7 ciklai I

7 ciklai (I-78)

Suvokiant naują tiesą, reikia atsilaisvinti nuo senų tiesų. Nesakau, kad jūs turite visiškai atsisakyti senųjų tiesų. Ne, jos yra pagrindas jūsų dabartinio gyvenimo. Ant tų tiesų jūs susiformavote ir užaugote. Visiškai jų atsisakydami, sugriaunate savo pamatus. Bet prie šių tiesų nebereikia prisirišti. Pakanka žinoti, kad jos leido jums sėkmingai (arba nelabai sėkmingai) vystytis ir dabar jums reikalingos naujos žinios. Tas žinias ir priimkite su džiaugsmu, su viltimi, nes jums pavyks atsilaisvinti nuo praeities blokų ir galėsite peržengti savo suvokimo ribą. Pasiekus suvokimo ribą, pajauti, kad daugiau suprasti, išjausti tiesiog nebegali. Esi sukaustytas, prislėgtas. Kiekvienas žmogus skirtingu laiku prieina tą ribą, o tai atsitikus tampa aišku, kad nebegali gyventi pagal senas tiesas, kad visa širdimi trokšti naujo požiūrio į gyvenimą, nori patirti daugiau nei leidžia tavo galimybės ir karma. Dauguma žmonių tos ribos nejaučia, dėl nesikeičiančio vibracijų lygio. Bet tie, kurie tai jaučiate, tai džiaukitės – jūs priėjote ribą ir laikas pokyčiui. Jūs jau galite peržengti tai, kas buvo duota šiam gyvenimui. Jūs patyrėte viską, kas  buvo karmiškai jums skirta, suplanuota ir dabar jau galite žengti toliau, prisiimti likusią karmą (kuri buvo nukelta į kitus įsikūnijimus) ir gauti didesnes suvokimo galimybes. Vieni patys tos ribos neperžengsite, bet Karminė Valdyba gali padėti, suformuodama naują, suvokimo praplėtimo, etapą. Jums bus skiriamos naujos užduotys, nauji išbandymai ir papildoma karmos dalis. Vadinasi, vėl numatomos tam tikros ribos. Jeigu tą ribą vėl prieisite, Karminė Valdyba vėl įvertins jūsų pastangas ir duos tai, ko nusipelnėte, ką galite priimti. Karminė Valdyba žino daugiau apie jus, nei jūs patys apie save. Gali būti, kad vertindami save jūs sakote: aš nežinau, aš nepasiruošęs, o jie žino – jūs pasiruošęs, vadinasi, juo galima pasitikėti ir duoti daugiau, nei jis mano galįs paimti. Iš stipraus žmogaus daug ir reikalaujama. Kai kam karma labai suaktyvinama, nes tikimasi, kad dar šiame įsikūnijime sužibės jo sielos šviesa.  O jeigu karma suaktyvinama, vadinasi, žmogus sudėtingiau gyvens. Bet atsilaisvinus karmai, žmogus lengviau pažins save ir patirs naujo pobūdžio potyrius. Ir tai praplės jo suvokimo ribas.

Žengiant vidinio pasaulio pažinimo link, kiekvienas žmogus prieis savo suvokimo ribą. Jis pajus, kad nieko nesupranta, nieko nežino ir  norėtų galvą į sieną trankyti, kad tik protas pradėtų veikti. Bet čia nepakanka vien proto pastangų. Vidinis pasaulis veriasi tik keliant savo energetikos vibracijas. O tik protu vibracijų nepakelsi. Žmogus savo vibracijas gali pakelti tik bendru savo gyvenimo būdu. Jas kelia jūsų tinkamas elgesys, jūsų savikontrolė, jūsų dėmesys kitam žmogui, jūsų nuoširdus bendravimas su Dievu.

Vidinis pasaulis tai jūsų dalis, kaip ir išorinis pasaulis yra jūsų dalis. Vidinis pasaulis yra vartai į subtilųjį pasaulį. Išorinis pasaulis – tai jūsų kasdienė žemiška veikla: mokslas, darbas, šeima, pramogos. Vidinis pasaulis – tai jūsų požiūris į pasaulį, jūsų išgyvenimai, mintys, jausmai. Jūsų sugebėjimas suvokti save iš šalies, sugebėjimas save įvertinti. Tiek išorinę, tiek vidinę išraišką gali valdyti jūsų ego arba jūsų siela. Tai priklauso nuo jūsų požiūrio į gyvenimą, nuo jūsų laisvos valios pasirinkimų.

Pradžioje rašiau apie žmogaus čakras ir apie tai, kad antroje čakroje „gyvena“ ego ir susireikšminimas, o trečioje čakroje – jūsų siela. Antroji čakra susieta su žemiškąja veikla ir jūsų sugebėjimu įsitvirtinti Žemėje, savo kasdienėje aplinkoje. Bet ateina momentas, kai ego užleidžia savo pozicijas ir leidžia atsiskleisti žmogaus sielai. Taip susiaktyvina trečioji čakra ir žmogus įžengia į tą savo gyvenimo laikotarpį, kai pradeda išjausti sielos poreikius. Siela, būdama aukštų vibracijų, geba susilieti su visuma. Ji suvokia, kad gali vystytis ir bręsti tik kartu su visa visuma, tai yra, kartu su visa žmonija. Taip keičiasi požiūris į žmogaus priimtinas tiesas. Negalima sakyti, kad žmogaus suformuota tiesa yra klaidinga. Ji atitinka tam tikras vibracijas ir tame lygmenyje tiesa yra svarbi, aktuali ir teisinga. Ir tik ta tiesa atvedė jus iki dabarties akimirkos. Bet aukštesnių vibracijų lygyje, ta tiesa tampa nebereikalinga ir nebeatitinkanti tikrovės, todėl jau ir klaidinga. Todėl vis rekomenduoju kiekviename savo suvokimo momente priimti naują tiesą už pagrindą, to laikotarpio brendimo etapui. Keičiantis vibracijoms, keičiasi suvokimas, kas yra tiesa.

Kiekvienas žmogus suformuoja tam tikrų savo minčių ir jausmų darinius, kurie įsilieja į kolektyvinę sąmonę. Ir norint pakeisti kolektyvinę sąmonę, pirmiausia reikia pakeisti savo pačių suformuotus darinius ir tai galima padaryti tik per vidinį pasaulį. Tik per asmeninius išjautimus, mąstymo ir elgesio pokyčius. Minčių ir jausmų derinys yra jūsų suformuota energija, ji negali niekur išnykti. Ją galima tik pakeisti, pradėjus kitaip mąstyti, kitaip gyventi ir tik per karmos procesą jūs pakeisite savo suformuotą darinį į kitokių minčių darinį.  Šis darinys neišnyksta net žmogui mirus. Jis kaip rūkas apgaubia sielą ir žengia į kitą įsikūnijimą, taip apsunkindamas sielos išraišką. Per daugybę įsikūnijimų sielą apgaubė patys įvairiausi minčių ir jausmų dariniai ir jie kaip debesys neleidžia pasireikšti sielos šviesai. Kad siela visiškai neužsispaustų, Karminė Valdyba suformuoja situacijas, per kurias įmanoma pakeisti grubiuosius darinius, kai kada karmos dalį perima vaikai, anūkai, net ir visai svetimos sielos, kurios į Žemę ateina kančios keliui ir taip sudegina ne tik savo, bet ir kitų žmonių karmą. Jeigu žmogus pasiekia aukštą sąmoningumo lygį, jeigu jis keičia savo vertybes iš asmeniškumo į bendruomeniškumą, tai jis sparčiau atidirba savo karmą. Lengviausia karmą atidirbti tada, kai ji dar nepasiekė materialios išraiškos. Tai yra, minčių ir jausmų lygyje. Jeigu jūs keičiate požiūrį į daugelį dalykų, jūs pradedate kitaip vertinti savo poelgius, jūs atgailaujate ir suvokiate, kaip elgtis neteisinga ir keičiate savo elgesį, vadinasi, jūs pakeičiate tam tikrą minčių darinį. Ir anksčiau suformuota mintis praranda savo galią. Tas pats ir su jausmais. Jeigu manote, kad ambicijos jam nereikalingos, tai iš to jausmų darinio išsiima ambicijų suformuota karma. Ji išnyksta ir nepasireiškia materijoje. Taip savo karmą atidirbate daug lengviau ir paprasčiau. Jeigu jūs išmokstate savitvardos, išjaučiate toleranciją ir pagarbą kitam žmogui, jeigu keičiate savo įpročius, įsitikinimus ir gebate sąmoningai gyventi – tai neteisingas minčių ir jausmų darinys sumažėja ir nepasireiškia per sudėtingas gyvenimo situacijas.

Žmogus gali papildomai gauti tiek užduotis, tiek karmą. Tai eina lygiagrečiai: juo daugiau gali, tuo daugiau ir duoda. Duoda užduotis, duoda karmą, bet duoda ir gebėjimus, talentus. Sąmoningas žmogus gali atidirbti šiam gyvenimui numatytą karmą ir gali atidirbti buvusių įsikūnijimų sudėtingesnę karmą. Jeigu žmogus geba atsilaisvinti iš tų buvusių įsikūnijimų karmos, tai tada atsilaisvina ir buvusių įsikūnijimų gebėjimai. Nes sielą gaubia visa žmogiškoji patirtis: tiek gera, tiek bloga ir kai jūs atsilaisvinate nuo karmos blokų, jums atsiveria vis nauji gebėjimai, talentai, suvokimai. Taip jūs „pažadinate“ praeitį – jūs susiliejate su buvusiais gyvenimais. Jums nereikia atsiminti kas buvote ir kaip gyvenote, pakanka pajusti, kad jumyse prabunda nauji troškimai, pojūčiai, siekiai, galimybės. Jūs stiprėjate, jūsų veikimo amplitudė didėja, vadinasi jūs gebate daugiau padaryti dėl savęs ir dėl kitų.

Niekas iš niekur neatsiranda ir niekas niekur nedingsta. Jeigu jumyse prabunda talentai, gebėjimai – tai nėra stebuklas ir tai nėra Dievo dovana. Tai jūsų praeityje pasiekti rezultatai, kurie dabar gali pasireikšti, susijungiant praeitiems gyvenimams. Taip žmonės gali pradėti laisvai kalbėti užsienio kalba, gali išryškėti gabumai muzikai, dailei, gali atsirasti polinkis rašyti, filosofuoti. Gali atsirasti gebėjimai gydyti energiškai, matyti žmonių auras, subtilųjį pasaulį. Nes visa tai buvo realu ir priimtina praeituose gyvenimuose, bet viskas užsimiršo ir užsiblokavo žengiant per gyvenimus ir formuojant neteisingus minčių ir jausmų darinius.

Dalintis:

1 komentaras apie “7 ciklai (I-78)”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *