7 ciklai I

7 ciklai (I-85)

Sąmoningas žmogus gali išmokti gyventi pagal Visatos dėsnius, kurie įtakoja žmonijos vystymąsi, tik žmogus turi prisiminti, kad jis gyvena tarp žmonių ir tik kitų žmonių dėka jis gali gyventi ir bręsti. Sąmoningas žmogus suvokia, kad vystytis turi visa žmonija kartu, kad pažangos (tiek išorinės, tiek vidinės) turi siekti visa žmonija. Ne visi žmonės yra pajėgūs spręsti ekologinius, politinius, ekonominius klausimus, bet tai nereiškia, kad negali prisidėti prie tų klausimų sprendimo. Kiekvienas žmogus turi suvokti realią žmonijos padėtį, ne vien asmenines problemas. Žmogus turi suvokti, kad jo gyvenimo gerovė priklauso nuo visos žmonijos gerovės. Kiekviena dienos mintis turi būti paremta ne vien asmeninių motyvų, reikalinga atsižvelgti ar savo elgesiu kenki aplinkai, ar formuoji darną ir bendrą vystymąsi? Reikia pastebėti ar tau pavyksta formuoti teigiamą energiją visur ir visados, ar tu savo elgesiu, savo žodžiu įneši pozityvumą į bendrą žmonijos gyvenimą. Kiekvienas darbas turi būti paremtas idėja, kad jis nekenkia aplinkai,  nesuvaržo kitų žmonių augimo, neįneša destrukcijos į kitų žmonių gyvenimą. Mąstykite globaliau. Jūs kuriate savo gyvenimą, bet jūs nekuriate uždaroje aplinkoje. Kiekviena mintis, jausmas, poelgis įtakoja svetimus žmones, įtakoja bendrą žmonijos erdvę. Problema, kurią noriu išryškinti – tai siauras suvokimas kas yra gyvenimas ir kaip jį turite nugyventi. Čia nekalbu apie pasaulių pažinimą, apie savęs pažinimą. Čia kalbu apie paprastą kasdienį gyvenimą ir jūsų nusistovėjusią elgseną. Jūs mąstote tik apie tai, ką turite atlikti, ką norite atlikti ir tai darote. Bet visa tai atlikdami jūs gyvenate Žemės bendrojoje erdvėje ir tą erdvę įtakojate savo veiksmu. Bet didžiausia problema ne tai, ką padarote, o ko nepadarote vardan tos aplinkos. Nedarydami jūs taip pat sėkmingai formuojate karmą, kuriate negatyvumą, apribojate savo ir kitų sąmonės atsilaisvinimą.

Išmokę stebėti savo jausmus, mintis, poelgius, turite išmokti pastebėti kas susiformuoja, kai jūs kažko nepadarote arba padarote veiksmą, to sąmoningai net neužfiksavę. Pvz. jeigu numeti ant žemės šiukšlę – tu negerbi žemės, formuoji nepagarbą kitiems žmonėms, kurie ją pamatys, formuoji negatyvumą vietovei, kurioje gyveni. Atrodo smulkmena, kurią atlikai automatiškai, o tą veiksmą seka daug energinių bangų, kurios įtakoja visą žmogaus aplinkos erdvę. Jūsų minčių, jausmų, veiksmo energija nusėsta į bendrąją erdvę. Jeigu esate sąmoningi, jūs kontroliuojate viską, ką iš savęs išskleidžiate ir tada į aplinką patenka tik aukštų vibracijų energija. Bet, dažniausiai, jūs nesukontroliuojate savo vidinės būsenos, pasąmonėje užslėptų minčių, o tas įtakoja bendrąją erdvę. Jūs ne tik kuriate karmą sau, savo šeimai, bet suformuojate netinkamas energines bangas, kurios įtakoja aplinkinius žmones. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, ką išskleidžiate į erdvę „tarp eilučių“. Tai yra, kai skaitote tekstą, žodžiai būna paprasti ir aiškūs, bet visa gilioji esmė glūdi „tarp eilučių“. Taip ir čia. Jūs sukuriate minčių, jausmų energiją, ją prijungiate prie tam tikrų energinių srautų, kurie įtakoja aplinką. O jeigu nieko nedarote, tai jūs neformuojate gėrio, grožio, neskatinate virsmo savo energija. Jūs išspinduliuojate nieko neveikimo energiją, kuri yra žemų vibracijų dažnio ir užspaudžia aplinkos erdvę. Nieko nedarymas, kenkia kaip ir blogio darymas. Nieko nedarymas – gyvenimo ignoravimas. Tai atsakomybės nebuvimas, nes tu neišnaudoji tau skirto laiko. Gyvenimas – tai nuolatinis judėjimas, nuolatinis pažinimas, bendravimas, bendradarbiavimas. Tai pažinimas savęs, gamtos ir kosmoso dėsnių. Tai nuolatinė veikla ir ta veikla turi nuolat vystytis. Tu turi Gyventi. Turi matyti kas darosi aplinkoje, įtakoti ją savo veiksmais, savo mintimis, savo harmonija. Tik tingėjimas, išsilaisvinimo stoka, kultūros stoka leidžia žmogui neprisiimti atsakomybės už gyvenimą, vykstantį aplink jus. Nuolat būkite budrūs, pastebėkite kur, kada ir kam gali būti reikalinga pagalba, kur turi pasireikšti tam tikros jūsų gyvenimo nuostatos, vertybės. . nuostata, kam man daryti tai, ko kiti nedaro? – yra neteisinga. Nuostata, kad save varginti ir kažką daryti, jeigu galiu ir nedaryti – neteisinga. Turite suvokti, kad savo neteisingu veiksmu ir savo neveikim jūs vienodai įtakojate aplinką ir kuriate karmą. Jūs turite įvertinti ar savo elgesiu paskatinate aplinkos virsmą, paskatinate žmones kūrybai, ar papildote abejingųjų gretas ir formuojate abejingumo erdvę, kuri, žinoma, nėra griaunančioji, bet nėra ir kuriančioji. Visada pasistebėkite ar savo veiksmais paskatinate kitus žmones formuoti kūrybinę energiją, šviesos energiją ar juos apgaubiate abejingumo, sąstingio ar net pažeminimo energija. Išmokite atkreipti dėmesį į tai, kaip jūs netiesiogiai įtakojate aplinkinius. Netiesioginė įtaka pasireiškia visur, kur tik jūs esate: tiek parduotuvėje, tiek renginyje, tiek darbe ar namie. Savo elgesiu turėtumėte paskatinti žmones elgtis dorai, kūrybingai, atsakingai. Tie veiksmai turi pasireikšti per bet kokias smulkmenas, tiesiogiai neįtakojant kito žmogaus. Kitas žmogus turi įvertinti tavo požiūrį į gyvenimą ir jį priimti kaip motyvą pačiam elgtis teisingai. Tai įmanoma pasiekti kai nebėra vidinių prieštaravimų tarp to, ko sieki ir to, ką darai. Gyventi atsakingai turi būti lengvu įpročiu. Visur ir visados turi gyventi pagal savo nuostatas ir kartu paskatinti kitus taip elgtis. Turi gyventi nuolatiniame savęs pažinime ir kūryboje, visur ir visados formuoti gėrį, teisingumą, atsakomybę. Kiekvienas veiksmas turi atspindėti tavo gyvenimo ideologiją. Neįmanoma pasiekti gerų ir didelių rezultatų, jeigu neatkreipsite dėmesio į gyvenimo smulkmenas. Nes tos smulkmenos – tai jūsų gyvenimo pagrindas. Ir kokį pagrindą susiformuojate, tokioje erdvėje ir gyvenate. Tai prisiminkite dar vieną nuostatą, kurią turėtumėte pritaikyti gyvenime: jūs esate atsakingi už savo mintis, jausmus, veiksmus ir už tai, kaip savo vidiniu ir išoriniu elgesiu paskatinate kitus elgtis teisingai. Tai netiesioginė įtaka žmogui per savo elgseną, savo vidinę būseną, savo požiūrį į gyvenimą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *