7 ciklai I

7 ciklai (I-83)

Pažengusių sielų įsikūnijimai labai skiriasi nuo užsiblokavusių sielų įsikūnijimo. Šiuo metu vis dar numatoma galimybė išlaikyti vieną Žemę, tik pereiti į aukštesnį energinį lygmenį, kuris dabar formuojasi ir kuriame formuojasi jūsų progresijos. Yra dalykų, kurie jūsų sąmonei yra per sudėtingi. Bet progresijos formuojasi – aukštesnio lygmens žmonių gyvenimas jau dabar formuojasi ir ten darbuojasi daug pažengusių sielų. Jos materializavo save toje erdvėje, bet ta materializacija dar neatitinka tikrosios būsimosios išraiškos, ta forma panaši į mūsų eterinį kūną.  Eterinis kūnas formuojasi šalia fizinio kūno, jis vienas savarankiškai neišgyvena, o ta nauja materializacija išgyvena kol kas be fizinio kūno. Yra formuojami nauji gyvenimo modeliai. Juose įsitvirtina jūsų dėmesio formuojama progresija. Siunčiamos naujovės yra derinamos su įsikūnijimų galimybėmis. Žmogus, teisingiau, siela negali peršokti kažkokio vystymosi etapo ir įsikūnyti visiškai naujoje formoje (jeigu ta siela vis dar žengia Žemės vystymosi erdvėje). Vystymasis visados išlieka stabilus. Gali keistis aplinka, situacijos, bet žmogus lieka žmogumi. Žmogus lieka su jausmais, mintimis, įpročiais, persikelia ir karminiai dalykai. Todėl neįmanoma peržengti daug pakopų iš karto. Viskas vystosi natūraliai palaipsniui. Tik būnant įsikūnijime žmogus gali tiek atsiskleisti, tiek pažengti savo mąstyme, savo veiksme, kad gali per tas pakopas žengti daug greičiau, nei dauguma. Bet peršokti jų negalima net įsikūnijime. Todėl naujosios Žemės projekcija daroma atsižvelgiant į dabartinius žmonių gebėjimus. Ir pritaikant tam tikrus kintamuosius yra suformuojama matematinė lygtis, nusakanti progresijos laipsnį ir galimybių įvairovę. Kiekvienas žmogus turi savo lygtį, gal jis jos ir nesupranta, bet mums aiškūs jo gebėjimai ir kokius gyvenimo variantus jis galės rinktis per kitus įsikūnijimus. Kuo daugiau lygties sudedamųjų dalių, tuo daugiau galimybių ir tuo didesnė veikimo amplitudė, tuo didesnė įtakos amplitudė.

Visame kosmoso chaose yra tvarka, kuri paremta fizikiniais, cheminiais, matematiniais dėsniais. Viskas numatoma, apskaičiuojama, įvertinama, nes reikalinga nustatyti ar tam tikros gyvybės vystymasis atitinka Visatos matricos nustatytas vystymosi gaires visai Visatai.

Akašos kronikose nustatytas kiekvieno įsikūnijimo veiklos taškas. Pagal tuos taškus ir išskaičiuojama matematinė galimybių formulė. Jūs tą mokslą galėtumėte įvardyti kaip astrologija. Deja, dabartinė astrologija labiau pritaikyta prie egoistinių žmogaus norų tenkinimo, o ne prie tikrosios Išminties. Tikrieji astrologai visados gali išskaičiuoti tikslias žmogaus gyvenimo užduotis, tikslius buvusių gyvenimų užduotis ir numatyti dabartinio gyvenimo gaires. Astrologai, pasitelkdami matematinių formulių skaičiavimo metodika ir vidiniu regėjimu, gali nustatyti įvykius 1000 metų laikotarpiu. Bet reikalinga išsiugdyti įžvalgą, o ją sustiprinti galima per vidinį pasaulį.

Žodžiu, žmogaus gyvenimas gali būti apskaičiuotas ir nustatytos būsimos gairės tiek dabartiniam gyvenimui, tiek paraleliniam gyvenimui, kur dabar formuojama progresija. Būtų siektina, kad visų žmonių gyvenimo matematinė formulė būtų ilga ir turėtų daug kintamųjų. Tai sustiprintų įvairovę.  O įvairovė – tai progresas. Kai nebelieka įvairovės, visi gyvena pagal vienodus standartus. Nelieka polėkio kurti kažką naujo, išskirtinio. Taip atsiranda sąstingis, gyvenimas uždarame rate. Todėl Žemėje tokia gausa įvairovės, pradedant gamta ir baigiant žmonėmis. Kiekvienas žmogus turi savitus bruožus, savitas galimybes, talentus. Žmonės vieni kitus papildo, suteikia naujumo. O naujumas – tai nuolatinė pradžia, tai pažanga. Jeigu jūsų ši diena, tik vakarykštės dienos pratęsimas, tai sąstingis. Bet jeigu ši diena – naujo pradžia – tada tai virsmas. Kasdien jūs turite pradėti dieną kaip kupiną naujumo, džiaugsmo, tyrumo. Vakar kažkas nepavyko? Bet tai buvo vakar. Išsimiegate ir tarsi naujai vėl atgimstate šioje Žemėje ir galite naujai įgyvendinti savo siekius. Tai nereiškia, kad ryte įsidarbinote, o vakare išeinate iš darbo, o ryte jau kitur įsidarbinate. Reikia teisingai suvokti apie ką kalbama. Naujumas – tai savo jėgų sutelkimas progresui, pažinimui, veiklai, išbandymams. Nuolatiniam peržengimui savo ribų: vakar aš negalėjau priimti Pakylėtųjų Valdovų šviesos, bet šiandien aš tai bandysiu iš naujo, o ne liūdėsiu, kad nepavyko. Vakar nepavyko įgyvendinti tam tikro projekto, bet šiandien aš tai darysiu iš naujo, rasiu naujų kintamųjų, kurie nuves mano projektą į sėkmę.

Nuolatinis naujumas, atsinaujinimas – tai virsmas, tai brandos kelias. Tai, ką žinojai vakar – šiandiena nepakanka. Vadinasi, reikia stengtis žinoti daugiau, padaryti daugiau, suprasti daugiau. Tai, kad tu vakar nežinojai, nesugebėjai, nereiškia, kad nereikia bandyti toliau, iš naujo. Jūs esate būtybės, kurios neturi suvaržymo nei tobulėjime, nei veikloje. Jūs esate „pasmerkti“ amžinam tobulėjimui, amžinam atsinaujinimui. Dievas sukūrė žmogų, turintį tokią pačią kūrybos galią kaip ir Jo paties galia. Dievas atsinaujina kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę. Jis atsinaujina, įveda naujumo į šią akimirką ir sudaro sąlygas sekančią sekundę vėl patirti naujo atradimo džiaugsmą. Visa visata, visos galaktikos, supergalaktikos egzistuoja tik todėl, kad nuolat atsinaujina. Ir žmogus nuolat atsinaujina. Tu paleidai vieną mintį – ji nubrėžia vieną materijos liniją. Paleidi kitą mintį – jau formuoji kitą materijos formą. Tai nėra ta pati energinė subatominė dalelytė. Kiekviena mintis, nors ji ir būtų panaši į prieš tai išėjusią mintį, yra kita subatominė dalelytė. Kiekviena mintis, jausmas, veiksmo išraiška išspinduliuoja subatominę dalelytę, kuri formuoja materiją. Ir kiekviena dalelytė yra sukuriama vis naujai. Nieko nėra to paties. Jūs negyvenate ant nekintančio pagrindo. Nors jūsų paleista subatominė dalelytė ir ne taip greitai materializuojasi, bet erdvėje ar tiesiog kolektyvinėje sąmonėje jos daro naujus  minčių derinius. Nėra nekintamumo. Tik jeigu gyvenate sąstingyje, jūsų išleistos naujos dalelytės formuojasi prie senos idėjos. Todėl virsmas sulėtėja, nors jis vis tiek vyksta. Pažiūrėkite į žmonių kartas. Kiekviena karta atneša naujumo, kiekvienas dešimtmetis užfiksuoja skirtumą tarp dešitmečio pradžios ir pabaigos. Jeigu žmogus ir neįstengia kurti tikslingo naujumo, bet kiekviena paleista mintis ir jausmas vis tiek turi tam tikrą naujumo laipsnį. Ir pokytis matosi, nors ir nežymus. Kol kas to užteko, o dabar siekiama suformuoti galinga pokytį žmonių mąstyme, elgsenoje. Tą pokytį nustato vidinių galimybių įliejimas į išorinę veiklą. Tai galima pavadinti vidinio pasaulio atsivėrimu. Šiuo laikotarpiu reikia labai stengtis priimti naujas idėjas, nebūtina griežtai laikytis senų idėjų, reikia atnaujinti mąstymo įpročius ir keisti požiūrį į savo gyvenimą. Naujumas – tai virsmo sąlyga. Todėl kiekvieną dieną turite pradėti kaip naujų galimybių kupiną dieną. Ne blokų, ne baimių, o naujų galimybių. Kada jūs išmoksite pozityviai nusiteikti naujai dienai, neapkrausite jos vakarykštėmis nesėkmėmis ir suvaržymais, jūs vėl sutelksite dėmesį į kūrybą, į pažinimą, į naujų gebėjimų atradimą ir vystymą. Dar viena vidinio pasaulio atvėrimo taisyklė: naujumas – tai virsmas, brandos kelias. Todėl kiekvieną dieną pradėkite kaip naujų galimybių kupiną dieną, džiaukitės, kad ta diena išaušo ir suteikė progą naujai save išreikšti.

Bet kurią savo gyvenimo dieną, bet kuriose gyvenimo situacijose jūs galite įkvėpti, iškvėpti ir naujai pradėti spręsti jums aktualius klausimus. Tiems sprendimams jūs turite dieviškosios energijos ir dieviškosios atsinaujinimo galios. Viskas priklauso nuo požiūrio. Keiskite požiūrį ir įsileiskite galimybę (ir turite) į gyvenimą pažiūrėti pro naujo suvokimo prizmę. Tik naujumas skatina virsmą. Pasistenkite kiekvieną dieną nors kruopelytę naujumo įnešti į savo kasdienybę ir tuos pačius senus darbus ir įsipareigojimus atlikti su nauju užsidegimu ir džiaugsmu. Jeigu jūs neformuosite naujos idėjos, kad reikalingas nuolatinis atsinaujinimas, tai jūs nepriimsite naujų idėjų apie vidinio pasaulio galimybes ir apie subtiliojo pasaulio egzistavimą. Jūs neįsileisite galimybės gyventi įdomiau, kūrybiškiau, geriau, nes neįvertinsite naujų kintamųjų galios savo gyvenimo formulėje. Nauji kintamieji – tai vidinio pasaulio galimybės ir subtiliojo pasaulio bendražygiai. Šie nauji kintamieji praplečia jūsų gyvenimo formulę, ir kaip jau sakiau, praplečia veikimo amplitudę. O jeigu žmogaus gyvenimo tikslas – nuolatinė branda, tai be naujų kintamųjų tos brandos nesuformuosite.

Turite patys nuolat stengtis peržengti per savo suvokimo blokus, per įpročius, tingėjimą, išsiblaškymą. Jumyse techniškai užprogramuota nuolatinio atsinaujinimo galimybės. Bet ta galimybe arba naudojatės arba ne ir tai priklauso nuo jūsų asmenybės, nuo žmogiškojo faktoriaus. O žmogiškasis faktorius ne visados veikia kartu su Aukščiausiąja sąmone. Todėl ir neišjaučiate sąlyčio su Dievu.

Dalintis:

1 komentaras apie “7 ciklai (I-83)”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *