7 ciklai I

7 ciklai (I-8)

Dabar grįžkime prie normaliai  veikiančių čakrų etapo. Išsiaiškinome, kad pirmoji čakra atsakinga už pačią gyvybę ir už fizinio kūno sveikatą. Antroji čakra, kuri atspindi vaivorykštės oranžinę spalvą, reguliuoja žmogaus sugebėjimą įsitvirtinti žemiškoje erdvėje. Tai prisitaikymo, prisiderinimo prie aplinkos čakra. Per šią čakrą yra numatytas sielos prisiderinimas prie materialios aplinkos. Siela veikia per žmogaus protą. Ji atstovauja širdį, bet veikia per žmogaus protą. Nes protas, tai instrumentas, padedantis sielai išreikšti jos valią. Kai antroji čakra gerai subalansuota – protas sugeba įsiklausyti į širdį ir jis sugeba priimti teisingus sprendimus. Sugeba įsitvirtinti žemiškojoje erdvėje ir formuoja žmogaus veiklą. Jeigu šios čakros veikla truptį išsiderinusi, tada išryškėja žmogaus ego. Protas nebeklauso širdies, o veikia pagal savo asmenišką nuožiūrą, tai suformuoja egoistinius siekius ir egoistinį požiūrį į gyvenimą. Jeigu klaustumėte, kur žmoguje „gyvena“ ego – tai jis gyvena antroje čakroje. Sustiprintas ego padeda žmogui pasiekti tam tikrų išorinių laimėjimų. Žmogaus vystymosi laikotarpiui nėra blogai tas etapas, kai ego veikia stipriai. Tai ir didžiulės ambicijos kažką pasiekti, ir vidinės jėgos sukoncentravimas tiems siekiams įgyvendinti. Žmogus gerai įsitvirtina savo kasdienybėje. Jis gali tapti tiek geru, tiek blogu verslininku, mokslininku, politiku (geru ar blogu – pagal charakterį). Jeigu čakrų sistemoje numatyta ego struktūra, vadinasi ji yra reikalinga ir ji turi tinkamai pasireikšti Žemėje. Jau sakėme, kad einant link nušvitimo, visos čakros turi gerai dirbti. Nušvitimą galima pasiekti, kai visos čakros jau būna praėjusios tam tikro suaktyvinimo laikotarpį, po to jos būna prigesinamos ir vėl pasireiškia, kai jau gaunama dieviškoji energija tiesiogiai iš Šaltinio ir pereina nuo aukščiausios čakros iki žemiausios. Bet, žmogui susiformavus Žemėje, ypač dabartinėje civilizacijoje, reikalinga išsukti energiją palaipsniui visų čakrų. Pirmoji čakra sustiprėjo ir įsisuko dar tame laikotarpyje, kai žmogus vystėsi iš žmogaus-beždžionės. Antroji čakra vis dar tebėra savo stiprybės išraiškoje. Dauguma žmonių turi pereiti savęs išraiškos žemiškajame gyvenime etapą. Tai reiškia, kad turi pasireikšti ego. Turite norėti „užkariauti pasaulį“. Ir labai ilgą laiko tarpą tai pasireikšdavo tiesiogiai – užkariaujant pasaulį. Dabar žmogus suvokia, kad pasaulį užkariauti galima ne tik ginklu, bet ir savo žiniomis, savo veikla, savo noru būti pripažintam, įvertintam. Ir kiekviename naujame įsikūnijime tų čakrų veikla būna iš naujo suaktyvinama. Tik jeigu apatinės čakros jau buvo stipriai pasireiškusios praėjusiuose gyvenimuose, tai dabar arba tas laikotarpis būna sutrumpintas, arba jo tiesiog nebėra. Nors daugumai žmonių jis dar labai aktualus ir ego stipriai reiškiasi jų gyvenime. Bet kol nepradės atsiverti aukštutinės čakros – 4, 5 ir 6, tol ego egzistuos. O kai pradeda atsiverti tos čakros, tai keičiasi žmogaus vertybės ir siekiai. Tada žemutinės čakros savaime prisiveria ir visą savo energiją jau paduoda aukštutinių čakrų veiklai. Reikia pripažinti, kad žmogaus individualumo išraiškos etapas yra būtinas. Jeigu žmogus nesiekia savęs išreikšti, nesiekia savęs tinkamai realizuoti, jis neišsuka antrosios čakros energijos srauto, o tai jau uždaro galimybę atsiverti aukštutinėms čakroms. Vadinasi, jeigu žmogus savo gyvenime nieko nesiekia, tinginiauja, siekia tik „dieną prastumti“ – jis kenkia sau. Jeigu jis geria, rūko, vartoja narkotikus, labai daug valgo, tai jo siekiai save išreikšti apsiriboja tik instinktų erdvėje. Jo antroji čakra veikia blogai. Žmogus privalo suformuoti savo gyvenimo siekius ir turi veikti. Nebūtinai tikslūs siekiai, bet turi būti veiklos procesas – mokymasis, darbas, kūryba. Bet kokia veikla, ar tai sportas, meno rūšys, ekonomika, inžinerija ir t.t. – viskas tinka. Svarbu, kad žmogus siekia kažką išmokti, kažką nuveikti savo gyvenime. Turi būti siekiamybė ir veikla. Turi būti bendravimas su žmonėmis ir saviraiška. Taip išsisuka antrosios čakros energijų srautai, kurie tikslingai pasiskirsto tiek į išorę, tiek į vidų. Kai tikslingai veikia antroji čakra žmogus yra sąmoningas, kūrybingas, aiškiai suvokiantis aplinką ir sugebantis ją teisingai įvertinti. Jei ši čakra užsiblokavusi, tada pasireiškia per dideli egoistiniai tikslai, žmogaus charakteris būna bjaurus, pasireiškia negatyvūs jausmai ir tai atsispindi žmogaus veikloje. Tada žmogus siekia savo tikslų bet kokia kaina, pažemindamas ar apgaudamas kitus. Jam nebesvarbu kitų žmonių nuomonė ar net tai, kiek jis žmonių įskaudina. Jis neadekvačiai suvokia aplinką ir neadekvačiai įvertina save, savo galimybes. Tokiu atveju labai blokuojasi jo  vidinės išraiškos galimybės ir sėkmingai formuojasi karma.

Trečioji čakra yra ties Saulės rezginiu. Tai žmogaus sielos buveinė. Kai pradeda aktyvuotis ši čakra, žmogus pradeda įsiklausyti į savo vidinį balsą, jis renkasi kitas vertybes, jo siekiai darosi kilnesni, labiau atsižvelgiama į bendrą gerumą, į bendrus rezultatus. Jo tikslai būna ne tokie egoistiniai, labiau atsižvelgia į žmonijos gerovę. Jeigu ir siekia kažko asmeniško, bet nebėra peržengiamos žmogiškumo ribos. Yra atsižvelgiama į visuomenės gerovę. Veikiant trečiajai čakrai žmogus susimąsto apie savo sielos užduotis. Jis gali negalvoti tiesiogiai apie pačią sielą, bet kelia klausimus, vardan ko gyvena, kokia žmogaus paskirtis, ką jis turėtų įgyvendinti, kad pajaustų pilnatvę, kad jaustųsi laimingas. Siekiama savirealizacijos ne dėl garbės ar pinigų, o dėl vidinio pasitenkinimo, dėl vidinės harmonijos. Žmogus siekia sukurti savo gyvenimišką aplinką patogią ir gražią tiek sau, tiek aplinkiniams. Atsiranda bendruomeniškumo, pagarbos kitam jausmas. Išsivysto tolerancija kitam, sugebėjimas įsiklausyti ir suprasti kitą žmogų. Žmogus nebėra egocentriškas. Jis atviras naujovėms, atviras kitokiam požiūriui, jis domisi aplinka, siekia suvokti giluminius savo norus. Tinkamai veikiant šiai čakrai, atsiskleidžia gerieji žmogaus bruožai ir jeigu tinkamai veikia antroji ir pirmoji čakros, žmogus savo gyvenimo laikotarpyje gali pasiekti gražių ir gerų rezultatų: gali tapti geru muziku, dailininku, profesoriumi, geru ir sėkmingu verslininku, žmonių mylimu politiku, profesionaliu daktaru, inžinieriumi ir t.t. Tai graži žmogiškosios veiklos išraiška. Žmogus stengiasi suvokti savo gyvenimo prasmę, įsiklauso į savo širdies balsą, į intuiciją ir gerbia aplinkinius. Jei trečioji čakra blogai veikia – tai žmogus nėra atviras savo sielos išraiškai. Tokie žmonės vaikšto per Žemę kaip zombiai, vedami savo aistrų, troškimų. Atsiranda beprasmiškumo jausmas, neviltis, depresija arba kitu atveju, stiprus išlieka egocentriškumas. Žmogaus gyvenimas pradeda tarsi griūti, jam nesiseka, jis nieko nenori (nes nesupranta ko reikia norėti ir ką reikia daryti), niekas jo nebedžiugina. Kol blogai veikia ši čakra, žmogus tarsi suvokia, kad kažko jam trūksta, bet nesugeba to sukoncentruoti į aiškų sprendimą. Bet, žmogui siekiant pakelti savo vibracijas, trečioji čakra atsilaisvina, ji įsisuka ir žmogus pradeda suvokti, kas tikrai jį džiugina. Jis pakeičia savo gyvenimo būdą, pradeda dirbti mėgstamą darbą, užsiima mėgiama veikla, įsiklauso į vidinį balsą ir taip atsiranda poreikis ne tik save išreikšti, bet ir padėti kitam. Tada pradeda skleistis ketvirtoji čakra. Pirmoji ir antroji čakra veikia bet  kokioje energetinėje aplinkoje, nes jos yra prisiderinusios prie grubiausių vibracijų, o jau trečiosios čakros veiklai suaktyvinti yra reikalingos aukštesnės vibracijos. Vadinasi, nebegali aplinkoje būti vien neigiamumas. Jeigu aplinkoje tik pyktis, smurtas, baimė – trečioji čakra neišsuks savo energijos. Reikalinga, kad toje aplinkoje atsirastų šviesos. Atsirastų žmonių, kurie sugeba išspinduliuoti iš savęs meilę, gerumą, šilumą. Reikalinga apriboti bendravimą su tam tikrais, tik negatyvumą skleidžiančiais žmonėmis. Gali tekti keisti darbo kolektyvą ar net išsiskirti su sutuoktiniu, kuris labai tave varžo ar spaudžia savo grubiomis energijomis. Rekomenduotina vaikams pakeisti mokyklą, jeigu joje jaučiasi nesaugūs ar iš jų tyčiojamasi. Tiesiog, vienas iš variantų padėti sau – tai pakeisti aplinką ir apriboti bendravimą su neigiamumą skleidžiančiais žmonėmis. Antra – tai vidinių pastangų sutelkimas į savęs suvaldymą. Tai yra sugebėjimas teisingai save įvertinti, sugebėjimas atpažinti savo charakterio bruožus, savo nesąmoningus siekius. Reikalinga išsiaiškinti savo blogiausias savybes ir jas keisti. Žmogaus charakteris susiformuoja pagal praėjusių įsikūnijimų pasiekimus ir užsibokavimus, pagal čakrų veiklą. Bet jau žinote, kad čakrų veikla priklauso nuo jūsų asmeninių pastangų, vadinasi jūsų charakteris nėra nekintanti vertybė. Turite peržiūrėti savo geruosius ir bloguosius bruožus. Turite išmokti suvaldyti savo jausmus, savo mintis. Nes jus įtakoja aplinka su savo teigiamumu ir neigiamumu. Bet dar daugiau sau kenkiate arba padedate – tai patys sau. Jūsų pačių formuojama griaunančioji energija, griauna jūsų pačių ir jūsų aplinkinių gyvenimus. Todėl privaloma pasistebėti, kokias emocijas išliejate į aplinką, kokias mintis palaikote savyje ir ką jūs stiprinate savo dėmesiu. Trečiosios čakros veikla labai priklauso nuo jūsų sugebėjimo įvaldyti savo jausmus ir mintis. Ties trečiąja čakra vyksta vidinės kovos tarp gėrio ir blogio. Tarp ego ir atsidavimo dieviškajai meilei ir išminčiai. Jeigu čakra veikia gerai – žmogus sugeba gyventi vidinėje harmonijoje, širdies ramybėje, jis sugeba įsiklausyti į širdies balsą ir sugeba tinkamai realizuoti save. Jis jaučia pilnatvę, gyvenimo džiaugsmą ir moka savo pozityviu požiūriu užkrėsti kitus. Moka pakelti nuotaiką, moka įsiklausyti į kitus žmones ir nori jiems padėti. Nes pagalba kitam – tai pagalba  sau. Tu išskleidi į aplinką gerus jausmus, o jie tau ir sugrįžta. Nes viskas grįžta bumerango principu. Ką išskleidi iš savęs, tas tau ir grįžta. Jeigu pykstate, nerimaujate, baiminatės, nekenčiate – visa tai grįžta iš kitų žmonių tuo pačiu pavidalu. O jeigu šypsotės, džiaugiatės, kad kitiems sekasi, dovanojate jiems savo širdies gerumą – visa tai grįžta jums iš kitų žmonių.

Dalintis:

1 komentaras apie “7 ciklai (I-8)”

  1. Ši Jūsų knyga man yra Gyvenimo vadovėlis. Taip aiškiai ir suprantamai viskas išdėstyta, reikia tik vadovautis ir džiaugtis Gyvenimu. AČIŪ Vioteta!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *