokiate ir iš nežinojimo formuojate sau karmą, tai nedarykite to, ko nereikia vien dėl tingėjimo, vien dėl prisirišimo prie senų tiesų, prie visuomenės normų.

Per daugybė įsikūnijimų jūs padarėte daug neteisingų sprendimų ir jūs suformavote savo žemiškąjį apvalkalą netobulą. Fizinis kūnas leidžia sukoncentruoti visas energijas, skirtas žmogui, į vieną darinį. Tai tarsi inkaras, leidžiantis sielai gyventi Žemėje. Prie fizinio kūno prisijungia emocinis, mentalinis, eterinis kūnai. Visi šie kūnai yra labai svarbūs žmogaus gyvenime ir yra lygiaverčiai. Žmogus dažnai mano, kad fizinis kūnas yra svarbiausias, kad su juo prasideda ir baigiasi žmogaus gyvenimas. Mano, kad jo tikslas ir yra tenkinti fizinio kūno poreikius. Bet daugelis suvokia, kad reikia suderinti tiek fizinio kūno, tiek sielos poreikius. Negalima atmesti to, kad tarp fizinio kūno ir sielos egzistuoja emocinis, mentalinis, eterinis kūnai ir jų branda, jų formavimasis turi didžiulę įtaką tiek žmogaus fiziniam kūnui, tiek sielai. Kiekviena išgyventa patirtis (tiek teigiama, tiek neigiama) įtakoja visų kūnų sandarą. Visi išgyvenimai lieka emociniame ir mentaliniame kūne, o pažeidimai atsiliepia fiziniam kūnui. Norint sumažinti savo karmą, reikia suvokti, kad kiekvienas žodis, mintis, jausmas, veiksmas išskleidžia tam tikrą vibraciją, kuri materializuojasi jūsų nematomuose kūnuose. Kiekviena dalelytė pritraukia panašią dalelytę ir formuojasi negatyvių energijų blokai jūsų kūnuose. Teigiamos energijos neužblokuoja dieviškosios energijos srauto. Jos yra pralaidžios aukštų vibracijų energijai, subtiliojo pasaulio energijai. Juo daugiau priimate vibracijų iš subtiliojo pasaulio, tuo lengviau atsiveria sąmoningumas, atsilaisvina gebėjimai. Žmogų blokuoja tik neigiamos energijos, nes jos yra žemo dažnio ir nepraleidžia dieviškosios – gyvybinės energijos. Susiformuoja blokai. Jūs sukuriate neigiamą energiją, patalpinate juos į savo kūnus ir taip stabdote savo virsmą. Pagal Kūrėjo planą – žmogus turi vystytis. Yra sudaromos sąlygos žmogui išsivalyti nuo tų suformuotų neigiamų blokų. Į Žemės erdvę nuolat ateina aukštų vibracijų banga, kuri išjudina užsistovėjusius blokus. Tas išjudinimas pasireiškia tam tikromis situacijomis gyvenime ir žmogus gali savo neigiamas energijas pakeisti teigiamomis.  Priimat teisingus sprendimus ir sugebant pakeisti savo neigiamą požiūrį į teigiamą, Dvasios Mokytojai, Karminė Valdyba nuolat siunčia žmogui papildomos aukštų vibracijų energijos, kad žmogui būtų lengviau išdeginti savyje esantį neigiamumą. Tai pasireiškia sudėtingomis situacijomis ir žmogus mano, kad tai blogoji karma. Jis liūdi ir mano, kad gyvenimas yra negailestingas. Bet iš tiesų, reiktų džiaugtis sudėtingomis gyvenimo situacijomis, nes tik jų dėka galite apvalyti savo karminius blokus. Vadinasi, Pakylėtieji Valdovai dar mato galimybę jus išjudinti ir leisti jums vystytis, bręsti kaip sielai. Jeigu žmogaus siela, kartu su apvalytais savo žemiškaisiais kūnais, įsikūnija Žemėje – to žmogaus gyvenimas nėra blogas. Gali būti sudėtingas, reikalaujantis daug pastangų, bet ne blogas. Nes apvalyti kūnai leidžia sielai išspinduliuoti šviesą per fizinį kūną. Tokiu pavyzdžiu galite laikyti šventuosius, kurie nešė šviesą žmonėms, jų gyvenimai gal ir buvo sudėtingi, bet jie niekados neskleidė negatyvumo ir jiems nereikėjo atidirbinėti karmos. Jie nešė į gyvenimą tikėjimą, meilę, gerumą. Jie degino aplinkinių karmą (todėl jų gyvenimas ir būdavo sudėtingas). Jie nejautė apmaudo, nuoskaudų dėl sudėtingų gyvenimo sąlygų, nes suvokė, kad reikia padėti kitam žmogui, reikia dirbti dėl bendros gerovės įtvirtinimo, o ne dėl savęs. Toks suvokimas galimas tik tada, kai žmogaus karma yra minimali. Tada energiniai srautai iš subtiliojo pasaulio praplečia tokio žmogaus suvokimą iki to lygio kai jau įmanoma suvokti visumą ir Amžinybę. Žmogaus gyvenimas gali būti sudėtingas, bet tas žmogus savo gyvenimo nelaikys blogu, nes jam neegzistuoja egoistiškumas ir asmeniškumas. Jis gyvena dėl kitų. Jis gyvena dėl žmonių gerovės ir dėl Dievo.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *